O tehničnih pregledih

Je pregled izpravnosti vozila, ki je zakonsko predpisan. Pri izvajanju tehničnega pregleda smo še posebaj pozorni na dokumente vozila, podvozje, zavore, pnevmatike, emisije izpušnih plinov, luči in obvezno opremo.

O tehničnih pregledih

1. Periodika izvajanja tehničnih pregledov
Natisni

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3592/zakon-o-motornih-vozilih-zmv-1
glej 49. člen

2. Katera dokazila moram prinesti, če želim opraviti tehnični pregled v tujini (EU)?
Natisni

Predložiti morate dokazilo o opravljenem tehničnem pregledu vozila v eni od držav članic EU, ki ni starejše od 30 dni od dneva poteka veljavnosti prometnega dovoljenja. Dokazilo o tehničnem pregledu mora biti uradno prevedeno.

3. Ali lahko druga oseba pripelje vozilo na tehnični pregled?
Natisni

Ni potrebno, da vozilo na tehnični pregled pripelje njegov lastnik. Na tehničnem pregledu se pregledujejo samo vozilo in pripadajoči dokumenti.

4. Zakaj moram zamenjati prvo pomoč, če je še neuporabljena in originalno zapakirana?
Natisni

Vsebina prve pomoči je uporabna samo 5 let in jo je zato potrebno obnoviti na vsakih 5 let.

5. Vozilo sem prelepil s folijo. Kaj moram storiti?
Natisni

Barva vozila je eden od tehničnih podatkov vozila, ki je vpisan v homologacijskem dokumentu vozila, prometnem dovoljenju in v evidenci registriranih vozil. V primeru spremembe barve vozila (bodisi z lakom druge barve bodisi z namestitvijo folije) je potrebno izvesti postopek posamične odobritve predelanega vozila, saj gre za spremembo podatka, evidentiranega v postopku registracije vozila, kot to določa 1. točka prvega odstavka 18. člena Zakona o motornih vozilih (ZMV-1) (Uradni list RS, št. 75/17). Tehnična služba nato vpiše spremembo barve v homologacijski dokument vozila in podatke pošlje v evidenco izdanih potrdil o skladnosti, od koder se nato podatek prenese tudi v evidenco registriranih vozil. Nadalje je treba to spremembo v skladu s tretjim odstavkom 32. člena zakona v 15 dneh prijaviti registracijski organizaciji, da se nov podatek o barvi vpiše tudi v prometno dovoljenje.

6. Lahko opravim tehnični pregled na motorju, ki je starejši in ni bil nikoli registriran, nimam pa nobenih dokumentov?
Natisni

Lahko opravite tehnični pregled. Vaše vozilo vnesemo v sistem s postopkom generiranja vozila. Motor mora biti starejši od 1.5.2004. Če je motor izdelan po tem datumu, mora imeti potrdilo o skladnosti vozila.

7. Mora biti vozilo na tehničnem pregledu prazno?
Natisni

Vsa vozila morajo biti na tehničnem pregledu prazna (neobremenjena).

Če v naboru vprašanj ne najdete svojega, nam pišite ali nas pokličite, z veseljem vam bomo pomagali.