Preverjanje skladnosti vozila (homologacija)
PREGLEDI IN REGISTRACIJE

Kako poteka preverjanje skladnosti vozila (homologacija)?

Če ste ali imate namen uvoziti osebno vozilo iz tujine, lahko pri nas uredimo kontrolo skladnosti vozila z vsemi zakonskimi predpisi. Kontrola skladnosti vozila pa je potrebna tudi v primeru vseh predelav vozila, kot je na primer dodana vlečna kljuka, zatemnjena stekla ali sprememba barve karoserije.

Uradno je homologacija postopek ugotavljanja skladnosti, v katerem homologacijski organ ugotovi, ali tip vozila, sistema ali sestavnega dela izpolnjuje ustrezne upravne predpise in tehnične zahteve in v primeru skladnosti podeli certifikat o homologaciji. V postopku homologacije vozil je najpomembnejše preizkušanje in potrjevanje naprav in opreme pomembnih za varnost in okoljsko sprejemljivost vozil.

Kaj je homologacija in kdaj jo je potrebno opraviti?

Homologacija pomeni izjavo o ustreznosti vozila s predpisi. Potrdilo o skladnosti vozila se izda pri pooblaščenih kontrolnih organih in je pogoj za registracijo vozila v Republiki Sloveniji. Homologacijski karton moramo predložiti ob prvi in vsaki naslednji registraciji oziroma tehničnem pregledu. Če se na njem pojavimo z vozilom, ki ima vlečno kljuko, pa tega ni zapisano v homologaciji, takšnega vozila ne bomo mogli registrirati. Potreben bo najprej vpis v homologacijski karton.

S homologacijo torej dokažemo, da je vozilo tehnično ustrezno z vsemi zakonskimi predpisi in da jo je izdal pooblaščeni kontrolni organ. Brez homologacije ne moremo registrirati vozila, zato je obvezna za vsako vozilo.

Vse vloge za homologacijo na enem mestu

Prenesite si vlogo in obiščite naše poslovne enote z že izpolnjeno dokumentacijo.

Postopek preverjanja skladnosti vozila moramo opraviti v naslednjih primerih:

 • za pridobljena rabljena vozila, ki so predhodno registrirana v drugi državi članici EU in za nova vozila z enotno evropsko homologacijo – v tem primeru se opravi identifikacija in ocena tehničnega stanja;
 • za uvožena rabljena vozila iz držav, ki niso članice EU in za nova vozila brez enotne evropske homologacije – v tem primeru se opravi posamična odobritev vozila;
 • za spremembe oziroma predelave na vozilih, kot je na primer zamenjava platišč ali pnevmatik, vzmeti, zatemnitev stekel, vgradnja vlečne naprave, spojlerjev in katere koli druge spremembe – v tem primeru se opravi posamična odobritev predelanega vozila.
20220730_34580

Kako poteka homologacija?

Postopek homologacije se razlikuje glede na to, ali gre zgolj za identifikacijo in oceno tehničnega stanja vozila, ali pa gre za predelavo vozila. Rok za prijavo neke predelave oziroma spremembe na avtomobilu, je 15 dni. To je zakonsko določen časovni rok, v katerem mora biti homologacija urejena. Ko avtomobil s predelavami pregledajo, vse spremembe vpišejo v homologacijski kartonček.

Če spreminjate barvo karoserije, tega ni potrebno posebej homologirati, ampak se za avtomobil vpiše le sprememba barve vozila. V kolikor predelave ne vpišemo v homologacijski kartonček, nas policist lahko kaznuje z denarno kaznijo.

1. Identifikacija motornega vozila

Za uvožena vozila vseh kategorij (nova in rabljena) moramo pri pooblaščenemu kontrolnemu organu vložiti vlogo za izvedbo postopka identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila. V tem primeru se zbrani tehnični podatki o vozilu vnesejo v centralni register vozil, hkrati pa se preveri njegovo skladnost glede na predložene podatke v dokumentih.

Ocena tehničnega stanja motornega vozila

Vsa motorna vozila morajo biti tehnično brezhibna za varno vožnjo. Zato moramo pri pooblaščenem kontrolnem organu opraviti pregled, pri katerem podajo oceno, ali je vozilo tehnično ustrezno. Pregled vozila se opravi na podlagi izpolnjene vloge, ki ji moramo priložiti originale naslednjih dokumentov:

Za novo vozilo:

 • certifikat o skladnosti (COC),
 • račun o nakupu vozila ali kupoprodajno pogodbo,
 • potrdilo o plačilu davka na motorna vozila.

Za rabljeno vozilo:

 • izvirnik ali overjeno kopijo veljavnega registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja,
 • račun o nakupu vozila ali kupoprodajno pogodbo,
 • potrdilo o plačilu davka na motorna vozila.

2. Identifikacija priklopnega vozila

Lahka priklopna vozila moramo takoj po nakupu identificirati. Na upravni enoti in izvajalcih tehničnih pregledov opravimo prijavo, pri čemer predložimo račun in potrdilo o skladnosti, ki ga dobimo ob nakupu.

Ocena tehničnega stanja priklopnega vozila

Za oceno tehničnega stanja priklopnega vozila se preveri stanje njegovih najbolj vitalnih delov in pregleda najpomembnejše kontrolne točke. Poleg identifikacije se preverijo svetila, delovanje zavor, mehanski sklopi, pnevmatike in podvozje.

20220730_34554-Edit-Edit

3. Pregled predelav na vozilu

Kadar smo na vozilu naredili katero od predelav oziroma sprememb, potem moramo opraviti postopek posamične odobritve predelanega vozila. Predelana vozila so vsa vozila, ki so že registrirana v Republiki Sloveniji in so se jim naknadno spremenile tehnične lastnosti, namembnost ali oblika.

Pred vpisom predelave se natančno preveri, ali so nove komponente na vozilo vgrajene profesionalno in pravilno. Zato je pomembno, da imamo za vsak dodatno nameščen avtomobilski del potrdilo proizvajalca o ustreznosti, kot tudi potrdilo o ustrezni vgradnji s strani podjetja, ki je opravilo predelavo.

Pregled predelave se opravi na podlagi vloge, ki ji priložimo naslednje dokumente:

 • potrdilo o skladnosti vozila ali izjavo o ustreznosti vozila ali prometno dovoljenje,
 • potrdilo o skladnosti vozil (homologacija) vgrajenih delov pri predelavi ali poročilo o odobritvi ali potrdilo o odobritvi proizvajalca vozila,
 • tehnično poročilo predelave vozila o vgradnji odobrenih delov; pri predelavi podvozja moramo priložiti tudi zapisnik o kontroli in nastavitvi geometrije podvozja z izjavo, da geometrija ustreza tovarniškim normativom,
 • prometno dovoljenje oziroma dokazilo o lastništvu.

4. Pregled vgradnje homologirane vlečne naprave

Montaža vlečne naprave je ena najpogostejših predelav, za katero se odločijo lastniki vozil. V Sloveniji je dovoljeno prodajati izključno homologirane vlečne kljuke. Za dokumentacijo, ki je potrebna za ureditev homologacije, poskrbi izdelovalec vlečnih kljuk.

Ko smo vlečno kljuko montirali na naše vozilo, jo moramo vpisati v Potrdilo o skladnosti vozila oziroma homologacijski kartonček. To opravimo pri vseh pooblaščenih izvajalcih tehničnih pregledov, kjer izpolnimo vlogo za vpis vlečne kljuke in predložimo:

 • potrdilo o strokovni vgradnji vlečne naprave
 • navodila s strani proizvajalca vlečne naprave

NASVET: Mogoče vas bo zanimal tudi naš obširen članek z naslovom: Registracija prikolice

Dostopnost
Ta spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje. S klikom na "Sprejmi" se strinjate z našo Politiko piškotkov.
Nastavitve Sprejmi