O tahografih

Tahograf je nadzorna naprava, ki je vgrajena v cestna vozila. Namenjena je prikazu in zapisu podatkov o gibanju vozila in delu voznikov. Tahografe ločimo, glede na način zapisa podatkov o aktivnostih voznika, na analogne in digitalne.

O tahografih

1. Na koliko časa je potrebno prazniti tahograf in voznikovo kartico?
Natisni

Tahograf morate prazniti na 90 dni, voznikovo kartico pa na 28 dni.

2. Od kdaj naprej je obvezen omejilec hitrosti?
Natisni

Omejilec hitrosti je obvezen za:
- vozila kategorije M3 nad 10 ton NDM in N3, ki so prvič registrirana v Sloveniji po 30.9.1996,
- vozila kategorije M3 do 10 ton NDM, M2 in N2, ki so prvič registrirana v Sloveniji po 30.9.2001.

3. Od kdaj je v tovornem vozilu digitalni tahograf obvezna oprema?
Natisni

Digitalni tahograf je obvezen za vozila, ki so prvič registrirana po 1.5.2006.

4. Mora imeti vsak prevoznik kartico podjetja?
Natisni

Vsako podjetje, ki ima digitalne tahografe, mora imeti kartico podjetja.

5. Kje lahko dobim kartico voznika oziroma podjetja?
Natisni

Kartico podjetja in voznikovo kartico se naroči pri podjetju Cetis Celje.

6. Kaj se zgodi, če pravočasno ne izpraznem kartice?
Natisni

Če kartice in digitalnega tahografa ne izpraznite pravočasno, ste v prekršku in vas lahko inšpektor kaznuje. Lahko pride do okvare kartice ali tahografa in ostanete brez podatkov, tudi zato morate narediti kopijo podatkov.

7. Je obvezno plombiranje senzorja pri digitalnem tahografu?
Natisni

Dajalec impulzov mora biti plombiran, plombiranje konektorja na dajalcu je neobvezno.

8. Pri katerih tahografih se pri odvzemu kontakta samodejno preklopi na počitek?
Natisni

Pri novejših tahografih od letnika 2008 se pri odvzemu kontakta samodejno preklopi na počitek.

9. Ali morajo biti pri kontroli tahografa dimenzije pnevmatik, ki so na vozilu, vpisane v potrdilu o skladnosti vozila?
Natisni

Pri kontroli tahografa morajo biti na vozilu pnevmatike, ki so vpisane v potrdilu o skladnosti vozila.

10. Ali je lahko tovorno vozilo pri kontroli tahografa obremenjeno?
Natisni

Pri kontroli tahografa mora biti vozilo prazno (neobremenjeno).

Če v naboru vprašanj ne najdete svojega, nam pišite ali nas pokličite, z veseljem vam bomo pomagali.