Tahografi so nadzorne naprave, ki so bistvenega pomena za nadzor voznikovih dejavnosti v cestnem prometu. Njihova glavna naloga je beleženje časa vožnje, počitka in ostalih dejavnosti voznika med delovnim časom. S pomočjo tahografov se zagotavlja skladnost z zakonodajo glede omejitev vožnje in obveznih počitkov. S tem pa se posledično prispeva k večji varnosti v cestnem prometu.

 

Zakonodaja EU in nacionalna zakonodaja določata, da morajo imeti tahograf:

Tahografi so se skozi leta razvijali in izboljševali. Sprva so bili na voljo analogni tahografi, ki so beležili voznikove dejavnosti na papirnat trak. Ti so bili nato nadomeščeni s digitalnimi tahografi, ki so omogočali elektronsko beleženje podatkov. Danes pa se uvajajo pametni tahografi prve in druge generacije, ki prinašajo številne dodatne funkcionalnosti in možnosti za boljši nadzor nad voznikovimi dejavnostmi. V Skupini Avto Krka izvajamo kontrole in menjave vseh vrst tahografov.

Katere vrste tahografov poznamo?

Analogni tahograf

Analogni tahograf je prva generacija naprav, ki so jih uporabljali za beleženje voznikovih dejavnosti v cestnem prometu. Delujejo na mehanski in kasneje elektronski osnovi in so sestavljeni iz različnih mehanskih in elektronskih komponent, ki omogočajo beleženje časa vožnje, počitka, premorov in drugih dejavnosti voznika. Glavna značilnost analognega tahografa je uporaba zapisovalnega lističa (tahografskega vložka), na katerega se podatki beležijo v obliki grafov in vpisanih podatkov. Voznik mora ročno vnesti svoje podatke in dnevno menjati zapisovalni listič. Analogni tahografi so preprosti za uporabo in vzdrževanje, vendar imajo nekatere pomanjkljivosti, kot so težave s preverjanjem podatkov, možnost manipulacije in omejene funkcionalnosti za beleženje dodatnih informacij.

 

Digitalni tahograf

Digitalni tahografi so nadaljnji razvoj prvotnih analognih tahografov in so obvezni za vsa vozila, ki so bila prvič dana v promet po 1. maju 2006. Namesto papirnatih zapisovalnih lističev uporabljajo digitalno tehnologijo za beleženje podatkov. Digitalni tahografi so opremljeni s pametnimi karticami, ki omogočajo identifikacijo voznika in shranjevanje podatkov o njegovih dejavnostih in aktivnostih vozila. Poleg osnovnih funkcij, kot so beleženje voznih in počivalnih časov, digitalni tahografi omogočajo tudi shranjevanje dodatnih informacij, kot so podatki o vozilu, voznikovem statusu, lokacija vozila in druge informacije. Digitalni tahografi so bolj natančni, zanesljivi in težje manipulativni kot analogni tahografi, kar prispeva k večji varnosti v cestnem prometu.

 

Pametni tahograf

Pametni tahografi so najnovejša generacija naprav za nadzor voznikovih dejavnosti v cestnem prometu. Ti so obvezni za vsa vozila, ki so bila prvič registrirana 15. junija 2019 ali pozneje. Gre za naprednejšo različico digitalnih tahografov, ki poleg vseh funkcij digitalnih tahografov vključujejo številne dodatne možnosti. Pametni tahografi so opremljeni s sodobno tehnologijo, ki omogoča povezljivost z drugimi sistemi v vozilu in zunanjimi napravami, kot so GPS ter senzorji in sistemi za komunikacijo. To omogoča avtomatizirano beleženje podatkov, napredne analitične funkcije in izboljšano sledljivost vozil. Pametni tahografi so namenjeni zagotavljanju večje varnosti, učinkovitosti in transparentnosti v cestnem prometu, saj omogočajo boljši nadzor nad voznikovimi dejavnostmi ter olajšujejo upravljanje voznega parka in logistike.

Poleg beleženja vožnje in časa za počitek, lahko pametni tahografi omogočajo tudi druge funkcije, kot so na primer sledenje lokaciji vozila, spremljanje hitrosti, porabe goriva in podobno. Ti podatki so lahko koristni za upravljanje voznega parka, optimizacijo logistike ter izboljšanje učinkovitosti in varnosti v prevoznih podjetjih.

Pomembno je tudi omeniti, da so tahografi predmet stroge zakonodaje, tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni. Evropska unija je sprejela številne predpise in direktive, ki urejajo uporabo in delovanje tahografov v cestnem prometu, s čimer se želi preprečiti zlorabo sistema ter povečati varnost v prometu.

Zakonodaja določa tudi obveznosti voznikov glede pravilne uporabe tahografov in beleženja svojih dejavnosti. Vozniki so odgovorni za redno preverjanje in pravilno uporabo naprav ter za zagotavljanje točnih in verodostojnih podatkov o svojih voznih in počivalnih časih. V skladu z zakonodajo se v primeru ugotovljenih nepravilnosti ali kršitev lahko izrekajo sankcije tako voznikom kot tudi prevoznim podjetjem, ki niso zagotovila ustrezne skladnosti s predpisi.

Zaradi potrebe po večji učinkovitosti in natančnosti beleženja podatkov pa so sprejeti novi roki za zamenjavo starih analognih in digitalnih tahografov s pametnimi tahografi druge generacije v vozilih z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone v mednarodnem prometu. Ta proces zamenjave predstavlja pomemben mejnik v regulaciji in nadzoru cestnega prometa ter postavlja nove izzive za voznike, delavnice za tahografe in operaterje prevoznih podjetij.

Časovnica za uvedbo pametnega tahografa druge generacije za vozila v mednarodnem prometu

VOZILA VRSTA TAHOGRAFA ZAKONSKI ROK ZA ZAMENJAVO
Vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone
(kamioni, avtobusi)
Analogni
Digitalni
31. december 2024
Vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone
(kamioni, avtobusi)
Pametni tahografi prve generacije 21. avgust 2025

Lahka gospodarska vozila z največjo dovoljeno maso med 2,5 in 3,5 tone

(kombiji)

Analogni
Digitalni
Pametni tahografi prve generacije
1. julij 2026

 

V Sloveniji se soočamo z velikim izzivom, saj je okoli 31.000 tahografov, ki jih je potrebno zamenjati do konca leta 2024. To predstavlja pomemben mejnik v procesu regulacije cestnega prometa, saj moramo zagotoviti, da so vsa vozila opremljena s sodobnimi in učinkovitimi napravami za nadzor voznih in počivalnih časov. Tako prevozna podjetja kot tudi delavnice za tahografe se morajo pripraviti na to obsežno nalogo, ki zahteva čas in ustrezno usposobljen kader.

Ključnega pomena je, da se začne s postopkom zamenjave čim prej. Čakanje na zadnji trenutek lahko privede do morebitnih zamud in težav, ki bi lahko negativno vplivale na poslovanje prevoznih podjetij. Pravočasna zamenjava tahografov je ključna za ohranjanje zakonitosti in skladnosti s predpisi ter za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu.

Menjava tahografov v mednarodnem prometu predstavlja pomemben korak k večji učinkovitosti, varnosti in skladnosti s predpisi v cestnem prometu. Kljub izzivom, ki jih prinaša ta proces, je ključno, da se izvede pravočasno in učinkovito. Z ustrezno pripravo, usposabljanjem in podporo lahko dosežemo gladki prehod na nove pametne tahografe druge generacije, kar bo koristilo vsem deležnikom v cestnem prometu.

Naročite se na menjavo in poskrbeli bomo za tahografe v vašem voznem parku.

Naročite se na menjavo

V svetu avtomobilizma se velikokrat osredotočamo na napredno tehnologijo motorjev, varnostne sisteme in udobno notranjost vozila, medtem ko se pnevmatike pogosto spregledajo. Pnevmatike so edini stik avtomobila z cesto in imajo ključno vlogo pri zagotavljanju varne, učinkovite in udobne vožnje. Tudi na suhih cestah in v zmernih vremenskih razmerah morajo vaše pnevmatike izpolnjevati visoke zahteve in standarde v vsakem trenutku. Razumevanje letnega profila pnevmatik in optimalnega roka za zamenjavo je ključno za zagotavljanje varne, učinkovite in udobne vožnje.

Pomen pnevmatik v prometni varnosti

Pnevmatike so edini stik vozila s cesto. To pomeni, da so odgovorne za prenos sile med avtomobilom in cesto ter zagotavljajo oprijem in stabilnost med vožnjo.
Slabe pnevmatike lahko privedejo do nevarnih situacij na cesti, kot so zdrs, akvaplaning ali daljša zavorna pot. Zato je ključnega pomena, da imajo pnevmatike primeren profil in so v dobrem stanju.

Kaj je letni profil gume?

Letni profil gume se nanaša na globino kanalov v tekalni plasti pnevmatike. Te kanale običajno imenujemo tudi profili ali lamele. Njihova glavna funkcija je zagotoviti odvajanje vode in snega ter povečati oprijem pnevmatike na cestišču.
Gumena zmes letnih pnevmatik je manj elastična v primerjavi z zimskimi pnevmatikami – pri toplejših temperaturah še posebej. Poleg tega, letne pnevmatike dosegajo boljše rezultate, ko gre za število prevoženih kilometrov in stabilnost krmiljenja. Druga prednost letnih pnevmatik je zmanjšana poraba goriva. Nove pnevmatike imajo od 8 do 9 mm globok profil. Zakon o varnosti cestnega prometa določa, da je najmanjša dovoljena globina pri letnih pnevmatikah 1,6 mm po celotnem obodu, pri zimskih pa 3 mm. S stališča varnosti je zelo priporočljivo, da zimske gume zamenjate, ko imajo še 4 mm profila, letne in celoletne gume pa, ko globina doseže 3 mm. Pri omenjenih globinah se namreč pnevmatike začenjajo še hitreje obrabljati, kot sicer. Globina profila, ki je prenizka, bistveno povečuje nevarnost akvaplaninga in zavorno pot.
Novo pnevmatiko odlikuje globok profil, ki omogoča učinkovito odvajanje vode in snega ter zagotavlja dober oprijem. Vendar pa se ta globina profila sčasoma zmanjšuje zaradi obrabe pnevmatike.
Letne pnevmatike so tako razvite, da jih lahko montirate na vse položaje na vozilu pri edinstvenih vremskih razmerah v poletnih mesecih. Te pnevmatike so določene za vožnjo na suhih in mokrih cestah pri višjih temperaturah. Da bi se optimalno soočile s temi pogoji imajo letne pnevmatike:
• rebra,
• prečne kanale in
• utore,
ki zagotavljajo optimalne zmogljivosti za letne razmere. Vse informacije o določeni letni pnevmatiki lahko najdete na njeni bočnici – kot na primer indeks nosilnosti, premer platišča, razmerje med širino in višino.

Kako se letni profil gume spreminja skozi čas?

Obraba pnevmatike je neizogiben proces, ki se zgodi med vožnjo. Različni dejavniki, kot so vrsta vožnje, površina ceste, tlak v pnevmatiki, vzdrževanje in vremenski pogoji, lahko vplivajo na hitrost obrabe pnevmatike.

Običajno se največja obraba pnevmatike zgodi na tekalni plasti oz. delu, ki se dejansko dotika ceste. Kot se pnevmatika obrablja, se zmanjšuje tudi globina profila. To lahko vpliva na oprijem pnevmatike in posledično na varnost med vožnjo.

Pravilni roki za zamenjavo pnevmatik

Prišel je tisti znameniti datum – 15. marec, ki velja za prehod z zimskih na letne pnevmatike, a pomembno je vedeti, da gre zgolj za administrativno označen datum, ki ne označuje konca koledarske zime in še manj zagotavlja, da ne bo več občasnih zelo hladnih dni ali celo snežnih ploh. Obstajajo različni načini, kako oceniti stanje pnevmatik in določiti, kdaj je čas za zamenjavo.
Letne pnevmatike moramo zamenjati, če:
• je njihova tekalna plast obrabljena do indikatorja obrabe (ta je vdelan v kanalu pnevmatike),
• so neenakomerno obrabljene (npr. bolj obrabljene na robovih),
• so bile predrte in jih ni mogoče popraviti,
• so močno razpokane na boku,
• so kjer koli na površini vidne izbokline.

Tukaj je nekaj ključnih dejavnikov, ki jih je treba upoštevati:

• Globina profila: Večina držav ima zakonske zahteve glede minimalne globine profila pnevmatike. V večini evropskih držav je zakonsko določeno, da mora biti globina profila vsaj 1,6 milimetra. Kljub temu strokovnjaki priporočajo zamenjavo pnevmatik, ko globina profila pade pod 3 milimetre, saj se zmanjšuje oprijem pnevmatike.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preprost način za preverjanje globine profila je uporaba kovanca za dva evra. Vstavite ga pokončno v kanal pnevmatike. Če vidite stranski srebrni okvir kovanca, je globina profila manjša od 4 mm. Lahko pa uporabite tudi posebne žetone z oznakami globine profila.

Najzanesljivejši način pa je preverjanje indikatorja obrabe, ki je vgrajen v kanale pnevmatik. Gre za majhna vodoravna rebra, enakomerno razporejena po celotnem obodu. Če je profil pnevmatike poravnan s temi rebri, je dosegla minimalno zakonsko dovoljeno globino profila. V tem primeru je čas za zamenjavo pnevmatike, vendar je priporočljivo, da jo zamenjate že prej.

• Vizualni pregled in pregled tlaka: Vsaj enkrat mesečno, še posebej pred vsako daljšo vožnjo, je priporočljivo pregledati tlak v pnevmatikah in njihov splošen videz. Bodite pozorni na nepravilnosti, kot so prekomerna ali neenakomerna obraba tekalne plasti. Razpoke ali izbokline na tekalni plasti ali na stranski steni so lahko znak težav. Prav tako bodite pozorni na odrgnine in luknje, ki jih lahko povzročijo vijaki, žeblji ali drugi ostri predmeti.

• Starost pnevmatik: Tudi če imajo pnevmatike še dovolj globine profila, je pomembno upoštevati njihovo starost. Pnevmatike izgubljajo prožnost s starostjo, kar lahko vpliva na njihovo zmogljivost. Starost pnevmatike lahko preverite preko oznake DOT nanjo. Pnevmatike, izdelane po letu 2000, imajo štirištevilčno oznako (medtem ko so tiste izdelane pred tem datumom označene s tremi številkami). Na primer, oznaka DOT 4618 pomeni, da je bila pnevmatika proizvedena v 46. tednu leta 2018.

Ni enotnih strokovnih ali zakonodajnih standardov, ki bi nedvoumno določali življenjsko dobo pnevmatik glede na datum izdelave. Priporočila v zvezi s tem se precej razlikujejo: proizvajalci avtomobilov svetujejo zamenjavo letnih pnevmatik po petih do šestih letih (zimskih pa po največ štirih letih), medtem ko proizvajalci pnevmatik navajajo, da so lahko pnevmatike v uporabi tudi do deset let. Pri tem pa vozniki ne bi smeli zanemariti lastnih vozniških navad in tehničnih značilnosti vozila.

Če letno prevozite približno 20.000 kilometrov, starost pnevmatik za leto ali dve ni ključnega pomena, saj se bodo pnevmatike zaradi obrabe zamenjale prej kot zaradi starosti. Priporočljivo je biti pozoren na starost pnevmatik, vendar to ne pomeni nujno, da je pnevmatika, ki je leto starejša, manj kakovostna od novejše.

Kljub temu pa je za strokovnjake avtomobilske industrije, nacionalna združenja distributerjev in vulkanizerjev ter proizvajalce pnevmatik bolj pomembno, kako so bile pnevmatike skladiščene in vzdrževane, kot pa samo dejanska starost, označena z DOT. Pravilno skladiščenje med drugim zagotavlja zaščito pnevmatik pred prevelikimi temperaturnimi nihanji, vlago, ozonom, UV-žarki, olji in agresivnimi kemikalijami.

• Vremenski pogoji: Če živite v območju, kjer so pogosti ekstremni vremenski pogoji, kot so obilne padavine, sneg ali led, je še posebej ključnega pomena, da vaše vozilo opremite s pnevmatikami, ki imajo ustrezno globino profila. V takšnih okoliščinah so pnevmatike z večjim profilom lahko nujne, saj omogočajo boljši oprijem na spolzkih in zahtevnih površinah ter izboljšajo stabilnost in nadzor vozila v teh razmerah.

Optimalen profil pnevmatike v ekstremnih vremenskih pogojih lahko prispeva k večji varnosti in zmanjša tveganje za nezgode. Zato je pri izbiri pnevmatik v takšnih regijah priporočljivo upoštevati specifične potrebe okolja in vaših voznih navad.

Pravilna izbira pnevmatik igra ključno vlogo pri zagotavljanju varnosti med vožnjo vašega vozila. Pnevmatike morajo ustrezati predpisani kategoriji, ki jo določa dokument o ustreznosti vozila. Na isti osi vozila morajo biti pnevmatike enakega proizvajalca, iste nosilnosti, hitrostnega razreda in tekalne površine.
Dimenzije pnevmatik so označene ob straneh in pri nakupu je pomembno izbrati pnevmatike z enako nosilnostjo kot originalne, ki so bile prvotno nameščene na vaše vozilo. Slednje je zapisano tudi v homologacijskem kartončku vašega vozila.

Kaj pomenijo oznake na pnevmatikah?

Na bočnici vsake avtomobilske gume najdemo ključne informacije, ki vključujejo podatke o proizvajalcu, velikosti, indeksu hitrosti in nosilnosti, namembnosti ter letu izdelave:
• Velikost: To vključuje širino v milimetrih, višino v odstotkih glede na širino (presek pnevmatike) ter premer platišča v palcih. Na primer, pnevmatika z oznako 205/55 R16 ima širino 205 mm, presek 55% širine ter premer platišča 16 palcev.

• Indeks hitrosti: Gre za oznako največje dovoljene hitrosti pnevmatike, označeno s črkami. Za osebna vozila obstajajo različni hitrostni razredi, kot so M, P, Q, R, S, T, U, H, V, W, Y, ZR.

• Indeks nosilnosti: Predstavljen je z dvo- ali trimestno številko in označuje največjo obremenitev, ki jo lahko pnevmatika prenese. Na primer, indeks nosilnosti 100 pomeni, da pnevmatika lahko nosi do 800 kg teže.

• Leto izdelave: Zapisano je s tro- ali štirimestnim številom, imenovanim tudi koda DOT. Za voznike je pomembna zadnja številka, ki predstavlja teden in leto izdelave. Na primer, oznaka 2704 pomeni, da je pnevmatika izdelana v 27. tednu leta 2004.

• Namembnost: Oznaka M+S (Mud+Snow) na primer označuje, da gre za zimske gume.
Indeks hitrosti in nosilnosti sta običajno zapisana zaporedoma. Nosilnost pnevmatike lahko opredelimo kot številčno oznako največje obremenitve, ki jo prenese pnevmatika pri največji dovoljeni hitrosti (ki je označena s simbolom hitrosti) in pri danem polnem tlaku polnilnega zraka.

Kako beremo oznake na bočnici?

Npr. 185 / 60 R 15 92H DOT 2209:
185 – širina pnevmatike v milimetrih;
60 – višina pnevmatike v odstotkih (%) glede na njeno širino;
R – radialna konstrukcijska izvedba oz. zgradba pnevmatike;
15 – premer platišča v palcih;
92 – indeks nosilnosti;
H – hitrostni razred;
DOT 2209 – pnevmatika je bila izdelana v 22. tednu leta 2009.

Letni profil pnevmatike igra ključno vlogo pri zagotavljanju prometne varnosti in udobne vožnje. Spremljanje obrabe profila pnevmatik in pravilni roki za zamenjavo so ključni za ohranjanje učinkovitosti in varnosti pnevmatik. Redni pregledi pnevmatik, skrbno spremljanje globine profila in upoštevanje vremenskih razmer so pomembni koraki, da bodo pnevmatike vedno v optimalnem stanju.

Zavedati se moramo, da je varnost vedno na prvem mestu in da je redno vzdrževanje pnevmatik ključnega pomena za varno vožnjo. Pnevmatike so edini stik vozila s cesto, zato je pomembno, da so v dobrem stanju, da lahko zagotovijo dober oprijem, stabilnost in učinkovito zaviranje v različnih voznih pogojih. Pri vzdrževanju pnevmatik je treba redno preverjati tlak, globino profila in morebitne znake obrabe ali poškodb.

Prav tako je pomembno upoštevati priporočila proizvajalcev glede zamenjave pnevmatik glede na njihovo starost in obrabo. Z doslednim vzdrževanjem pnevmatik lahko vozniki povečajo varnost na cesti in zmanjšajo tveganje za nezgode.

Vsako leto se milijoni ljudi po svetu odpravljajo na dopust, da bi pobegnili od vsakodnevnih skrbi in si napolnili baterije. Priprava na dopust pa vključuje več kot le pakiranje kovčkov in načrtovanje poti saj  moramo poskrbeti tudi za svojo varnost in varnost svojih najbližjih. Medtem ko sanjarimo o čudovitih plažah, slikovitih gorah ali raziskovanju novih mest, pogosto pozabimo na pomemben vidik priprave na potovanje: tehnično brezhibno vozilo in turistično zavarovanje.

Turistično zavarovanje nas zaščiti pred nepredvidenimi zdravstvenimi stroški, izgubo prtljage in drugimi težavami, medtem ko preventivni pregledi vozila zagotavljajo, da bo naše vozilo zanesljivo in varno na poti. S pravočasno in temeljito pripravo lahko uživamo v brezskrbnem in varnem dopustu.

Turistično zavarovanje

Ena največjih prednosti turističnega zavarovanja je mirnost, ki jo prinaša. Ko vemo, da smo finančno zaščiteni v primeru nesreč ali nepredvidenih dogodkov, lahko uživamo v potovanju brez nepotrebnih skrbi. Ta brezskrbnost je neprecenljiva, saj omogoča, da se popolnoma sprostimo in uživamo v vsakem trenutku. Sklenemo lahko turistično zavarovanje za čas potovanja ali za celo leto z večkratnimi odhodi kjer eno potovanje ni daljše od 90 dni.

Turistično zavarovanje lahko sklenete na katerikoli izmed 31. poslovalnic v Skupini Avto Krka. Izbirate lahko med Zavarovalnico Sava, Triglav in Generali.

Pri izbiri turističnega zavarovanja moramo biti pozorni na kritje, ki ga ponuja. Osnovno kritje običajno vključuje zdravstveno oskrbo in odgovornost, vendar je lahko koristno dodati tudi kritje za odpoved potovanja, izgubo prtljage, športne aktivnosti in druge posebne potrebe. Pomembno je, da izberemo polico, ki ustreza našim načrtom in dejavnostim med potovanjem. Priporočljivo je prebrati mnenja drugih uporabnikov in se pozanimati o izkušnjah s posameznimi zavarovalnicami.

Ko potujemo v tujino, je pomembno, da se zavedamo možnosti zdravstvenih težav. Nesreče, bolezni ali kronična obolenja lahko zahtevajo zdravniško pomoč, ki je v tujih državah lahko zelo draga. Turistično zavarovanje krije stroške zdravstvene oskrbe, hospitalizacije, zdravil in celo evakuacije v domovino, če je to potrebno. To pomeni, da ne bomo obremenjeni z visokimi stroški zdravljenja in se bomo lahko posvetili okrevanju.

Turistično zavarovanje pogosto vključuje tudi kritje odgovornosti za škodo, ki jo lahko nehote povzročimo drugim. Na primer, če povzročimo škodo na hotelski opremi, nas zavarovanje zaščiti pred finančnimi posledicami. Poleg tega lahko zavarovanje pokriva tudi pravno pomoč, če se znajdemo v pravnih težavah v tujini.

TEHNIČNI PREGLEDI AVTO KRKA SVETUJEJO: Z IZPRAVNIM VOZILOM IN TURISTIČNIM ZAVAROVANJEM NA BREZSKRBEN DOPUST

Zavarovanje lahko krije tudi stroške odpovedi ali prekinitve potovanja zaradi nepredvidenih okoliščin, kot so bolezen, smrt v družini ali naravne nesreče. Poleg tega nas zaščiti pred izgubo, krajo ali poškodbo prtljage. Tako se izognemo neprijetnim situacijam, ko ostanemo brez osebnih stvari v tujini.

Upoštevati je treba tudi trajanje potovanja in geografsko območje, ki ga zavarovanje pokriva. Nekatera zavarovanja so omejena na določene regije ali države, medtem ko druga nudijo globalno kritje. Prav tako je pomembno, da zavarovanje sklenemo za celotno trajanje potovanja, vključno s časom prevoza.

Če imamo posebne zdravstvene potrebe ali načrtujemo dejavnosti, ki niso vključene v standardno zavarovanje (npr. ekstremni športi), moramo izbrati polico, ki vključuje tudi ta kritja. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da zavarovanje ne bo pokrilo stroškov v primeru nesreče ali zdravstvene težave.

Poleg turističnega zavarovanja je še ena ključna točka, ki jo mnogi zanemarjajo, stanje njihovega vozila. Preventivni tehnični pregledi vozil lahko preprečijo številne težave na cesti in zagotovijo brezskrbno potovanje.

Preventivni tehnični pregled vozila

Enako pomembni so preventivni tehnični pregledi vozila, še posebej, če se na dopust odpravljamo z avtomobilom. Redni tehnični pregledi vozila so sicer obvezni, vendar preventivni pregledi omogočajo dodatno varnost in zanesljivost. S tem, ko preverimo ključne sisteme, kot so zavore, pnevmatike, motor in električni sistem, zmanjšujemo tveganje za okvare na poti. Preventivni tehnični pregledi so v Skupini Avto Krka brezplačni.

Preventivni tehnični pregled vozila

Skrb za dobro vzdrževano vozilo ne povečuje le varnosti, temveč tudi podaljšuje življenjsko dobo vozila in zmanjšuje stroške vzdrževanja. Preventivni tehnični pregledi niso obvezni, a so kljub temu zelo priporočljivi saj pomagajo odkriti morebitne napake ali težave, preden postanejo resne. Slednji pripomorejo tudi k daljši življenjski dobi vozila. Redno vzdrževano vozilo je manj nagnjeno k hudim okvaram in deluje bolj zanesljivo.

Z zgodnjim odkrivanjem in odpravljanjem manjših težav se izognemo visokim stroškom popravila, ki bi nastali, če bi te težave postale resne. Preventivni tehnični pregledi so torej stroškovno učinkoviti, saj pomagajo ohraniti vozilo v dobrem stanju z manjšimi stroški vzdrževanja. To pomeni, da lahko vozilo uporabljamo dlje časa, ne da bi morali vložiti velike vsote denarja v popravila.

Preden se odpravimo na dopust, je priporočljivo opraviti temeljit pregled vozila. Preverimo ključne sisteme, kot so zavore, pnevmatike, luči, tekočine (olja, hladilna tekočina, zavorna tekočina), akumulator in klimatsko napravo. Poskrbimo, da so vsi sistemi v brezhibnem stanju, saj bomo tako zmanjšali tveganje za težave med potovanjem.

S seboj na pot vzemimo osnovne rezervne dele in obvezno opremo, kot so rezervna pnevmatika, komplet za prvo pomoč, varnostni trikotnik in komplet rezervnih žarnic. Za še bolj brezskrbno in varno vožnjo je priporočljivo, da imamo v avtomobilu tudi dodatno opremo, npr. odsevni brezrokavnik. Ta ni obvezna, nam pa v primeru nezgod lahko močno olajša situacijo in reši mnogo problemov. Tako bomo pripravljeni na manjše težave, ki jih lahko rešimo sami na poti.

Načrtujmo potovanje tako, da upoštevamo dolžino poti, postanke za počitek in možnosti za tehnično pomoč na poti. Dobro je vedeti, kje se nahajajo najbližji servisi ali postaje za pomoč na cesti, če bi jih potrebovali. Tudi med potovanjem je pomembno redno preverjati stanje vozila. S tem zagotavljamo, da je vozilo ves čas v najboljšem možnem stanju.

Eden najpomembnejših korakov pri vzdrževanju varnosti vozila na potovanju je redno preverjanje tlaka v pnevmatikah. Pravilno napolnjene pnevmatike so bistvene za zagotavljanje optimalnega stika s cestiščem, kar vpliva na stabilnost in nadzor nad vozilom. Prenizek ali previsok tlak v pnevmatikah lahko povzroči neenakomerno obrabo, poveča porabo goriva in zmanjša varnost. Zato je priporočljivo preveriti tlak v pnevmatikah pred vsakim daljšim odsekom poti, še posebej če se spreminjajo vremenski pogoji ali če vozimo po razgibanem terenu.

Poleg tlaka je pomembno tudi redno pregledovanje stanja pnevmatik. Preverimo morebitne poškodbe, ureznine, izbokline ali neenakomerno obrabo. Če opazimo kakršne koli znake poškodb, je treba pnevmatike nemudoma zamenjati, saj poškodovane pnevmatike lahko povzročijo nesrečo. Enakomerno obrabljene pnevmatike z zadostno globino profila zagotavljajo dober oprijem cestišča in zmanjšujejo tveganje za zdrs.

Pravilno delovanje vozila je močno odvisno od različnih tekočin, ki omogočajo gladko delovanje motorja, zavornega sistema, krmiljenja in hlajenja. Pred daljšimi vožnjami je pomembno preveriti nivo motornega olja, hladilne tekočine, zavorne tekočine, tekočine za pranje stekel in servovolana. Nizek nivo katere koli od teh tekočin lahko povzroči resne težave, kot so pregrevanje motorja, zmanjšana učinkovitost zavor ali slaba vidljivost zaradi umazanih stekel. Pravočasno dolivanje in zamenjava teh tekočin zagotavljata nemoteno in varno delovanje vozila.

Med potovanjem je pomembno, da so vse luči na vozilu v popolnem delovnem stanju. To vključuje prednje luči, zadnje luči, zavorne luči, smerokaze in meglenke. Delujoče luči so ključne za zagotavljanje dobre vidljivosti in za to, da smo vidni drugim voznikom, kar je še posebej pomembno ponoči, v slabih vremenskih razmerah ali na neosvetljenih cestah. Redno preverjanje in po potrebi zamenjava žarnic zmanjšujeta tveganje za nesreče in povečujeta varnost na cesti.

Preverjanje luči

Zavore so ključnega pomena za varnost vozila in vseh udeležencev v prometu. Če opazimo kakršnekoli nenavadne zvoke, vibracije ali zmanjšano učinkovitost zavor, je treba nemudoma poiskati strokovno pomoč. Redni pregledi in vzdrževanje zavornih sistemov zagotavljajo zanesljivo ustavljanje in nadzor nad vozilom.

Čeprav se lahko zdi, da je servis vozila nekaj, kar opravimo le doma, je pomembno, da na poti upoštevamo redne intervale vzdrževanja, ki jih priporoča proizvajalec vozila. To vključuje zamenjavo olja, filtrov in drugih ključnih komponent. Če se na poti pojavi potreba po servisu, je bolje, da ga opravimo prej kot kasneje, da se izognemo morebitnim večjim težavam.

Sodobna vozila so opremljena s številnimi tehnologijami, ki lahko pomagajo pri nadzoru stanja vozila. Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah (TPMS), opozorilni sistemi za tekočine in sistemi za diagnostiko motorja so koristna orodja, ki nas lahko pravočasno opozorijo na morebitne težave. Redno preverjanje teh sistemov in sledenje njihovim opozorilom je ključno za varno in brezskrbno vožnjo.

Redno preverjanje stanja vozila med potovanjem ni le priporočljivo, ampak nujno za zagotavljanje varnosti in zanesljivosti na cesti. Tako zmanjšamo tveganje za tehnične težave, nesreče in neprijetne situacije, ki bi nam lahko pokvarile potovalno izkušnjo.

Odgovornost do sebe in svojih najbližjih je ključna pri načrtovanju potovanj. Zavarovanje in tehnična priprava vozila sta del te odgovornosti. Ko skrbimo za svojo varnost in varnost svojih bližnjih, pokažemo zrelost in odgovornost, kar je še posebej pomembno, ko se podajamo na daljša potovanja.

Kombinacija turističnega zavarovanja in preventivnih tehničnih pregledov vozila ustvarja celovit pristop k pripravi na potovanje. Ko smo prepričani, da smo zavarovani pred finančnimi posledicami zdravstvenih težav in da je naše vozilo v najboljšem možnem stanju, lahko brez skrbi uživamo v potovanju. Ta kombinacija nas zaščiti pred številnimi tveganji in omogoča, da se posvetimo raziskovanju novih krajev, sprostitvi in uživanju v novih izkušnjah.

Končni cilj vsakega dopusta je sprostitev in uživanje brez nepotrebnega stresa. S sklenitvijo ustreznega turističnega zavarovanja in opravljenimi preventivnimi tehničnimi pregledi vozila si zagotovimo mirno potovanje. Vemo, da smo pripravljeni na morebitne nepredvidene dogodke in da smo storili vse, kar je v naši moči, da zagotovimo varno in prijetno izkušnjo.

Za prihodnja potovanja priporočamo, da si vedno vzamete čas za primerjavo ponudb turističnih zavarovanj in izberete tisto, ki najbolje ustreza vašim potrebam. Prav tako redno izvajajte preventivne tehnične preglede vozila, ne le pred večjimi potovanji, temveč tudi vmes, da zagotovite varnost in zanesljivost vašega vozila.

Vse to so koraki, ki pripomorejo k temu, da bo vaše naslednje potovanje mirno, varno in prijetno, saj boste vedeli, da ste storili vse, kar je v vaši moči, da se izognete neprijetnim presenečenjem in se osredotočite na ustvarjanje nepozabnih spominov.

Ročni je manj potraten

Pri vožnji z avtomatskim menjalnikom naj bi porabili okoli 10 – 15 odstotkov več goriva kot pri vožnji z ročnim menjalnikom. Če želite privarčevati, prestavljajte ročno.

Prestavljajte pametno

Vožnja pri isti hitrosti, s prestavo prenizko, je veliko bolj potratna od vožnje v prestavi višje. Izkušeni vozniki znajo voziti po posluhu, drugi spremljajo vrtljaje motorja, sodobni avtomobili pa imajo tudi opozorilo, kdaj je treba prestaviti v višjo prestavo. Tudi vožnja po klancu navzdol v prostem teku ni najbolj varčna, saj sodobni motorji pri prostem teku porabijo več kot pa pri vožnji v prestavi.

10 nasvetov za manjšo porabo goriva

Vozite z občutkom

Na cestah, kjer se vozite vsak dan, vožnjo prilagodite ovinkom in križiščem tam, kjer lahko predvidite obnašanje in reakcijo ostalih udeležencev v prometu. Nižja hitrost pomeni manjšo porabo, a pri tem morate upoštevati tudi zdravo kmečko pamet. To nikakor ne pomeni vožnjo po avtocesti z 80 km/h, raje se namesto 130 km/h peljite 120 km/h in uporabljajte tempomat, kjer je to mogoče. Dinamična in enakomerna vožnja brez nenehnih dodajanj plina in močnih zaviranj je najboljši recept za nižjo porabo.

Koliko bo stala registracija vašega avtomobila?

S preprostim kalkulatorjem stroškov registracije, si okvirno ceno lahko izračunate kar sami.

Sistem start-stop

Sistem start-stop ima pozitiven vpliv na porabo goriva zato ga ne izklapljajte. Njegov izklop je sicer mogoč, a ni prav smiseln, saj so motorji narejeni tako, da zmorejo brez težav prenesti številne izklope in zagone.

Sistem start-stop

Lažji avto porabi manj goriva

Zračni upor in teža avtomobila sta pomembna dejavnika večje porabe zato odstranite vso odvečno težo iz prtljažnika in snemite strešni kovček. Tudi vožnja z odprtimi okni pri višji hitrosti se odsvetuje, saj poveča upor in s tem posledično tudi porabo goriva.

Ogrevanje avta na mestu

Še kako prijetno je pozimi sesti v ogret avto, obenem pa je to zelo potratno in okolju neprijazno. Bolje je, da speljete takoj in prvih nekaj kilometrov vozite z manj vrtljaji saj samo optimalno ogret motor lahko dosega idealno porabo goriva.

Izključite vse nepotrebne porabnike goriva

Klimatska naprava in drugi porabniki kot so grelni elementi (npr. gretje volana, sedežev, stekel, ipd.) zahtevajo dodatno energijo, ki jo mora zagotoviti motor, ta pa za to potrebuje dodatno moč oziroma gorivo. Z uporabo klime se lahko poraba precej poveča, tudi za 5 do 10 odstotkov, posebno v avtomobilih, ki imajo ročno klimo. Samodejne so namreč energijsko učinkovitejše. Preudarno je treba ravnati tudi z grelnimi elementi. Zato, kadar določenih porabnikov res nujno ne potrebujete, jih izključite in prihranite.

Izključite vse nepotrebne porabnike goriva

Pnevmatike

Prilagodite pnevmatike letnemu času (npr. redna menjava zimski in letnih gum) in poskrbite za to, da bo tlak v njih vedno optimalen glede na priporočila proizvajalca.

Redno vzdrževanje avtomobila

Dobro in redno vzdrževan avtomobil, pri katerem se vse gladko vrti, drsi, pregiba in nima obrabljenih sklopov, bo v vožnji porabil manj energije.

Na kratke razdalje peš kot z avtomobilom

Slišati je trapasto, pa vendar se veliko ljudi odloči na vožnjo z avtomobilom za do le nekaj sto metrov oddaljenega cilja. Razmislite, koliko tovrstnih poti opravite tudi sami in poskusite kdaj avto zamenjati s kolesom.

Na kratke razdalje peš kot z avtomobilom

Srečno vožnjo ob minimalni porabi vam želi Avto Krka!

Zakaj naj operem svoje vozilo v samopostrežni avtopralnici?

Hiter tempo življenja je razlog, da se pogosto spopadamo s pomanjkanjem časa. In v vsej tej naglici pogosto zanemarimo tudi naše jeklene konjičke, ki si prav tako zaslužijo nekaj naše pozornosti. Pranje vozila v samopostrežni avtopralnici je v takšnih primerih idealna rešitev, saj nam ponuja ogromno prednosti.

1. Prihrani nam veliko časa

Pri pranju vozila v avtopralnici lahko prihranimo veliko časa, saj zanj ne potrebujemo nobenih priprav, izognemo se pospravljanju po pranju, sam postopek pranja pa je izjemno hiter in učinkovit. Običajno so programi dolgi okoli 8 minut, kar pomeni, da imamo sijoče vozilo zgolj v osmih minutah, če se odločimo za pranje v samopostrežni avtopralnici. Ta način pranja je zato posebej priročen za vse tiste, ki se pogosto spopadajo s pomanjkanjem časa, vendar si še vedno želijo imeti čisto vozilo.

2. Za pranje ne potrebujemo kupovati nobenih čistilnih sredstev

Pranje vozila doma zahteva kar nekaj priprave in čistilnih sredstev, če želimo, da je naše vozilo sijoče čisto. V samopostrežni avtopralnici so te skrbi popolnoma odveč, saj so vsa sredstva za zunanjo nego vozila na profesionalni ravni in so že vključena v določen program pranja. Potrebujemo le veliko dobre volje.

3. Prihrani nam nered pri pranju vozila doma

Če običajno peremo vozilo doma, potem vemo, da je po pranju okoli njega pravi nered. Da ne omenimo še ogromno odpadne vode, ki se zadržuje ob robu dvorišča ali nam celo zamaka vrt. V samopostrežni avtopralnici se vsa voda odteka v temu namenjene odtočne kanale, zato po pranju nimamo nobenega dodatnega dela s pospravljanjem. Vozilo operemo in se odpeljemo.

4. Kadarkoli lahko očistimo tudi notranjost vozila

Če med pranjem vozila ugotovimo, da je potreben tudi sesanja, potem tudi to lahko storimo v samopostrežni avtopralnici. Torej ni namenjena le pranju vozila, ampak tudi čiščenju njegove notranjosti, pri čemer so vsi pripomočki profesionalni in zato veliko bolj zmogljivejši.

5. Pranje je enostavno in udobno

Čeprav se mnogi izogibajo pranju vozila v samopostrežni avtopralnici zaradi strahu, da je celoten postopek zakompliciran, pa je v praksi ravno obratno. Pranje vozila je izjemno enostavno in zgolj v nekaj korakih imamo lahko čisto vozilo. Pri tem niso potrebne nobene posebne priprave, ne potrebujemo čistil in tudi ne nobenih posebnih pripomočkov.

6. Odlični rezultati pranja

Zaradi uporabe profesionalnih in kvalitetnih čistil in pripomočkov je pranje v samopostrežni avtopralnici temeljito in učinkovito. Na voljo so nam različni programi pranj, ki jih prilagodimo svojim potrebam. Z zmogljivimi razpršilnimi pištolami vozilo brez težav operemo tudi na težje dostopnih mestih, rezultati pranja pa so odlični in bistveno boljši kot pa če bi prali vozilo doma.

7. Pranje nam je vedno na voljo

Samopostrežne avtopralnice običajno obratujejo 24 ur na dan in vse dni v tednu. Na pranje vozila se ni potrebno naročati, ampak se lahko odločimo za pranje vozila kadar koli želimo. S samopostrežno avtopralnico postanejo izgovori o pomanjkanju časa zagotovo preteklost.

5

 

Ali veste koliko vas stane vaša registracija?

Izdelali smo preprost kalkulator vseh stroškov registracije, kjer si lahko okvirno ceno izračunate kar sami.

Kako operem avto v samopostrežni avtopralnici?

Pranje vozil v samopostrežnih avtopralnicah postaja vse bolj priljubljeno. Še vedno pa je veliko avtomobilskih navdušencev, ki se sprašujejo, kako oprati vozilo v samopostrežni avtopralnici. Poglejmo si osnovne korake, s katerimi lahko brez skrbi in zelo preprosto dosežemo sijoč videz vozila.

  1. Vozilo parkiramo na prosto pralno mesto – Če vidimo prosto pralno mesto v avtopralnici, potem je prvi korak, da vozilo parkiramo na sredino pralnega mesta. Na ta način bomo meli dovolj prostora za nemoteno gibanje okoli njega.
  2. Plačilo pranja – Pranje v samopostrežnih avtopralnicah plačamo s pomočjo žetonov, ki jih zamenjamo oziroma kupimo na posebnem avtomatu. V napravo na pralnem mestu nato vstavimo željeno količino žetonov, pri čemer je en žeton dovolj za 2 minuti in pol pranja. Izkušnje uporabnikov so, da za povprečno umazan avto porabimo 3 žetone.
  3. Seznanimo se z različnimi programi pranja – Samopostrežna avtopralnica nam običajno ponuja različne programe pranja. Zato najprej preverimo, katere nastavitve so nam na voljo in koliko časa bomo potrebovali za določeno nastavitev. Najpogosteje se uporabljajo pranje, voskanje in izpiranje. Na voljo je pa tudi krtačenje in predpranje podvozja, ki pa se priporočata le v zimskem času, oziroma krtačenje takrat, ko je vozilo res blatno ali poln mušic in druge umazanije.
  4. Obesimo talne preproge – Če imamo v vozilu pralne talne obloge, potem jih obesimo na posebno stojalo s kljukico. Na ta način jih bomo lahko brez težav oprali že med samim pranjem vozila.
  5. Izberemo program pranja – Najprej izberemo način pranja, s katerim s toplo vodo in dodanim čistilnim sredstvom v mikroprahu operemo vozilo. Z razpršilno pištolo naredimo celoten krog okoli vozila in temeljito odstranimo vso umazanijo. Pištolo držimo 10 do 20 cm od vozila in poskrbimo, da vozilo peremo od zgoraj navzdol in očistimo tudi težje dostopna mesta. Ne pozabimo na talne preproge. Za program pranja običajno porabimo polovico vplačanega časa.
  6. Izberemo program voskanja – Če se odločimo tudi za voskanje vozila, potem izberemo program voskanja. Iz razpršilne pištole bo pod visokim pritiskom pritekel vosek. Vosek nanašamo nekje 30 do 40 cm od avtomobila. Nanesemo ga na celotno karoserijo svojega vozila, od vrha navzdol, kar bo poskrbelo za sijoč videz, hkrati pa zaščitilo barvo pred umazanijo in soljo. Talnih preprog ne voskamo.
  7. Izberemo program izpiranja – Nato izberemo še program izpiranja z demineralizirano vodo in pod visokim pritiskom. Razpršilno pištolo držimo 50 cm od vozila in temeljito izperemo vozilo. Zopet izpiramo od zgoraj navzdol in naredimo krog okoli vozila. Za izpiranje običajno porabi tretjino vplačanega časa.
  8. Prebrišemo vozilo – Če smo izbrali nastavitev voskanja, potem brisanje odsvetujemo, saj s tem vosek le razmažemo in vozilo postane flekasto. Če pa voskanja nismo uporabili, potem vozilo lahko prebrišemo še s suho krpo, čeprav to v večini primerov ni potrebno.
Kako operem avto v samopostrežni avtopralnici?

Katere ostale storitev poleg pranja je še mogoče opraviti?

Prav je, da poleg pranja, svojemu vozilu privoščimo posebno nego. S tem mu povrnemo svež videz, še večji sijaj, vožnja pa postane še bolj udobna in prijetna. Dodana vrednost samopostrežne avtopralnice Avtokrka je tudi v tem, da nam poleg pranja nudi še druge storitve:

Pogosta vprašanja

Ali je možno v samopostrežni avtopralnici oprati tudi tovorno vozilo?

V nekaterih samopostrežnih avtopralnicah je mogoče oprati tudi tovorna vozila. Vendar morajo imeti temu prilagojeno pralno mesto, ki omogoča pranje večjih vozil.

Kakšen je delovni čas samopostrežne avtopralnice?

Običajno imajo samopostrežne avtopralnice neomejen delovni čas. Torej so odprte 24 ur na dan, vse dni v tednu. Za obisk se nam ni potrebno naročati, ampak jo lahko uporabimo vedno, ko za to najdemo čas.

V katerih mestih lahko najdem Avto Krka samopostrežne avtopralnice?

Najspodobnejša AvtoKrka samopostrežna avtopralnica se nahaja v Slovenskih Konjicah. Od leta 2020 je na voljo v Obrtni coni KONUS vsem lastnikom jeklenih konjičkov, ki si želijo popolne nege za svojega jeklenega konjička.

Kaj je AdBlue?

AdBlue, ki ga slišimo omenjati v povezavi s sodobnimi dizelskimi motorji, je sicer zaščitno ime nemške zveze proizvajalcev vozil VDA, kjer gre za raztopino vode in sečnine. Takšna preprosta mešanica ali natančneje 32,5 % raztopina uree, je ključnega pomena, da lahko sodoben dizelski motor dandanes dosega izredno stroge okoljske standarde Euro 6.

Dejstvo je, da zmogljivejši motorji, posebno v večjih in težjih avtomobilih, ki zahtevajo zmogljiv dizelski motor, brez tega dodatka ne zmorejo dosegati zahtevnih norm vsebnosti izpušnih . To je predvsem zaradi nizkih vrednosti dušikovih oksidov (NOx), za katere velja, da so posebno škodljivi in celo rakotvorni.

Adblue Pokrovcki tanka

Zakaj je AdBlue pomemben?

Brez AdBlue-ja bi veliko novejših dizelskih avtomobilov, ki so trenutno naprodaj, proizvedlo preveč dušikovega oksida, kot ga dovoljujejo pravila Euro 6. Ta nestrupena tekočina, sestavljena večinoma iz vode in sečnine, se uporablja kot del selektivne katalitične redukcije.

Kdo vse potrebuje Adblue?

AdBlue potrebujejo dizelski motorji, ki so zaradi vse večje težnje po čim manjših izpustih emisij CO₂ že nekaj časa na slabem glasu. Z dodajanjem AdBlue dizel motorji proizvedejo bistveno manj dušikovega oksida in tako zagotovijo Euro 6 standarde.

Ali veste koliko vas stane vaša registracija?

Izdelali smo preprost kalkulator vseh stroškov registracije, kjer si lahko okvirno ceno izračunate kar sami.

Za koliko časa zadostuje poln rezervoar AdBlue?

Zadostnost dodatka AdBlue v vašem vozilu je odvisna velikost rezervoarja vašega avtomobila, vašega osebnega sloga vožnje in porabe goriva avtomobila. Proizvajalci avtomobilov ocenjujejo, da dizelski avtomobili porabijo od litra do litra in pol dodatka na 1000 prevoženih kilometrov.

Načeloma bi moral rezervoar in količina dodatka zdržati obdobje med dvema obiskoma servisa, to je približno 15.000 kilometrov, če pa je poraba tekočine večja, vas bo na količino AdBlueja opozoril informacijski sistem vozila.

Le ta bo na ekranu izpisal, koliko kilometrov boste lahko še prevozil s takšno porabo, glede na količino tekočine v rezervoarju. Tudi če tekočine zmanjka, bo motor še deloval a ponovnega zagona ne bo več dovolil.

Kako napolnimo vozilo s AdBlue tekočino?

AdBlue ponovno napolnite prek posebnih točilnih naprav ali prek nakupa 5 oziroma 10 litrskih posod z omenjenim dodatkom. Pred nakupom AdBlue preverite ali je na njegovi nalepki oznaka ISO-22241, kar pomeni, da je tekočina ustrezna in ne bo poškodovala sistema SCR v vašem avtomobilu. Izbira napačne vrste dodatka lahko tudi razveljavi garancijo vašega avtomobila.

Dodatek AdBlue lahko lastniki vozila nalijete sami, lahko pa vam to uredijo v mehanični delavnici ob rednem servisu. V kolikor se boste odločili za dolitje dodatka AdBlue na bencinskem servisu, so tam nameščene posebne točilne naprave, ki se nahajajo ob točilnih mestih za dizelsko gorivo za tovorna vozila.

NASVET: Če je točilna ročka prevelika in ne gre v odprtino za točenje, zaprosite zaposlene na bencinskem servisu za poseben magnetni nastavek, ki ga nataknete na ročko točilne naprave in tako omogočite točenje.

Kakšna je cena AdBlue dodatka?

Kakšna je cena AdBlue dodatka?

Cene AdBlue dodatka se razlikujejo med posameznimi prodajnimi mesti. V večini primerov boste na bencinskih črpalkah 5-litrsko plastenko kupili za približno 15 evrov medtem ko na spletu, je cena nekoliko nižja in se giblje okoli 12 evrov.

Dolivanje na črpalkah ali med servisom je veliko dražje, zato vam priporočamo, da avtomobil z dodatkom napolnite sami, kadarkoli lahko saj je samo polnjenje zelo enostavno. V veliki večini avtomobilov se dovodna cev nahaja pod pokrovom za dolivanje dizelskega goriva.

Kakšna je poraba AdBlue pri vozilu?

Tako, kot gorivo, je potrebno tudi AdBlue dolivati. Njegova poraba znaša približno 5 % porabe goriva, kar je 1 do 1,5 litra na 1000 prevoženih kilometrov. Seveda pa je vse odvisno od načina vožnje in obremenitve motorja. In ko sistem zazna pomanjkanje, to najprej dovolj hitro sporoči vozniku preko informacijskega sistema.

Kakšna je poraba AdBlue pri vozilu?

Pogosta vprašanja

Kaj se zgodi, če nam v vozilu AdBlue-ja zmanjka?

Če ima vaše vozilo AdBlue, to je dizel, ki je v skladu z zakonodajo Euro 6, in izpraznite rezervoar, se motor ne bo več zagnal. Na srečo imajo skoraj vsi avtomobili, ki dodatek potrebujejo, zaslon ali opozorilno luč, ki bo dala vedeti, koliko je dodatka AdBlue še ostalo in kdaj ga morate dotočiti.

Kaj pomeni ISO-22241 oznaka?

Oznaka ISO-22241 se nahaja na embalaži dodatka AdBlue in pomeni, da je tekočina ustrezna in ne bo poškodovala sistema SCR v vašem avtomobilu. Izbira napačne vrste dodatka lahko tudi razveljavi garancijo vašega avtomobila.
Dostopnost
Ta spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje. S klikom na "Sprejmi" se strinjate z našo Politiko piškotkov.
Nastavitve Sprejmi