Tehnični pregledi
Tehnični pregledi

Tehnični pregled motornega oziroma priklopnega vozila je postopek, v katerem organizacija za tehnične preglede ugotavlja podatke o vozilu, stanje naprav in opreme ter izpolnjevanje drugih pogojev, določenih z zakonom in s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.

Stopite v stik

Tehnični pregled vozila 

tehnični pregledi


Kdaj se opravljajo tehnični pregledi?

Tehnični pregledi vozila eno leto po prvi registraciji za:

  • tovorna vozila in sedlaste ter cestne vlačilce, vozila za prevoz nevarnega blaga, ki jih je treba v skladu s predpisi posebej označiti, delovna vozila, avtobuse, priklopna vozila, razen za lahke, bivalne in traktorske priklopnike, ter posebna priklopna vozila za prevoz čolnov, športnih konj, vodnih skuterjev in drugih naprav za šport in prosti čas, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3500 kg,
  • vozila, ki se uporabljajo za javni prevoz potnikov,
  • vozila, ki se uporabljajo za prevoz skupin otrok,
  • vozila, ki se uporabljajo za usposabljanje kandidatov za voznike,
  • vozila za izposojo brez voznika in
  • intervencijska vozila, opremljena kot vozila s prednostjo ali vozila za spremstvo.

Štiri leta po prvi registraciji so tehnični pregledi nujni za vsa druga vozila

Tehnični pregled vozil, za katera je bil prvi tehnični pregled že opravljen in pri katerih od prve registracije ali leta proizvodnje ni preteklo osem let, mora biti opravljen vsaki dve leti.

Lahki in bivalni priklopniki morajo biti tehnično pregledani vsaka štiri leta.
Enako velja tudi za priklopna vozila za prevoz čolnov, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3500 kg.

Štiri leta po nakupu za lahke priklopnike, pri čemer se upošteva prvega uporabnika.

Če s tem zakonom ni določeno drugače, se tehnični pregledi vozil opravljajo najmanj enkrat letno.

Tehnični pregledi za vozila, ki se uporabljajo za javni prevoz potnikov, avtobusov, vozil za uporabo usposabljanja kandidatov za voznike, vozil za uporabo prevoza skupin otrok in vozil, opremljenih kot vozila s prednostjo in vozila za spremstvo, razen vozil v lasti prostovoljnih gasilskih društev, ki so po obliki nadgradnje in namenu uporabe gasilska vozila, se opravljajo vsakih šest mesecev.

Vozilo, ki se uporablja za namene iz tega odstavka, mora imeti v prometnem dovoljenju vpisan namen uporabe oziroma obliko nadgradnje.

Tehnični pregled vam bodo v naših enotah opravili strokovno usposobljeni pregledniki, zato vam zagotavljamo strokovno, moderno in kakovostno storitev.