PREGLEDI IN REGISTRACIJE

Kako poteka tehnični pregled?

Tehnični pregled motornega vozila je postopek, pri katerem vam usposobljeni strokovnjaki preverijo vitalnost vozila. Namen pregleda je, da ugotovimo ali je vaše vozilo tehnično brezhibno in varno za nadaljnjo vožnjo.

Tehnični pregled morajo opraviti vsa vozila, ki so udeležena v cestnem prometu. Enako velja tudi za za priklopnike in traktorje. Je pogoj, da skupaj z zavarovanjem lahko vozilo registrirate oziroma registracijo podaljšate.

Kako poteka tehnični pregled?

Tehnični pregled se začne tako, da pripeljete svoje vozilo do vhoda na preizkuševalno stezo, kjer pokažete prometno dovoljenje. Če je vozilo na kakršenkoli način predelano, morate našim zaposlenim pokazati tudi potrdilo o skladnosti vozila (homologacija). Potrdilo vam izda akreditiran kontrolni organ.

OPOMBA: Ko pripeljete vozilo na tehnični pregled, se zapeljete direktno na preizkuševalno stezo, kjer ga pregledajo. Plačilo in vse potrebne papirje uredite naknadno.

1. Opravimo identifikacijo vozila

Samo identifikacijo vozila na tehničnem pregledu opravimo po sledečem postopku:

 • Na začetku odpremo zapisnik vozila za tehnični pregled.
 • Preverimo, ali se identifikacijska številka (VIN), ki je vtisnjena na vozilu in na deklaracijski tablici, ujema s številko v dokumentu.
 • Prav tako v sistemu preverimo, če se ujemajo tudi ostali podatki o vozilu (barva, število sedežev, tip, komercialna oznaka, registrska številka, kategorija, oblika nadgradnje, namen uporabe vozila,..).
 • Če ima vozilo predelave (zamenjava platišč, zatemnjena stekla, vlečna kljuka), preverimo, če so le te zapisane v sistemu.
 • Preverimo in vpišemo v sistem število prevoženih kilometrov po stanju števca (Če je v vozilu vgrajen števec, ki kaže prevoženo razdaljo v miljah, se vpiše stanje na števcu brez preračunavanja v kilometre. Stanje števca opravljenih delovnih ur (npr. traktor, delovni stroj) na vozilu se ne vpiše.
 • Če iz razpoložljivih tehničnih podatkov kontrolor ne more ugotoviti ali so skladni z dejanskim stanjem vozila, se vozilo napoti na tehnično službo, da ugotovi prave tehnične podatke o vozilu.

Vsa vozila, ki so registrirana v Republiki Sloveniji, so v bazi Ministrstva za infrastrukturo in prostor, dostop pa je na voljo vsem izvajalcem tehničnih pregledov.

OPOMBA: Vozilo mora biti za tehnični pregled nepoškodovano in očiščeno. Kontrolor lahko odkloni izvajanje tehničnega pregleda, če je vozilo tako okvarjeno, da tehničnega pregleda ni mogoče izvesti v celoti. Bodisi motor ne deluje ali je v slabem stanju bodisi je vozilo poškodovano ali neočiščeno. Izjema je, kadar pregled takega vozila odredi policist ali inšpektor.

Kaj v primeru, če je tehnični pregled opravljen v državi članici EU?

Če ste v preteklosti opravili tehnični pregled v eni od držav članic EU, nam morate predložiti zapisnik, ki ni starejši od 30 dni. Dokazilo tuje organizacije lahko izda samo pooblaščena organizacija za opravljanje tehničnih pregledov.

V dokazilu morajo biti navedeni podatki o datumu opravljenega tehničnega pregleda, da je vozilo tehnično brezhibno, da so bile opravljene meritve emisij izpušnih plinov in da so bile preverjene zavorne sile delovne in parkirne zavore. Dokazilo mora tudi biti uradno prevedeno.

2. Pregledamo podvozje

Po pregledu celotne dokumentacije preverimo podvozje, ki zajema:

 • Pregled zglobov, polosi, gumi manšete, roke, stanje motorja, stanje pnevmatik, stanje zavornih cevi, blažilcev, vzmeti, stanje izpušnega sistema, karoserijo in stanje zavornega sistema.
 • Pregled opravljamo v kanalu, pri čemer si pomagamo s premičnimi ploščami za pregled podvozja in kanalskim dvigalom.
regledamo podvozje
Kako poteka tehnični pregled

3. Izmerimo zavorni učinek

V naslednjem koraku preverimo delovanja zavor z napravo za merjenje zavornega učinka. Pred tem preverimo tlak v pnevmatikah, ki mora ustrezati predpisom proizvajalca.

Postopek meritve zavornega učinka izgleda tako:

 • Avto zapeljemo na tehtnico, ki pokaže maso prve osi vsakega kolesa posebej. Pri tem imajo nekateri sistemi že vgrajeno tehtnico v zavornih valjih in lahko izmerijo težo že ob začetku vrtenja zavornih valjev.
 • Vozilo zapeljemo na valje z vsako osjo posebej, pri čemer si računalniški sistem zapomni vsako izmerjeno vrednost.
 • Po končani meritvi si na računalniku pogledamo izmerjene rezultate.

Razlika med zavornim učinkom levega in desnega kolesa je lahko maksimalno 30 odstotkov.

4. Izmerimo izpušne pline

Emisije bencinskih in dizelskih motorjev izmerimo na napravi za merjenje izpušnih plinov.

Postopek merjenja izpušnih plinov je sledeč:

 • Najprej napravo pripravimo na meritev in vnesemo vse podatke o avtomobilu.
 • Sledi vizualni pregled izpušnega sistema in njegovih sestavnih delov, pri čemer se natančno preveri tesnost.
 • V naslednjem koraku moramo ogreti motor na delovno temperaturo.
 • Sledi meritev volumske koncentracije ogljikovega monoksida v izpušnih plinih.

Na koncu ocenimo uspešnost in izpišemo podatke iz sistema.

5. Pregledamo luči

Pred pregledom luči je prav tako potrebno preveriti tlak v pnevmatikah. Med pregledom ne sme biti nihče v avtomobilu, nastavitveni gumb v vozilu pa mora biti v nevtralnem položaju.

Postopek pregleda luči je sledeč:

 • Regloskop, napravo, s katero preverimo usmerjenost žarometov, postavimo v vzdolžno os avtomobila.
 • Nastavimo vrednosti in izmerimo, najprej kratke luči nato še dolge.

Če so na vozilu vgrajene tudi meglenke, izmerimo tudi te.

6. Pregled naprav in opreme

Na koncu preverimo tudi delovanje smerokazov, luči za vzvratno vožnjo, napravo za čiščenje vetrobranskega stekla, brisalce, hupo, stekla in odpiranje vrat od znotraj. Preverimo tudi varnostne pasove, če se pravilno pripnejo in če deluje zategovalec varnostnega pasu. Preverimo stanje zavorne tekočine in obvezno opremo.

Pregled naprav in opreme ob tehničnem pregledu

Roki in izjeme tehničnega pregleda

Datum tehničnega pregleda po prvi registraciji je datumsko označen na hrbtni strani prometnega dovoljenja. Za vsak naslednji tehnični pregled pa je datum označen na potrdilu o opravljenem tehničnem pregledu.

Roki tehničnih pregledov se razlikujejo glede na kategorijo, starost, obliko nadgradnje in namena uporabe.

M1 Osebna vozila za prevoz potnikov z 9 sedeži (osebni avtomobili), razen izjem 4 leta po prvi registraciji, naslednji pregled vsaki 2 leti do 8. leta starosti, nato vsako leto.
M2 Avtobusi za prevoz potnikov z več kot 8 sedeži poleg voznika in največjo dovoljeno maso do vključno 5 ton 1 leto po prvi registraciji, nato vsakih 6 mesecev.
M3 Avtobusi za prevoz potnikov z več kot 9 sedeži in največjo dovoljeno maso do vključno 5 ton 1 leto po prvi registraciji, nato vsakih 6 mesecev.
N1 Tovorna vozila z največjo dovoljeno maso do 3,5 tone, razen izjem 1 leto po prvi registraciji, nato vsako leto.
N2 Tovorna vozila za prevoz blaga z največjo dovoljeno maso večjo od 3,5 tone do vključno 12 ton, razen izjem 1 leto po prvi registraciji, nato vsako leto.
N3 Tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 12 ton, razen izjem 1 leto po prvi registraciji, nato vsako leto.
O1 Priklopna vozila z največjo dovoljeno maso do 750 kg (lahki priklopniki) 4 leta od nakupa, nato vsaka 4 leta.
O2 Priklopna vozila z največjo dovoljeno maso večjo od 750 kg do vključno 3,5 tone, razen izjem 1 leto po prvi registraciji, nato vsako leto.
O3 Priklopna vozila z največjo dovoljeno maso večjo od 3,5 tone do vključno 10 ton, razen izjem 1 leto po prvi registraciji, nato vsako leto.
T Traktorji 4 leta po prvi registraciji, naslednji pregled vsaki 2 leti do 8. leta starosti, nato vsako leto..
R Traktorski priklopniki 4 leta po prvi registraciji, naslednji pregled vsaki 2 leti do 8. leta starosti, nato vsako leto..
L Dvokolesna in trikolesna motorna vozila 4 leta po prvi registraciji, naslednji pregled vsaki 2 leti do 8. leta starosti, nato vsako leto..
L Mopedi, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h Na vsakih 5 let.

Pri opravljanju tehničnega pregleda obstajajo tudi nekatere izjeme. Te so:

Vozila za javni prevoz potnikov (taksi, avtobusi, vozila za prevoz skupin otrok), razen vozil za prevoz skupine otrok, ki so zasnovana in izdelana za prevoz največ osmih potnikov poleg voznika 1 leto po prvi registraciji, nato vsakih 6 mesecev.
Vozila za prevoz nevarnega blaga, vozila za izposojo (Rent-a-car) 1 leto po prvi registraciji, nato vsako leto.
Prednostna vozila ali vozila za spremstvo (policijsko, reševalno, gasilsko…) 1 leto po prvi registraciji, nato vsakih 6 mesecev.
Vozila za učenje vožnje 1 leto po prvi registraciji, nato vsakih 6 mesecev.
Delovna vozila (potujoča delavnica…) 1 leto po prvi registraciji, nato vsako leto.
Bivalni priklopniki 4 leta po prvi registraciji, nato vsaka 4 leta.
Priklopna vozila za prevoz čolnov, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas z NDM nad 750 kg do 3,5 tone 4 leta po prvi registraciji, nato vsaka 4 leta.
Priklopno vozilo za prevoz športnih konj 4 leta po prvi registraciji, nato vsaka 4 leta.
Gasilska vozila (last prostovoljnih gasilskih društev) 1 leto po prvi registraciji, nato vsako leto.

Kaj je potrebno, da je tehnični pregled opravljen?

Opravljen tehnični pregled je skupaj z zavarovanjem pogoj, da lahko vozilo registrirate oziroma registracijo podaljšate.

Da je pregled uspešno opravljen, mora vaše vozilo:

 • Imeti ustrezno obvezno opremo – rezervno kolo, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, komplet za prvo pomoč, zimsko opremo)
 • Urejeno dokumentacijo – prometno dovoljenje, potrdilo o skladnosti, zadnjo zavarovalno polico
 • Izpušni plini – Emisije izpušnih plinov morajo biti v zakonsko določenih mejah in ne smejo presegati vrednosti, ki jo je podal proizvajalec vozila
 • Šasija – Številke na šasiji se morajo ujemati s tistimi v dokumentu
 • Ustrezne zavore – razlika med zavornim učinkom levega in desnega kolesa je lahko maksimalno 30 %.
 • Luči – usmerjenost žarometov mora biti pod pravim kotom, delovati morajo vsa svetila
 • Podvozje – vsi sestavni deli morajo biti ohranjeni
 • Nadgradnje – morajo biti v skladu s homologacijo
 • Namembnosti in nadgradnje – Namembnost uporabe oziroma oblika nadgradnje mora biti vpisana v prometnem dovoljenju
 • Brezhibnost – Vsi deli vozila morajo delovati brezhibno

Kaj, če tehnični pregled ni opravljen uspešno?

Če na vozilu ugotovimo pomanjkljivosti ali morebitne napake, vas na to opozorimo, po zakonu pa imate 5 delovnih dni časa, da te nepravilnosti odpravite. Naša skrb je, da je vaše vozilo brezhibno in da ne predstavlja kakršnekoli nevarnosti v prometu.

Ko odpravite morebitne napake, vaše vozilo ponovno pregledamo in preverimo, ali so napake odpravljene.

Dostopnost
Ta spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje. S klikom na "Sprejmi" se strinjate z našo Politiko piškotkov.
Nastavitve Sprejmi