Registracije
Registracije

Registracija vozila je vpis podatkov o vozilu, lastniku vozila in registrski oznaki v evidenco registriranih vozil.

Stopite v stik

Registracija vozila - storitve:

  • prvo ali ponovno registracijo,
  • podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja,
  • spremembe podatkov o lastniku ali vozilu,
  • odjavo vozila,
  • zamenjavo registrskih tablic,
  • rezervacijo in naročilo registrskih tablic z izbranim delom oznake,
  • izdajo dvojnika prometnega dovoljenja,
  • zamenjavo prometnega dovoljenja,
  • izdajo preizkusnih registrskih tablic.