Tehnični pregledi traktorjev na terenu

10.05.2022

Vabljeni vsi lastniki TRAKTORJEV kategorij T1, T2, T3 in T4 na navedeno lokacijo terena. Lastnike traktorjev T5, ki presegajo hitrost 40 km/h in traktorskih priklopnikov nad 3500 kg, pa zaradi spremembe Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Ul. RS, št. 43/19), vljudno vabimo na našo enoto.

DATUM

KRAJ LOKACIJA OD DO
ŠKOFJA LOKA
6. 6. TREBIJA PRI KRAJEVNI SKUPNOSTI 08:00 11.00
6. 6. SOVODENJ PRI ZADRUŽNEM DOMU 12.30 18:00
7. 6. ŽIRI PRI GOSTILNI ŽUPAN 08:00 13:00
7. 6. ŽIRI PRI GOSTILNI ŽUPAN 14:00 18:00
8. 6. ŽIRI PRI GOSTILNI ŽUPAN 08:00 13:00
8. 6. ŽIRI PRI GOSTILNI ŽUPAN 14:00 15:00
8. 6. STARA OSELICA KMETIJA PRI JEZERCU 16:00 18.00
9. 6. HOTAVLJE PRI ZADRUŽNEM DOMU 08:00 12:00 
9. 6. HOTAVLJE PRI ZADRUŽNEM DOMU 13:00 18:00 
10. 6. GORENJA VAS POD KMETIJSKO ZADRUGO 08:00 13:00 
10. 6. GORENJA VAS POD KMETIJSKO ZADRUGO 14:00 18:00 
13. 6.  LUČINE PRI OSNOVNI ŠOLI 08:00  12.00
13. 6.  JAVORJE V VASI   13:30  18:00 
14. 6. POLJANE PRI KMETIJSKI ZADRUGI 08:00 11:30
14. 6. POLJANE PRI KMETIJSKI ZADRUGI 12:30 17:00
15. 6. LOG PRI TRGOVINI 08:00 13:00
CELJE
10. 6. PROŽINSKA VAS NA KMETIJI ŽMAHER 15:30 18:00

Poleg ustrezno nameščenega varnostnega loka oz. varnostne kabine morate imeti tudi spodaj navedeno obvezno opremo, ki jo lahko kupite na navedenih lokacijah:

- PODLOŽNA ZAGOZDA – najmanj 1 kos (traktorji, traktorski priklopniki in vlečni traktorski priključki);
- TABLA ZA OZNAČEVANJE POČASNIH VOZIL – vsa vozila, razen enoslednih vozil, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 40 km/h, ter njihovih priklopnih vozil (table morajo biti homologirane v skladu s Pravilnikom UN/ECE R 69);
- VARNOSTNI TRIKOTNIK homologiran po pravilniku UN/ECE R 27;
- KOMPLET ZA PRVO POMOČ.

Tehnični pregledi traktorjev na terenu