Tehnični pregledi

Tehnični pregledi

Tehnični pregled motornega oziroma priklopnega vozila je postopek, s katerim organizacija za tehnične preglede ugotavlja podatke o vozilu, stanje naprav in opreme ter izpolnjevanje drugih pogojev, določenih z zakonom in s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.

Roki za izvedbo tehničnih pregledov

Prvi tehnični pregled se izvede:
Eno leto po prvi registraciji za:

  • tovorna vozila in sedlaste ter cestne vlačilce, vozila za prevoz nevarnega blaga, ki jih je treba v skladu s predpisi posebej označiti, delovna vozila, avtobuse, priklopna vozila, razen za lahke, bivalne in traktorske priklopnike, ter posebna priklopna vozila za prevoz čolnov, športnih konj, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3500 kg,
  • vozila, ki se uporabljajo za javni prevoz potnikov,
  • vozila, ki se uporabljajo za prevoz skupin otrok,
  • vozila, ki se uporabljajo za usposabljanje kandidatov za voznike,
  • vozila za izposojo brez voznika in
  • intervencijska vozila, opremljena kot vozila s prednostjo ali vozila za spremstvo.

Štiri leta po prvi registraciji za vsa druga vozila. Tehnični pregled vozil, za katera je bil prvi tehnični pregled že opravljen in pri katerih od prve registracije ali leta proizvodnje ni poteklo osem let, mora biti opravljen vsaki dve leti.
Lahki in bivalni priklopniki morajo biti tehnično pregledani vsaka štiri leta.
Enako velja tudi za priklopna vozila za prevoz čolnov, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3500 kg.

Štiri leta po nakupu za lahke priklopnike, pri čemer se upošteva prvega uporabnika.

Če s tem zakonom ni določeno drugače, se tehnični pregledi vozil opravljajo najmanj enkrat letno.
Tehnični pregledi vozil, ki se uporabljajo za: javni prevoz potnikov, avtobusov, vozil, za uporabo usposabljanja kandidatov za voznike, vozil, za uporabo prevoza skupin otrok in vozil, opremljenih kot vozila s prednostjo in vozila za spremstvo, razen vozil v lasti prostovoljnih gasilskih društev, ki so po obliki nadgradnje in namenu uporabe gasilska vozila, se opravljajo vsakih šest mesecev.
Vozilo, ki se uporablja za namene iz tega odstavka, mora imeti v prometnem dovoljenju vpisan namen uporabe oziroma obliko nadgradnje.
Tehnični pregled vam bodo v naših enotah opravili strokovno usposobljeni pregledniki, zato vam zagotavljamo strokovno moderno in kakovostno storitev.

Poslovne enote

Pod Trško goro 83A, 8000 Novo mesto
Tel. 07 39 32 680
Faks: 07 39 32 687
novomesto@avtokrka.si
Žnidarčičeva ul. 15, 5290 Šempeter
Tel. 05 33 51 270
Faks: 05 33 51 276
sempeter@avtokrka.si
Tržaška cesta 60C, 6230 Postojna
Tel. 05 72 11 064
Faks: 05 72 11 062
postojna@avtokrka.si
Ul. MDB 2, 8273 Leskovec pri Krškem
Tel. 07 48 81 300
Faks: 07 48 81 310
krsko@avtokrka.si
Mokraška vas 3, 5280 Idrija
Tel. 05 37 34 690
Faks: 05 37 34 69,
idrija@avtokrka.si
Poljubinj 89F, 5220 Tolmin
Tel. 05 38 00 010
Faks: 05 38 00 028
tolmin@avtokrka.si
Ul. Tončke Čečeve 18, 3230 Šentjur
Tel. 03 74 89 450
Faks: 03 74 89 460
sentjur@avtokrka.si
Ptujska cesta 190, 2000 Maribor
Tel. 02 30 08 400
Faks: 02 30 08 409
maribor@avtokrka.si
Industrijska cesta 2A, 5000 Nova Gorica
Tel. 05 33 51 089
Faks: 05 33 51 505
novagorica@avtokrka.si
Vipavska cesta 6E, 5270 Ajdovščina
Tel. 05 36 44 430
Faks: 05 36 44 433
ajdovscina@avtokrka.si
Cesta na Lenivec 32, 6210 Sežana
Tel. 05 73 11 330
Faks: 05 73 11 339
sezana@avtokrka.si
C. Ljubljanske brigade 15, 1000 Ljubljana
Tel. 01 51 06 267
Faks: 01 51 06 260
ljubljanatp@avtokrka.si
Devova ul. 6, 1000 Ljubljana
Tel. 01 51 06 220
Faks: 01 51 06 240
ljubljanatp2@avtokrka.si
Industrijska ul. 3, 9220 Lendava
Tel. 02 57 76 640
Faks: 02 57 76 643
lendava@avtokrka.si
Rimska ulica 12, 2310 Slovenska Bistrica
Tel. 02 80 55 480
Faks: 02 80 55 495
sbistrica@avtokrka.si
Kolodvorska ulica 18A, 9240 Ljutomer
Tel. 02 58 58 113
Faks: 02 58 58 123
ljutomer@avtokrka.si
Ljutomerska cesta 34, 9250 Gornja Radgona
Tel. 02 56 42 350
Faks: 02 56 42 351
gradgona@avtokrka.si
Spodnje Dobrenje 42A, 2211 Pesnica pri Mariboru
Tel. 02 64 08 450
Faks: 02 64 08 455
pesnica@avtokrka.si
Kidričeva cesta 50, 4220 Škofja Loka
Tel. 04 51 11 479
Faks: 04 51 11 477
skofjaloka@avtokrka.si