NASVETI

Vrste in pomen tahografov ter zakonsko predpisani roki za zamenjavo tahografov v mednarodnem prometu

Tahografi so nadzorne naprave, ki so bistvenega pomena za nadzor voznikovih dejavnosti v cestnem prometu.

Tahografi so nadzorne naprave, ki so bistvenega pomena za nadzor voznikovih dejavnosti v cestnem prometu. Njihova glavna naloga je beleženje časa vožnje, počitka in ostalih dejavnosti voznika med delovnim časom. S pomočjo tahografov se zagotavlja skladnost z zakonodajo glede omejitev vožnje in obveznih počitkov. S tem pa se posledično prispeva k večji varnosti v cestnem prometu.

 

Zakonodaja EU in nacionalna zakonodaja določata, da morajo imeti tahograf:

    • Vozila namenjena prevozu blaga: njihova masa skupaj s kakršnim koli priklopnikom presega 3,5 tone.
    • Vozila namenjena prevozu potnikov: služi kot prevoz za več kot devet oseb skupaj z voznikom.
    • Traktorji nad 3,5t skupaj s priklopnikom: njihova največja hitrost presega 40 km/h in se uporablja za prevoz blaga, ki niso za kmetijske in gozdarske namene.

Tahografi so se skozi leta razvijali in izboljševali. Sprva so bili na voljo analogni tahografi, ki so beležili voznikove dejavnosti na papirnat trak. Ti so bili nato nadomeščeni s digitalnimi tahografi, ki so omogočali elektronsko beleženje podatkov. Danes pa se uvajajo pametni tahografi prve in druge generacije, ki prinašajo številne dodatne funkcionalnosti in možnosti za boljši nadzor nad voznikovimi dejavnostmi. V Skupini Avto Krka izvajamo kontrole in menjave vseh vrst tahografov.

Katere vrste tahografov poznamo?

Analogni tahograf

Analogni tahograf je prva generacija naprav, ki so jih uporabljali za beleženje voznikovih dejavnosti v cestnem prometu. Delujejo na mehanski in kasneje elektronski osnovi in so sestavljeni iz različnih mehanskih in elektronskih komponent, ki omogočajo beleženje časa vožnje, počitka, premorov in drugih dejavnosti voznika. Glavna značilnost analognega tahografa je uporaba zapisovalnega lističa (tahografskega vložka), na katerega se podatki beležijo v obliki grafov in vpisanih podatkov. Voznik mora ročno vnesti svoje podatke in dnevno menjati zapisovalni listič. Analogni tahografi so preprosti za uporabo in vzdrževanje, vendar imajo nekatere pomanjkljivosti, kot so težave s preverjanjem podatkov, možnost manipulacije in omejene funkcionalnosti za beleženje dodatnih informacij.

 

Digitalni tahograf

Digitalni tahografi so nadaljnji razvoj prvotnih analognih tahografov in so obvezni za vsa vozila, ki so bila prvič dana v promet po 1. maju 2006. Namesto papirnatih zapisovalnih lističev uporabljajo digitalno tehnologijo za beleženje podatkov. Digitalni tahografi so opremljeni s pametnimi karticami, ki omogočajo identifikacijo voznika in shranjevanje podatkov o njegovih dejavnostih in aktivnostih vozila. Poleg osnovnih funkcij, kot so beleženje voznih in počivalnih časov, digitalni tahografi omogočajo tudi shranjevanje dodatnih informacij, kot so podatki o vozilu, voznikovem statusu, lokacija vozila in druge informacije. Digitalni tahografi so bolj natančni, zanesljivi in težje manipulativni kot analogni tahografi, kar prispeva k večji varnosti v cestnem prometu.

 

Pametni tahograf

Pametni tahografi so najnovejša generacija naprav za nadzor voznikovih dejavnosti v cestnem prometu. Ti so obvezni za vsa vozila, ki so bila prvič registrirana 15. junija 2019 ali pozneje. Gre za naprednejšo različico digitalnih tahografov, ki poleg vseh funkcij digitalnih tahografov vključujejo številne dodatne možnosti. Pametni tahografi so opremljeni s sodobno tehnologijo, ki omogoča povezljivost z drugimi sistemi v vozilu in zunanjimi napravami, kot so GPS ter senzorji in sistemi za komunikacijo. To omogoča avtomatizirano beleženje podatkov, napredne analitične funkcije in izboljšano sledljivost vozil. Pametni tahografi so namenjeni zagotavljanju večje varnosti, učinkovitosti in transparentnosti v cestnem prometu, saj omogočajo boljši nadzor nad voznikovimi dejavnostmi ter olajšujejo upravljanje voznega parka in logistike.

Poleg beleženja vožnje in časa za počitek, lahko pametni tahografi omogočajo tudi druge funkcije, kot so na primer sledenje lokaciji vozila, spremljanje hitrosti, porabe goriva in podobno. Ti podatki so lahko koristni za upravljanje voznega parka, optimizacijo logistike ter izboljšanje učinkovitosti in varnosti v prevoznih podjetjih.

Pomembno je tudi omeniti, da so tahografi predmet stroge zakonodaje, tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni. Evropska unija je sprejela številne predpise in direktive, ki urejajo uporabo in delovanje tahografov v cestnem prometu, s čimer se želi preprečiti zlorabo sistema ter povečati varnost v prometu.

Zakonodaja določa tudi obveznosti voznikov glede pravilne uporabe tahografov in beleženja svojih dejavnosti. Vozniki so odgovorni za redno preverjanje in pravilno uporabo naprav ter za zagotavljanje točnih in verodostojnih podatkov o svojih voznih in počivalnih časih. V skladu z zakonodajo se v primeru ugotovljenih nepravilnosti ali kršitev lahko izrekajo sankcije tako voznikom kot tudi prevoznim podjetjem, ki niso zagotovila ustrezne skladnosti s predpisi.

Zaradi potrebe po večji učinkovitosti in natančnosti beleženja podatkov pa so sprejeti novi roki za zamenjavo starih analognih in digitalnih tahografov s pametnimi tahografi druge generacije v vozilih z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone v mednarodnem prometu. Ta proces zamenjave predstavlja pomemben mejnik v regulaciji in nadzoru cestnega prometa ter postavlja nove izzive za voznike, delavnice za tahografe in operaterje prevoznih podjetij.

Časovnica za uvedbo pametnega tahografa druge generacije za vozila v mednarodnem prometu

VOZILA VRSTA TAHOGRAFA ZAKONSKI ROK ZA ZAMENJAVO
Vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone
(kamioni, avtobusi)
Analogni
Digitalni
31. december 2024
Vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone
(kamioni, avtobusi)
Pametni tahografi prve generacije 21. avgust 2025

Lahka gospodarska vozila z največjo dovoljeno maso med 2,5 in 3,5 tone

(kombiji)

Analogni
Digitalni
Pametni tahografi prve generacije
1. julij 2026

 

V Sloveniji se soočamo z velikim izzivom, saj je okoli 31.000 tahografov, ki jih je potrebno zamenjati do konca leta 2024. To predstavlja pomemben mejnik v procesu regulacije cestnega prometa, saj moramo zagotoviti, da so vsa vozila opremljena s sodobnimi in učinkovitimi napravami za nadzor voznih in počivalnih časov. Tako prevozna podjetja kot tudi delavnice za tahografe se morajo pripraviti na to obsežno nalogo, ki zahteva čas in ustrezno usposobljen kader.

Ključnega pomena je, da se začne s postopkom zamenjave čim prej. Čakanje na zadnji trenutek lahko privede do morebitnih zamud in težav, ki bi lahko negativno vplivale na poslovanje prevoznih podjetij. Pravočasna zamenjava tahografov je ključna za ohranjanje zakonitosti in skladnosti s predpisi ter za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu.

Menjava tahografov v mednarodnem prometu predstavlja pomemben korak k večji učinkovitosti, varnosti in skladnosti s predpisi v cestnem prometu. Kljub izzivom, ki jih prinaša ta proces, je ključno, da se izvede pravočasno in učinkovito. Z ustrezno pripravo, usposabljanjem in podporo lahko dosežemo gladki prehod na nove pametne tahografe druge generacije, kar bo koristilo vsem deležnikom v cestnem prometu.

Naročite se na menjavo in poskrbeli bomo za tahografe v vašem voznem parku.

Naročite se na menjavo

Dostopnost
Ta spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje. S klikom na "Sprejmi" se strinjate z našo Politiko piškotkov.
Nastavitve Sprejmi