Zavedamo se, da pri poslovanju lahko pride do trenutkov, ko so naša ravnanja ali odločitve drugačna od tistih, ki jih pričakujete.

Svojo pritožbo nam lahko posredujete na info@avtokrka.si ali priporočeno na naslov KRKA ZAVAROVANJA, d.o.o., Cankarjeva cesta 16, 1000 Ljubljana v roku 15 dni od nastopa dogodka.

Vsebovati mora:

- ime in priimek pritožnika,
- kontaktne podatke pritožnika,
- številko zavarovalne police,
- utemeljene pritožbene navedbe,
- dokazila k navedbam,
- kraj in datum,
- podpis pritožnika.

Postopek notranjega reševanja pritožbe:
Poslovodstvo družbe imenuje tričlansko komisijo za reševanje pritožb. Komisija je dolžna v roku 30 dni od prejema pritožbe podati odgovor pritožniku in obvestiti poslovodstvo družbe.

Pravilnik