Kontrola skladnosti vozil
Kontrola skladnosti vozil

Gre za izvajanje postopkov identifikacije in ocene tehničnega stanja za vozila vseh kategorij (osebnih, tovornih, priklopnih vozil, motornih koles in traktorjev), uvožena, nova in rabljena vozila. Za uvožena vozila iz držav EU lahko v naši organizaciji opravite postopek identifikacije in ocene tehničnega stanja za osebna vozila vseh kategorij.

Stopite v stik

Ugotavljanje skladnosti vozil

Gre za izvajanje postopkov identifikacije in ocene tehničnega stanja za vozila vseh kategorij (osebnih, tovornih, priklopnih vozil, motornih koles in traktorjev), uvožena, nova in rabljena vozila. Za uvožena vozila iz držav EU lahko v naši organizaciji opravite postopek identifikacije in ocene tehničnega stanja za osebna vozila vseh kategorij.
Za uvožena vozila – nova z enotno evropsko homologacijo in rabljena vozila (pri katerih je pomembno, da je bilo vozilo predhodno začasno ali trajno registrirano v državi članici EU) – vložnik vloži vlogo za izvedbo postopka identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila na sprejemu.
Vloga se glasi na lastnika vozila, ki mora vlogo tudi podpisati. Pregled vozila se opravi na osnovi vloge in plačila storitve v okviru delovnega časa.

Vlogi je potrebno priložiti

Za novo vozilo

  • izvirnik potrdila o skladnosti (COC Certificate of conformity),
  • račun o nakupu vozila ali pogodbo.

Za rabljeno vozilo

  • izvirnik ali overjeno kopijo veljavnega registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja,
  • dokazilo o lastništvu – račun o nakupu ali pogodbo,
  • dokazilo o lastništvu – račun o nakupu ali overjeno pogodbo,
  • potrdilo o plačilu davka na motorna vozila (DMV).

Odobritve predelanih vozil

Gre za izvajanje postopkov posamične odobritve predelanih vozil vseh kategorij.
Postopki ugotavljanja skladnosti (homologacije) vozil kot tudi pogoji so predpisani s pravilnikom o ugotavljanju skladnosti vozil.

Odobritve predelanih vozil

Gre za izvajanje postopkov posamične odobritve predelanih vozil vseh kategorij. Predelana vozila so vsa vozila, ki so že registrirana v Republiki Sloveniji in so se jim naknadno s predelavo spremenile tehnične lastnosti, namembnost ali oblika. Med predelave spadajo vgradnja vlečne naprave, zamenjava platišč ali pnevmatik, vgradnja vzmeti, vgradnja izpušnega sistema, zatemnitev stekel, zamenjava svetlobnih teles, vgradnja cevne zaščite, spojlerji …). Za izvedbo postopka posamične odobritve predelanega vozila lastnik vozila vloži vlogo, ki se glasi na lastnika vozila, ki mora vlogo tudi podpisati.

Vlogi je potrebno priložiti

  • potrdilo o skladnosti vozila ali izjavo o ustreznosti vozila ali registracijski dokument (prometno dovoljenje),
  • potrdilo o skladnosti vozil (homologaciji) vgrajenih delov pri predelavi ali poročilo o odobritvi (npr. TUV) ali potrdilo o odobritvi proizvajalca vozila,
  • tehnično poročilo predelave vozila o vgradnji odobrenih delov,
  • prometno dovoljenje oziroma dokazilo o lastništvu vozila.