PREGLEDI IN REGISTRACIJE

Registracija vozila in njen postopek

Registracija je postopek, pri katerem se v evidenco registriranih vozil vpišejo podatki o vozilu, lastniku vozila in registrski oznaki vozila. Vsakemu registriranemu vozilu se izda prometno dovoljenje in registrske tablice v predpisanem številu.

Novo vozilo se registrira na ime njegovega lastnika. V primeru, da je vozilo v lasti večih oseb, se vozilo registrira na ime tiste osebe, ki jo določijo vsi lastniki vozila. V primeru, da se odločimo za nakup vozila s pomočjo lizinga, se s soglasjem lastnika vozilo lahko registrira tudi na ime uporabnika.

Kako poteka registracija vozila?

Ko postanemo lastnik osebnega ali tovornega vozila, ga je potrebno registrirati. Postopek se nekoliko razlikuje glede na to, ali gre za novo ali rabljeno vozilo.

Če gre za novo vozilo, prva registracija od lastnika ne zahteva opravljanja tehničnega pregleda. Prav tako ne potrebujemo tehničnega pregleda, če je vozilo staro manj kot 4 leta. Če gre za starejše prevozno sredstvo, moramo tehnični pregled opraviti preden se opravi registracija vozila.

Sam postopek registracije je zelo preprost. Če poskrbimo za vse dokumente, ga lahko opravimo zgolj v nekaj minutah na eni od registracijskih enot. In na kaj moramo biti še posebej pozorni?

Ali veste koliko vas stane vaša registracija?

Izdelali smo preprost kalkulator vseh stroškov registracije, kjer si lahko okvirno ceno izračunate kar sami.

1. Poskrbimo za potrebna dokazila

Ko želimo registrirati vozilo, moramo predložiti naslednja originalna dokazila:

Fizične osebe:

 • Račun o nakupu vozila ali kakšno drugo dokazilo (leasing pogodba, soglasje), iz katerega je razvidno, da smo lastnik vozila.
 • Dokument o skladnosti vozila s tehničnimi predpisi oziroma homologacija.
 • Dokazilo o plačanem davku.
 • Če je bilo vozilo pripeljano iz tujine, potrebujemo dokazilo o plačani carini ali obrazec o pridobitvi vozila iz tujine (izdaja ga DRSC) ter tuje prometno dovoljenje in tuj račun.
 • Osebni dokument za vse fizične osebe. Če opravljamo registracijo za drugo osebo, potrebujemo tudi pooblastilo lastnika vozila in njegov osebno dokument.

Pravne osebe:

 • Žig podjetja, dokazilo o registraciji pravne osebe oziroma statistični obrazec, ki ga izdaja AJPES.
 • Identifikacijska številka (matična številka) podjetja
 • Račun o nakupu vozila ali kakšno drugo dokazilo (leasing pogodba, soglasje), iz katerega je razvidno, da smo lastnik vozila.
 • Dokument o skladnosti vozila s tehničnimi predpisi oziroma homologacija.

2. Plačamo zavarovanje avtomobilske odgovornosti

Po zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu moramo lastniki motornih vozil skleniti tudi zavarovanje pred odgovornostjo zaradi uporabe motornega vozila. Organ, ki je pristojen za registracijo, nam izda prometno dovoljenje šele, ko predložimo dokaz o sklenjenem zavarovanju.

3. Plačamo letno dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu

Plačilu obveznosti iz naslova letnega povračila za uporabo vozil v cestnem prometu smo včasih rekli kar cestna taksa. Plačati jo moramo vsi lastniki motornih oziroma priklopnih vozil pred postopkom izdaje prometnega dovoljenja.

4. Izdaja prometnega dovoljenja in registrskih tablic

Z izdajo prometnega dovoljenja in registrskih tablic se zaključi postopek registracije. Prometno dovoljenje velja do prvega izteka datuma katere koli od naslednjih postavk: tehničnega pregleda, vplačila za uporabo cest ali vplačila zavarovanja avtomobilske odgovornosti.

Ob postopku registracije lastnik vozila dobi dve registrski tablici, v primeru registracije vozila s priklopnikom pa še dodatno tretjo.

Če smo iz tujine pridobili vozilo, ki ni bilo odjavljeno iz prometa ali je imelo tuje preizkusne tablice, moramo tuje registrske tablice vrniti.

20220730_34298

Kaj se zgodi, če zamenjamo lastništvo?

Če smo postali novi lastnik rabljenega vozila, imamo 15 dni časa, da prijavimo spremembo lastništva. V tem primeru se mora vozilo najprej odjaviti od prejšnjega lastnika in potem ponovno prijaviti na novega lastnika.

Ob spremembi lastništva moramo kot novi lastnik vozila opraviti celoten postopek registracije, medtem ko se staremu lastniku povrne neizkoriščen del letnih dajatev za ceste in zavarovanja avtomobilske odgovornosti. Stari lastnik lahko obdrži tudi registrske tablice, v nasprotnem primeru jih mora vrniti.

Spremembo lastništva vozila moramo urediti tudi v primeru dedovanja vozila in po končanem lizingu. V obeh primerih moramo kot novi lastnik pridobiti novo prometno dovoljenje s svojimi podatki in novo avtomobilsko zavarovanje.

V primeru, da smo vozilo dedovali, bomo potrebovali:

 • pravnomočni sklep o dedovanju v originalu,
 • če je dedičev več, morajo biti prisotni vsi in se izkazati z osebnim dokumentom.

V primeru spremembe lastništva zaradi lizinga, bomo potrebovali:

 • prometno dovoljenje,
 • dokumente o spremembi lastništva (kupoprodajna pogodba, račun, potrdilo lizing hiše),
 • osebni dokument ali vozniško dovoljenje,
 • pravne osebe potrebujejo tudi žig.

Registrske tablice v primeru spremembe lastništva zaradi dedovanja ali lizinga ostanejo na vozilu, izjeme so določene registrske tablice.

OPOMBA: Če urejate podaljšanje registracije za drugo osebo, boste s seboj prinesli izpolnjeno pooblastilo.

Dostopnost
Ta spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje. S klikom na "Sprejmi" se strinjate z našo Politiko piškotkov.
Nastavitve Sprejmi