Dovoljenje za vožnjo vozila v tujini

21.07.2017

Namenjeno je vsem, ki se odpravljate v tujino z vozilom, ki ni vaša last ...

Dovoljenje za vožnjo vozila v tujini se izda na podlagi vloge, ki jo izpolnita lastnik in uporabnik vozila s predhodno identifikacijo na podlagi veljavnega osebnega dokumenta.

Če je lastnik vozila pravna oseba, mora uporabnik vozila predložiti izpolnjeno vlogo, ki je podpisana in požigosana s strani pravne osebe (vlogo je mogoče dobiti pri nas).

Dovoljenje je veljavno največ eno leto od izdaje. Na željo stranke je lahko čas veljavnosti tudi krajši.

Dovoljenje za vožnjo vozila v tujini