pregledi in registracije
PREGLEDI IN REGISTRACIJE

Kako poteka podaljšanje registracije?

Podaljšanje registracije je vsakoletno opravilo, ki se mu ne smemo izogniti, če se ne želimo znajti v prekršku. Opraviti jo moramo, preden nam poteče veljavnost prometnega dovoljenja, katere datum je zapisan na njegovi hrbtni strani.

Koliko časa traja registracija in kdo vse jo mora podaljšati?

Ali ste vedeli, da s podaljšanjem registracije zamudi skoraj četrtina vseh lastnikov motornih vozil? Čeprav je to postopek, ki ga moramo opraviti vsako leto, pa se zelo hitro zgodi, da nanj pozabimo, zato si je priporočljivo nastaviti kar opomnik, če se želimo izogniti dodatnim stroškom.

Registracija za motorna vozila traja eno leto, pri čemer je datum veljavnosti prometnega dovoljenja odvisen od izteka datuma:

 • veljavnosti tehničnega pregleda,
 • plačila letne dajatve za uporabo cest,
 • veljavnosti zavarovanja avtomobilske odgovornosti.

Registracijo lahko podaljšamo vsi lastniki motornih vozil 30 dni pred iztekom datuma, ki je zapisan na prometnem dovoljenju, nikakor pa ne kasneje. Takrat smo že v prekršku, za katerega lahko plačamo globo.

Če smo na podaljšanje registracije popolnoma pozabili in je od izteka veljavnosti prometnega dovoljenja minilo več kot 30 dni, je motorno vozilo odjavljeno iz prometa, kar pomeni, da imamo še večje stroške.

Ali veste koliko vas stane vaša registracija?

Izdelali smo preprost kalkulator vseh stroškov registracije, kjer si lahko okvirno ceno izračunate kar sami.

Kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni?

Postopek podaljšanja registracije je zelo preprost in ga lahko opravimo v enem dnevu.

Vendar le, če so ob tem izpolnjeni naslednji pogoji:

 • imeti moramo zapisnik o veljavnem tehničnem pregledu, ki ni starejši od 30 dni,
 • podatki registriranega vozila, ki so zapisani v prometnem dovoljenju in homologaciji, se morajo ujemati z dejanskim stanjem,
 • pomembno je, da od poteka registracije ni minilo več kot 30 dni, v nasprotnem primeru nas čakajo dodatni postopki odjave in ponovne prijave motornega vozila in s tem dodatni stroški.

Kljub temu da je postopek podaljšanja registracije zelo preprost in hiter, je vseeno priporočljivo, da se ga lotimo vsaj en teden pred iztekom prometnega dovoljenja. Še posebej je to pomembno, če moramo opraviti tudi tehnični pregled, saj je v tem primeru potrebno motorno vozilo ustrezno pripraviti.

20220730_34292

Kje lahko opravimo podaljšanje registracije?

Registracijo lahko podaljšamo na katerikoli registracijski enoti na območju Republike Slovenije.

To so lahko:

 • upravne enote,
 • pooblaščene organizacije, ki opravljajo tehnične preglede vozil,
 • pooblaščene gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo dejavnost prodaje vozil.

Če za motorno vozilo ni predviden tehnični pregled, lahko podaljšanje registracije opravimo tudi preko spleta. V tem primeru potrebujemo številko prometnega dovoljenja, številko veljavne police avtomobilsko zavarovanje in ustrezno plačilno sredstvo. Vlogo za podaljšanje registracije se v tem primeru odda na katerikoli upravni enoti preko spletnega obrazca.

Če je za motorno vozilo predviden tehnični pregled, lahko vse postopke povezane s podaljšanjem registracije opravimo na enem mestu. Vendar le v primeru, če se odločimo za pooblaščene organizacije, ki opravljajo tudi tehnične preglede vozil. Te nam praviloma zagotavljajo tudi sklepanje avtomobilskega zavarovanja in plačila prispevka za letno uporabo cest – poleg opravljenega tehničnega pregleda sta to dva obvezna postopka pred podaljšanjem registracije motornega vozila.

Kakšna je cena podaljšanja registracije?

Tako kot se po naših cestah vozijo različne vrste in tipi motornih vozil, so tudi stroški podaljšanja registracije zelo različni. V največji meri so odvisni od različnih parametrov vozila kot so vrsta in tip vozila, zmogljivost motorja, število sedežev, število mesecev garancije.

S preprostim kalkulatorjem stroškov registracije, si okvirno ceno lahko izračunamo kar sami.

Kakšna je cena podaljšanja registracije?

Kaj moramo predložiti ob podaljšanju registracije?

Celoten postopek podaljšanja registracije poteka nemoteno, če se nanj dobro pripravimo.

Zato poskrbimo, da imamo s seboj vse potrebne dokumente:

 • prometno dovoljenje,
 • zapisnik tehničnega pregleda, ki ni starejše od 30 dni,
 • potrdilo o plačilu letne dajatve za uporabo cest,
 • veljavna zavarovalna polica avtomobilske odgovornosti,
 • veljavni osebni dokument ali vozniško dovoljenje,

pooblastilo v primeru, da podaljšanje registracije urejamo za drugo osebo.

Za pravno osebo lahko vse postopke v zvezi z registracijo vozil opravi zastopnik podjetja ali od njega pooblaščena oseba. V tem primeru moramo imeti s seboj veljavni osebni dokument in žig podjetja.

Pogosta Vprašanja

Kje lahko dobim vlogo za podaljšanje?

Kadar podaljšanja registracije ne moremo opraviti sami, lahko to namesto nas stori tudi eden od naših najbližjih družinskih članov, sorodnikov ali prijateljev. V tem primeru mora imeti ta oseba s seboj osebni dokument in naše pooblastilo, s katerim ga pooblaščamo, da celoten postopek opravi namesto nas.

Koliko časa imam za ureditev podaljšanja registracije v primeru poteka?

Kadar ugotovimo, da nam je veljavnost prometnega dovoljenja že potekla, moramo podaljšanje registracije opraviti čim prej. Skrajni rok, do katerega jo je potrebno podaljšati, je 30 dni po izteku prometnega dovoljenja. Po 30 dneh se motorno vozilo popolnoma odjavi iz prometa, s čimer nastanejo še večji stroški, ki pa si jih zagotovo nihče ne želi.

Kaj se zgodi, če registracije ne podaljšam v 30 dneh po njenem poteku?

Če se zgodi, da na podaljšanje registracije popolnoma pozabimo, potem smo v prekršku in nas doleti globa. Čeprav nam zavarovanje avtomobilske odgovornosti velja še 30 dni po preteku prometnega dovoljenja, pa se motorno vozilo po 30 dneh popolnoma odjavi iz prometa. S tem nastanejo še večji stroški in še večja globa kot v primeru, če registracijo podaljšamo znotraj 30-dnevnega roka.

Ali lahko prenesem registrske tablice na novo vozilo?

Registrske tablice lahko prenesemo na novo vozilo le v primeru, ko gre za lastniško tablico. To so tablice po lastni izbiri, kjer je označba na njih po željah lastnika in znotraj določenih omejitev. Na motornih vozilih so najpogostejše serijske registrske tablice. V tem primeru jih ne moremo prenesti na drugo vozilo, saj s postopkom registracije za novo vozilo dobimo nove registrske tablice ali pa so tablice že na vozilu. Serijske registrske tablice je torej mogoče registrirati le z vozilom, na katerem so bile prvotno nameščene, v vseh ostalih primerih gredo na uničenje.
Dostopnost