ZAVAROVANJA

Dodatno usposabljanje voznikov začetnikov

Zakon o voznikih določa kot vsebino obveznega programa dodatnega usposabljanja voznika začetnika dva programska sklopa, to sta vadba varne vožnje ter udeležba na skupinski delavnici o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa. Oba sklopa morata biti opravljena do poteka veljavnosti vozniškega dovoljenja voznika začetnika.

Izvajalca programa vadbe varne vožnje ter skupinske delavnice o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa izbere zainteresirani voznik začetnik po lastnem preudarku in sam plača ceno programa dodatnega usposabljanja za voznika začetnika.

Dodatno usposabljanje voznikov začetnikov

Kdaj se lahko voznik začetki udeleži dodatnega usposabljanja?

Programa dodatnega usposabljanja se lahko voznik začetnik udeleži po najmanj šestih mesecih od izdaje vozniškega dovoljenja. Čas šestih mesecev je potreben, da voznik začetnik spozna lastno vožnjo, svoje sposobnosti in druge značilnosti vožnje ter se seznani s posledicami in z najpogostejšimi razlogi različnih tveganj in nevarnosti na cesti.

Prepoznavanje svojih osebnostnih značilnosti pri vožnji, svojih sposobnosti, svojega zaznavanja in predvidevanja nevarnosti in tveganj pri vožnji, je predpogoj za smiselnost udeležbe na programu voznika začetnika.

Pomembno je, da se voznik začetnik programa ne udeleži prezgodaj, t.j. preden ima samostojno prevoženih nekaj tisoč kilometrov, vendar naj z udeležbo na programu tudi ne odlaša. Opravljen program mu bo omogočil podaljšanje vozniškega dovoljenja.

Dostopnost