Kaj krije kolektivno nezgodno zavarovanje?

Kaj krije kolektivno nezgodno zavarovanje?

Kolektivno nezgodno zavarovanje lahko delodajalec sklene z omejenim ali neomejenim kritjem:
omejeno kritje pomeni, da so zaposleni zavarovani v delovnem času, ko so na svojem delovnem mestu;
neomejeno kritje pomeni, da so zaposleni zavarovani 24 ur na dan, ne glede na to, kdaj in kje se zgodi nezgoda.

Pri tem lahko izbira med različno visokimi zavarovalnimi vsotami in nevarnostmi, ki so posledica nezgode. V sklopu kolektivnega nezgodnega zavarovanja lahko delodajalec sklene zavarovanje za vse naslednje nevarnosti, ki so posledica nezgode:

Ugodnosti Kolektivnega Nezgodnega Zavarovanja

Kolektivno nezgodno zavarovanje ne poskrbi zgolj za zdravje in dobro splošno počutje zaposlenih, ampak prinaša ugodnosti tako za delodajalca kot tudi za vse zaposlene.

Pod enakimi pogoji kot zaposleni se lahko v zavarovanje vključijo tudi družinski člani zaposlenega. Kot družinski član se šteje zakonec ali izvenzakonski partner in otroci, ki živijo v skupnem gospodinjstvu. S posebnim soglasjem zavarovalnice se pod temi pogoji lahko zavaruje tudi širše sorodstvo (kot so starši, sestra, brat).

Kot del paketnega zavarovanja lahko kolektivno nezgodno zavarovanje sklenejo tudi manjša podjetja in samostojni podjetniki.

Vsem zaposlenim s sklenitvijo kolektivnega nezgodnega zavarovanja običajno pripadajo tudi asistenčne storitve zavarovalnice, s pomočjo katerih je uveljavljanje izplačila zavarovalnin še bolj enostavno.

Kolektivno zavarovanje specialistov z asistenco

Šele ko resno zbolimo, dobro spoznamo naš zdravstveni sistem in dolge čakalne vrste na pregled pri izbranem specialistu. V takšnem primeru nam ustrezno zavarovanje še kako prav pride. To pripomore k pravočasnemu postavljanju diagnoze, ki je ključnega pomena za začetek in potek zdravljenja.

Kolektivno zavarovanje specialistov z asistenco tako lahko bistveno vpliva na hitrost okrevanja zavarovanca, prepreči morebitne zaplete in pripomore k hitrejši vrnitvi na delovno mesto – to pa je ključnega pomena za nemoten potek delovnega procesa v vsakem podjetju.

Just a little more…

Kaj krije kolektivno zavarovanje specialistov z asistenco?

Kolektivno zavarovanje specialistov vsem zavarovancem omogoča hiter in enostaven dostop do zdravnika splošne medicine na daljavo, hiter dostop do specialista ter raznih diagnostičnih preiskav in asistenčnih storitev, ki pripomorejo k učinkovitejšemu diagnosticiranju bolezni in zdravljenju.

Zavarovanje pa poleg tega vključuje tudi druga kritja, kar pa je odvisno predvsem od izbranega paketa oziroma želja in potreb zavarovanca. Kritja, ki so na voljo, so:

K temu je mogoče dodati tudi pester nabor preventivnih pregledov in preiskav.

Ugodnosti za zavarovanca

Dejstvo je, da vsakdo, ki ima sklenjeno zavarovanje specialistov, v primeru bolezni lahko pričakuje hiter in učinkovit proces diagnosticiranja in zdravljenja. Kolektivno zavarovanje specialistov ima tako dodatne ugodnosti za zavarovanca:

Ugodnosti za podjetje

S kolektivnim zavarovanjem specialistov z asistenco pa veliko pridobi tudi podjetje. Poleg tega, da bistveno pripomore k boljšemu zdravstvenemu stanju zaposlenih, pa na ta način poskrbi:

Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje

Če želimo tudi v pokoju aktivno preživljati prosti čas, se ukvarjati z različnimi hobiji, hoditi na izlete, potovati ali pa se zgolj družiti s prijatelji, potem je o tem pametno razmisliti že mnogo let prej. Le s pravočasnim dodatnim varčevanjem lahko poskrbimo, da bomo tudi v pozni starosti živeli svoje sanje.

Senior engineer explaining machine functioning to his student

Značilnosti kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

Še predno se odločimo za katerokoli obliko dolgoročnega varčevanja, se moramo o tem temeljito pozanimati. Tudi če nam delodajalec ponudi plačevanje premij za dodatno pokojninsko zavarovanje, dodatne informacije niso nikoli odveč.

Zakaj je dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje za nas pomembno?

Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje je namenjeno zaposlenim, ki so že vključeni v obvezno pokojninsko zavarovanje pri svojem delodajalcu. To pomeni, da zanj plačuje vse prispevke.

Dodatno pokojninsko zavarovanje je finančno ugodna oblika varčevanja. Delodajalec z vplačevanjem premij na pokojninski račun poskrbi za finančno varnost zaposlenih potem, ko se upokojijo. Delodajalec za zaposlene plačuje delno ali celotno premijo, odvisno od tega, kakšen je dogovor med delodajalcem in zaposlenim.

Ob vključitvi v to vrsto zavarovanja zaposleni izbere enega od skladov, ki običajno izvaja naložbeno politiko z manjšim tveganjem. Vse vplačane premije se zbirajo na njegovem osebnem pokojninskem računu zaposlenega.

Pomemben podatek je, da se od premij ne obračunajo prispevki in davki. Delodajalcu pa se znesek vplačane premije prizna kot davčna olajšava pri davku od dohodka pravnih oseb.

V pokojninski načrt so lahko vključeni tudi zavarovanci, ki samostojno opravljajo druge dejavnosti.
Vsa vplačana sredstva so na varnem, ne glede na morebitni stečaj podjetja ali izgubo službe.

Potrdilo o zavarovanju avtomobilske odgovornosti le ob sklenitvi zavarovanja

V primeru skupinskega zavarovanja voznega parka dobimo potrdilo o avtomobilski odgovornosti (ki ga sicer potrebujemo za registracijo vozila) le na začetku, ko se vozilo doda na skupno zavarovalno polico. To potrdilo nam velja vse do tedaj, ko je vozilo na polici oziroma dokler ga ne odjavimo iz prometa.

Premija se v tem primeru obračuna na začetku zavarovalnega leta z akontacijo in na koncu leta s poračunom premije. S tem se izognemo vsakoletnim skrbem o poteku zavarovanja, prihranimo čas in lažje načrtujemo stroške na letni ravni.

Zavarujemo lahko različne tipe vozil

To so avtomobilsko zavarovanje, gospodarska in tovorna vozila ter delovni stroji z lastnim pogonom.

Če želimo skleniti zavarovanje avtomobilske odgovornosti za delovne stroje brez lastnega pogona, ga moramo skleniti s premoženjskim zavarovanjem.

White vans in a row

Vsakemu vozilu posebej lahko določimo zavarovalno vsoto in zavarovalna kritja

V okviru skupinskega zavarovanja se vsakemu vozilu posebej določi zavarovalna vsota in želena kritja glede na naše potrebe in želje. Ob sklenitvi zavarovanja so tako na skupni avtomobilski polici določeni:

Plačilo v enkratnem znesku ali na obroke

Skupinsko zavarovanje voznega parka nam omogoča, da se znotraj podjetja sami odločimo, ali bomo zavarovalno polico poravnali v enkratnem znesku ali v obrokih po dogovoru.

Zakon o voznikih določa kot vsebino obveznega programa dodatnega usposabljanja voznika začetnika dva programska sklopa, to sta vadba varne vožnje ter udeležba na skupinski delavnici o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa. Oba sklopa morata biti opravljena do poteka veljavnosti vozniškega dovoljenja voznika začetnika.

Izvajalca programa vadbe varne vožnje ter skupinske delavnice o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa izbere zainteresirani voznik začetnik po lastnem preudarku in sam plača ceno programa dodatnega usposabljanja za voznika začetnika.

Dodatno usposabljanje voznikov začetnikov

Kdaj se lahko voznik začetki udeleži dodatnega usposabljanja?

Programa dodatnega usposabljanja se lahko voznik začetnik udeleži po najmanj šestih mesecih od izdaje vozniškega dovoljenja. Čas šestih mesecev je potreben, da voznik začetnik spozna lastno vožnjo, svoje sposobnosti in druge značilnosti vožnje ter se seznani s posledicami in z najpogostejšimi razlogi različnih tveganj in nevarnosti na cesti.

Prepoznavanje svojih osebnostnih značilnosti pri vožnji, svojih sposobnosti, svojega zaznavanja in predvidevanja nevarnosti in tveganj pri vožnji, je predpogoj za smiselnost udeležbe na programu voznika začetnika.

Pomembno je, da se voznik začetnik programa ne udeleži prezgodaj, t.j. preden ima samostojno prevoženih nekaj tisoč kilometrov, vendar naj z udeležbo na programu tudi ne odlaša. Opravljen program mu bo omogočil podaljšanje vozniškega dovoljenja.

Individualno nezgodno zavarovanje

Individualno nezgodno zavarovanje ponujajo vse slovenske zavarovalnice. Namenjeno je posameznikom, ki se želijo zavarovati za primer nezgode na delovnem mestu ali v svojem prostem času. Nezgodno zavarovanje pri zavarovalnicah lahko vključuje nezgodno smrt, invalidnost, dnevno nadomestilo in nadomestilo za bolnišnični dan, rento za invalidnost … 

Nezgodno zavarovanje otrok in mladine

Nezgodno zavarovanje otrok in mladine velja 24 ur na dan, ne glede na to, ali se nezgoda zgodi v vrtcu, šoli, doma ali med počitnicami. 
Obseg kritja se od zavarovalnice do zavarovalnice razlikuje.

Z Avto Krko do najugodnejšega zavarovanja

Pri nas lahko izbirate med vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko ponudbo prilagodimo tako, da bo za vas najprimernejša in najugodnejša.

Nezgodno zavarovanje za športnike

Namenjeno je vsem amaterskim in profesionalnim športnikom, ki so člani športnih organizacij. Ta vrsta nezgodnega zavarovanja lahko krije nezgodno smrt, invalidnost, dnevno nadomestilo, nadomestilo za bolnišnični dan in stroške zdravljenja, rento za invalidnost … 

Nezgodno zavarovanje za športnike

Družinsko nezgodno zavarovanje

Za varnost celotne družine poskrbi družinsko nezgodno zavarovanje. V tem primeru lahko zavarujemo vse člane družine zgolj z eno zavarovalno polico in s tem dodatno privarčujemo, posamezne zavarovalnice pa nudijo poleg osnovnih kritij za nezgodno smrt, invalidnost, dnevno in bolnišnično nadomestilo, še druge ugodnosti.

Kolektivno nezgodno zavarovanje

Kolektivno nezgodno zavarovanje je namenjeno predvsem zaposlenim v podjetju, zanj pa se lahko odločijo tudi člani društev, organizacij, tečajev ali klubov. Zavarovanje je prilagojeno zahtevam podjetja in na ta način zagotavlja različen obseg kritja.

Med zavarovalnicami to vrsto zavarovanja ponuja več zavarovalnic. Predvsem nudijo nadomestilo za nezgodno smrt, trajno invalidnost, bolnišnično nadomestilo, dnevno nadomestilo, nezgodno rento in smrt zaradi bolezni. Kolektivno nezgodno zavarovanje pa lahko krije še stroške zdravljenja, enkratno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje in zlom kosti.

Nezgodno zavarovanje za starejše

Nezgodno zavarovanje za starejše je namenjeno vsem, ki so stari med 60. in 80. letom starosti in so v času sklenitve zavarovanja zmožni samostojno opravljati osnovne življenjske potrebe. Zavarovanje lahko krije nezgodno smrt, invalidnost, zlome, izpahe in opekline, fizioterapevtsko zdravljenje in bolnišnično nadomestilo.

Nezgodno zavarovanje za starejše

Pogosta vprašanja

Kdo vse lahko sklene Nezgodno zavarovanje?

Nezgodno zavarovanje lahko sklenemo vsi, ki nismo imeli resnejših predhodnih telesnih poškodb, nismo invaliti, imamo znake hudih bolezni ali smo čustveno nestabilni.

Ali starost vpliva na višino premije nezgodnega zavarovanja?

Starost vpliva na višino premije. Starejši kot smo, višja bo naša premija.

7 Prednosti zavarovanja Specialisti

Zakaj bi plačevali specialistične preglede in postopke, ko pa smo tovrstne obravnave lahko brez visokih stroškov deležni s sklenitvijo zavarovanja Specialisti? Verjetno je popolnoma jasno, da nam ta ponuja ogromno prednosti:

1. Hiter dostop do specialista

Hiter dostop do specialista je ključnega pomena za zgodnje odkrivanje bolezni in preprečevanje njenega nadaljnjega razvoja. Z zavarovanjem Specialisti smo deležni specialistične obravnave brez čakalnih vrst. V povprečju se na obravnavo čaka le 7 dni. Vse, kar potrebujemo, je napotnica osebnega zdravnika.

2. Pravočasno do zahtevne diagnostike

Če ne vemo, v čem je vzrok naših težav, jih ne moremo zdraviti. Zato je pravočasna diagnostika ključnega pomena za čim hitrejše zdravljenje in reševanje zdravstvenih težav, s čimer je okrevanje bistveno hitrejše.

3. Brez doplačil za zdravila na beli recept

Kakovostnega zdravljenja si danes marsikdo ne more več privoščiti tudi zaradi visokih cen zdravil in zdravstvenih storitev. Zato je to veliko lažje z zavarovanjem Specialisti, ki vključuje tudi zdravila na beli recept.

Z Avto Krko do najugodnejšega zavarovanja

Pri nas lahko izbirate med vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko ponudbo prilagodimo tako, da bo za Vas najprimernejša in najugodnejša.

4. Specialistična obravnava brez doplačil

Ker so nam z zavarovanjem Specialisti določene zdravstvene storitve, preiskave in zdravila na voljo popolnoma brezplačno, postane zdravljenje za naše denarnice veliko bolj prijaznejše. S tem se lahko izognemo številnim samoplačniškim zdravstvenim storitvam, ki so za marsikoga predrage.

5. Hitra vrnitev v aktivno življenje

Zaradi vseh kritij, ki nam jih nudi zavarovanje Specialisti, je vrnitev v aktivno življenje po poškodbi ali bolezni bistveno hitrejše. Razlog je v hitrih specialističnih obravnavah brez vrst in optimalnemu poteka zdravljenja, ki celotnem procesu okrevanja prinaša boljše rezultate.

Brezskrbno zavarovanje specialisti
Zavarovanje Specialisti
Prednosti zavarovanja specialisti

6. Kakovostne zdravstvene storitve

Mreža vrhunskih izvajalcev zdravstvenih storitev je zagotovilo za kakovostne zdravstvene storitve po vsej Sloveniji. Hitra odzivnost in strokovnost izbranih specialistov se je že večkrat izkazala za ključnega pomena pri končnem rezultatu zdravljenja.

7. Asistenčne storitve

Z zavarovanjem Specialisti smo deležni tudi asistenčnih storitev, ki nas usmerjajo v procesu zdravljenja. Na ta način se lahko popolnoma posvetimo svojemu okrevanju, medtem ko za iskanje specialistov običajno poskrbijo asistenčni centri.

Kakšna življenjska zavarovanja poznamo?

Dejstvo je, da v življenju nikoli ne moremo z gotovostjo napovedati, kaj nas čaka. Zato je pomembno, da poskrbimo za našo finančno varnost in varnost naših najbližjih v primeru smrti, težkih bolezni, invalidnosti in drugih neprijetnih dogodkov.

Da izbrano zavarovanje lahko služi svojemu namenu, je pomembno, da že pred sklenitvijo poznamo njegovo vsebino. Glede na to, za kakšno situacijo gre, so nam na voljo različni tipi življenjskih zavarovanj.

Življenjsko zavarovanje za primer smrti

Življenjsko zavarovanje za primer smrti je najpomembnejše in najpogostejše zavarovanje, ki ga ponujajo vse zavarovalnice na slovenskem trgu. Z njim poskrbimo, da naši najbližji ne bi bili finančno ogroženi v primeru naše smrti. Zavarovalnica takrat izplačala upravičencu dogovorjeno zavarovalno vsoto.

Življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost

Življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost je namenjeno predvsem delovno aktivnemu prebivalstvu. Zavarovanje nam pokrije izpad prihodka v primeru invalidske upokojitve prav tako pa nam pokrije tudi stroške zdravljenja, prilagoditve bivalnega okolja in tudi oskrbe v primeru popolne in trajne delovne nezmožnosti.

Življenjsko zavarovanje za starejše

Življenjsko zavarovanje za starejše je edino zavarovanje, ki traja vse življenje. Sklenemo ga lahko po 65. letu starosti, pri čemer se dogovorjena zavarovalna vsota po smrti zavarovane osebe izplača njegovim upravičencem. S tem tipom zavarovanja poskrbimo, da finančno breme pogrebnih stroškov in druge finančne obveznosti po smrti ne padejo na naše najbližje.

Življenjsko zavarovanje
Življenjsko zavarovanje za starejše
Življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost

Življenjsko zavarovanje za kritične bolezni

Življenjsko zavarovanje za kritične bolezni običajno lahko sklenemo do dopolnjenega 70. leta starosti. Zavarovanje krije stroške zdravljenja in izpad dohodka v primeru nekaterih najpogostejših bolezni sodobnega časa. Pred sklenitvijo zavarovanja se moramo pozanimati, katere kritične bolezni so vključene v zavarovanje, saj se njihov izbor razlikuje med posameznimi zavarovalnicami.

Življenjsko zavarovanje za kreditojemalce

Če imamo kredit za hišo, potem je življenjsko zavarovanje za kreditojemalce odlična rešitev. V primeru naše smrti se z zavarovalno vsoto iz zavarovanja poplača kredit, s čimer zaščitimo svoje najbližje pred nepotrebnimi finančnimi obveznostmi. V tem primeru se zavarovalna doba in višina zavarovalne vsote ujemata z najemom samega kredita.

Mešano življenjsko zavarovanje

Življenjsko zavarovanje pa ima lahko tudi varčevalno komponento. V tem primeru je k življenjskemu zavarovanju priključeno tudi varčevanje za pokojnino, šolanje otrok, brezskrbno starost in druge večje finančne izdatke v prihodnosti.

Z Avto Krko do najugodnejšega zavarovanja!

Pri nas lahko izbirate med vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko ponudbo prilagodimo tako, da bo za Vas najprimernejša in najugodnejša.

Zakaj je pomembno skleniti življenjsko zavarovanje?

Popolnoma jasno je, da je kar nekaj tehtnih razlogov za sklenitev življenjskega zavarovanja. To so:

Pogosta Vprašanja

Katera Življenjska Zavarovanja ponuja Avto Krka?

Avto Krka ponuja življenjska zavarovanja Triglav, Sava, Generali in Allianz, kjer vam s svojimi nepristranskim izkušnjami izberemo najboljše za vaše potrebe

Zakaj skleniti Življenjsko Zavarovanje pri Avto Krki?

Zavarovanje prilagodimo vam in vašim potrebam. Skupaj z vami bomo poiskali zavarovanje po vaši meri, da boste brezskrbnejši in imeli urejeno finančno varnost tako zase kot za svoje družinske člane v primeru nesrečnih in nepredvidenih naključij.

Požarno zavarovanje

Požari so glavni razlog za velike materialne škode na nepremičninah, zato je to ena najpogostejših oblik zavarovanj. Požarno zavarovanje krije uničenje ali poškodovanje vseh zavarovanih stvari, ki je nastalo zaradi požara, kot posledica strele, eksplozije, viharja in drugih nevarnosti.

Zavarovanje za izliv vode

Čeprav imajo vodovodne instalacije praviloma dolgo življenjsko dobo, pa se sčasoma lahko na vodovodni napeljavi pojavi okvara. Ta je najpogostejši vzrok za izlitje vode v našem domu, ki lahko povzroči veliko materialno škodo na gotovih tleh, pohištvu in drugih premičninah v našem domu.

Zavarovanje za različne vremenske ujme

Različne vremenske ujme so zaradi segrevanja ozračja vse pogostejše. In ekstremni vremenski pojavi lahko na naših nepremičninah povzročijo veliko materialno škodo. V izogib temu lahko izberemo katerega od zavarovanj, ki krijejo škodo v primeru viharja, poplave, udara strele, toče, obilnih snežnih padavin in še mnogo drugega.

Potresno zavarovanje

Po številu in moči potresov Slovenijo uvrščamo med aktivnejša potresna območja, na katerem se lahko vsakih nekaj let močneje stresejo tla, manjših potresnih sunkov pa smo deležni dnevno. Potresno zavarovanje nam krije uničenje ali poškodovanje stanovanjske nepremičnine in premičnine, ki so del objekta.

Zavarovanje za izliv vode
Potresno zavarovanje
Požarno zavarovanje

Zavarovanje vlomne tatvine

Ker nepridipravi in tatovi nikoli ne počivajo, je prav, da čim bolje zavarujemo opremo, stroje, aparate, umetniška dela in druge dragocenosti. Zavarovanje vlomne tatvine nam krije škodo, ki je nastala zaradi loma ali razbitja stekla ali drugih zavarovanih stvari.

Z Avto Krko do najugodnejšega zavarovanja!

Pri nas lahko izbirate med vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko ponudbo prilagodimo tako, da bo za Vas najprimernejša in najugodnejša.

Zavarovanje odgovornosti

Zavarovanje splošne odgovornosti krije odškodninsko odgovornost zaradi nesreče, ki ima za posledico telesne poškodbe, obolenja ali smrt. Prav tako pa krije tudi poškodbo, uničenje ali okvaro stvari. V tem primeru nam zavarovanje krije stroške obrambe pred neupravičenimi odškodninskimi zahtevki tretjih oseb.

Zavarovanje steklenih površin

Med premoženjskimi oblikami zavarovanja je zelo pogosto tudi zavarovanje stekla. To krije škodo, ki nastane zaradi počenja, loma ali razbitja stekla. Steklene površine so nepogrešljiv del vsake nepremičnine, zato je njihovo zavarovanje nujno, če se želimo izogniti večjim finančnim izdatkom v primeru njihovega poškodovanja.

Zavarovanje kibernetske zaščite
Zavarovanje odgovornosti
Zavarovanje steklenih površin

Pravna zaščita

Z naslova zavarovanja pravne zaščite nam zavarovalnica krije stroške odvetnikov in pravnih svetovanj tako na zasebnem kot tudi poklicnem področju. Ta oblika zavarovanja nam nudi pravno zaščito na področju kazenskega in odškodninskega prava.

Zavarovanje kibernetske zaščite

Z razvojem računalniške tehnologije in svetovnega spleta, je vse pogostejše tudi zavarovanje kibernetske zaščite. S tega naslova imamo zagotovljeno strokovno pomoč pri obnovi arhiva osebnih podatkov, obnovi programske opreme, varnostnih nastavitev in antivirusnih programov.

Domska asistenca

S sklenjeno domsko asistenco smo lahko brez skrbi v primeru, ko nas v našem domu doleti neprijeten dogodek oziroma situacija. Če nam poči vodovodna cev ali nam vdrejo v stanovanje in se ta ne da več zapreti, nam domska asistenca 24 ur na dan, 7 dni v tednu pri tem priskoči na pomoč.

Strojelom inštalacij

Krije uničenje ali poškodovanje inštalacij stanovanjskih ali ostalih objektov.

Strojelom gospodinjskih naprav in aparatov

Zavarovanje za primer uničenja ali poškodovanja gospodinjskih naprav in aparatov, kot so mikrovalovna pečica, pečica, hladilnik …

Pogosta Vprašanja

 

Katera Premoženjska Zavarovanja ponuja Avto Krka?

Avto Krka ponuja Sava, Triglav Generali in Allianz premoženjska zavarovanja kjer vam bo naše prijazno osebje s svojimi nepristranskim izkušnjami pomagalo izbrati najboljše za vaše potrebe.

Zakaj skleniti Premoženjsko Zavarovanje pri Avto Krki?

Vsa premoženjska zavarovanje prilagodimo vam in vašim potrebam. Imamo vpogled v vse zavarovalnice in skupaj z vami bomo poiskali zavarovanje, ki bo vam najbolje ustrezalo in s tem imeli urejeno finančno varnost tako zase kot za svoje družinske člane.

Turistično zavarovanje za določen čas

Kadar se odpravljamo na težko pričakovano potovanje v tujino, že pred odhodom poskrbimo, da smo na morebitne nepredvidljive dogodke dobro pripravljeni.

Turistično zavarovanje za določen čas lahko sklenemo za obdobje največ do 60 dni, pri čemer nam krije:

Višina premije za turistično zavarovanje za določen čas je odvisna od zavarovalnega paketa storitev, v kateri del sveta ali Evrope se odpravljamo in od trajanja potovanja.

Summer car trip and young family on vacation
Happy playful kids travelling by car

Letno turistično zavarovanje

Kadar se v tujino odpravljamo pogosteje, potem nam je na voljo letno turistično zavarovanje. V tem primeru lahko brez skrbi odpotujemo kadarkoli želimo, pri čemer gre lahko za enkratno potovanje, ki traja več kot 90 dni, ali pa za več posameznih potovanj, ki trajajo manj kot 90 dni.

Zavarovalno kritje je enako kot pri turističnem zavarovanju za določen čas, z doplačilom premije za celoletno kritje. Višina premije je tudi v tem primeru odvisna od obsega zavarovalnega kritja.

Z Avto Krko do najugodnejšega zavarovanja!

Pri nas lahko izbirate med vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko ponudbo prilagodimo tako, da bo za Vas najprimernejša in najugodnejša.

Kakšne so prednosti letnega turističnega zavarovanja?

Kadar se v tujino odpravljamo pogosteje, ne glede na to, ali je razlog potovanja zasebne ali službene narave, je dobro razmisliti o sklenitvi letnega turističnega zavarovanja. V primerjavi z zavarovanjem za določen čas, smo v tem primeru v tujini zavarovani preko celega leta, ne glede na to, za koliko časa in kolikokrat se v enem letu odpravimo na potovanje v tujino.

Letno turistično zavarovanje je torej primerno za vse tiste, ki v tujino potujejo pogosteje, ne glede na trajanje potovanja, ali pa se odpravijo za daljše časovno obdobje. Primerno je tako za posameznike kot tudi družine, ki se na ta način lahko na posamezno potovanje odpravijo brez skrbi, kdaj jim bo zavarovanje poteklo.

V določenih situacijah je letno turistično zavarovanje cenovno ugodnejše. Če primerjamo višino letne premije s stroškom premije kratkoročnega zavarovanja v trajanju 8 dni, ugotovimo, da se nam letno turistično zavarovanje splača, če potujemo vsaj 4-krat v letu po 8 dni.

Kakšne so prednosti letnega turističnega zavarovanja?

Zavarovanje rizika odpovedi potovanj

Zavarovanje rizika odpovedi potovanj je namenjeno temu da v sklopu zavarovanja dobimo povrnjene stroške odpovedi potovanj. Sklenemo ga lahko tako za potovanja v tujino kot tudi v Sloveniji. Zavarovanje velja do odhoda na potovanje.

Lahko se nam zgodi, da se zaradi bolezni, poškodbe ali drugega nepredvidenega dogodka ne moremo udeležiti načrtovanega potovanja. Zaradi tega je že pri nakupu letalskih kart ali plačilu turističnega aranžmaja priporočljivo razmisliti o zavarovanju rizika odpovedi potovanj.

V sklopu zavarovanja so nam povrnjeni:

Višina premije je odvisna od obsega kritja. Običajno nam je na voljo osnovno kritje, ki krije odpoved potovanja zaradi bolezni ali poškodbe. Razširjeno kritje pa poleg zdravstvenih težav krije tudi odpoved zaradi težav pri nosečnosti, izgube službe, pomanjkanja snega na smučiščih, obsežne škode na domačem naslovu in še mnogo drugega.

Obvezno oziroma osnovno avtomobilsko zavarovanje

Po zakonu o obveznih zavarovanjih moramo vsi lastniki motornih vozil skleniti osnovno oziroma obvezno avtomobilsko zavarovanje. Gre za zavarovanje pred odgovornostjo za povzročeno škodo, ki smo jo povzročili drugim udeležencem zaradi uporabe motornega vozila. Krajše ga imenujemo tudi zavarovanje avtomobilske odgovornosti ali AO.

Osnovno avtomobilsko zavarovanje velja tudi v tujini, vendar moramo ob sklenitvi zavarovanja z doplačilom pridobiti tudi Mednarodno karto za zavarovanje motornega vozila oziroma zeleno karto.

Kaj vključuje osnovno avtomobilsko zavarovanje?

Osnovno avtomobilsko zavarovanje nas ščiti pred morebitnimi finančnimi posledicami prometne nesreče. Če s svojim vozilom povzročimo prometno nesrečo in je nastala materialna škoda na vozilu, hiši in ograji, ali je prišlo do telesnih poškodb, se v tem primeru nastala škoda krije z naslova osnovnega avtomobilskega zavarovanja.

Zavarovalnica, pri kateri imamo sklenjeno osnovno zavarovanje, bo drugim udeležencem povrnila z zakonom predpisane najnižje zavarovalne vsote za:

Z doplačilom lahko sklenemo zavarovanje tudi za višje zavarovalne vsote.

Z Avto Krko do najugodnejšega zavarovanja!

Pri nas lahko izbirate med vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko ponudbo prilagodimo tako, da bo za Vas najprimernejša in najugodnejša.

Kaj je AO+?

Na podlagi zavarovanja avtomobilske odgovornosti, kot voznik vozila nismo upravičen do odškodnine za morebitne telesne poškodbe, tako kot so na primer ostali potniki v vozilu. Če želimo, da smo zavarovani, potem moramo skleniti zavarovanje AO+ oziroma zavarovanje voznika za telesne poškodbe.

Kaj je AO+?

Kdaj ga moramo podaljšati?

Obvezno avtomobilsko zavarovanje moramo imeti sklenjeno za vsako vozilo, ki je v uporabi. Zato ga moramo podaljšati preden nam poteče. Običajno ga sklenemo za obdobje enega leta in ga podaljšamo preden vozilu podaljšamo registracijo. Brez sklenjenega zavarovanja registracije vozila ne moremo podaljšati.

Kaj je najcenejše avtomobilsko zavarovanje?

Cena avtomobilskega zavarovanja je odvisna od vrste vozila, moči motorja (kW) in premijskega razreda. Za osebno vozilo z močjo motorja 66 kW bomo plačali manjšo premijo kot pa na primer za osebno vozilo z močjo motorja 103 kW.

Izračun premije avtomobilskega zavarovanja temelji na sistemu bonus – malus. Ta vpliva na višino plačane premije tako, da smo vozniki razvrščeni v premijske razrede. Prvo leto, ko sklenemo zavarovanje, smo tako uvrščeni v najvišji premijski razred. To pomeni, da moramo plačati 100 % premijo in smo brez bonusa.

Z vsakim letom zavarovanja napredujemo v naslednji premijski razred, kar predstavlja določen % bonusa. Vendar pozor, napredovanje je mogoče le v primeru, ko v zavarovalnem letu nismo imeli nobenega škodnega dogodka. Na ta način lahko napredujemo do premijskega razreda, s katerim pridobimo tudi do 50 % bonus pri plačilu premije.

Če smo povzročili prometno nesrečo z materialno ali nematerialno škodo, potem “pademo” v premijski razred, kar pomeni izgubo določenega % bonusa.

car model,calculator and coins on white table

 

Kasko zavarovanje

Vsi vozniki pa se lahko odločimo tudi za kasko zavarovanje, ki pa za razliko od osnovnega avtomobilskega zavarovanja, ni obvezno. Kasko zavarovanje nam pride prav v primeru škode na svojem vozilu, za katero smo odgovorni sami ali pa je posledica dogodkov, na katere nimamo vpliva.

Kaj vključuje kasko zavarovanje?

Tako, kot je možnih ogromno neprijetnih situacij, ki se lahko zgodijo vozilu, imamo pri kasko zavarovanju različne možnosti kritja zavarovalne škode. V kolikšni meri bomo zavarovali svoje vozilo je odvisno od naših voznih sposobnosti, sloga vožnje, verjetnosti nepredvidljivih situacij in še mnogo drugega.

V praksi nam zavarovalnice ponujajo različne pakete kasko zavarovanj, zato jih moramo dobro preveriti, saj se lahko med seboj zelo razlikujejo. Med najpogostejšimi sta polni in osnovni kasko.

Polno kasko zavarovanje

Polno kasko zavarovanje nam nudi največji obseg kritja, pri čemer lahko nevarnosti razdelimo v tri skupine:

Polni kasko lahko tudi že vključuje dodatno zavarovanje delnega kaska za stekla, ogledala, parkirišče, divjad, svetlobna telesa in domače živali.

Osnovno kasko zavarovanje

Osnovno kasko zavarovanje zajema osnovna zavarovalna kritja ostala kritja pa dodajamo po želji. Od polnega kaska se razlikuje ravno v tem, da je mogoče nekatere nevarnosti zavarovati samostojno. To so požarne nevarnosti in naravne nesreče, živali, steklo, parkirišče, zunanja svetlobna telesa in ogledala ter kraja. Nekatere od njih je mogoče skleniti popolnoma samostojno.

Na ta način si oblikujemo paket po izbiri in je primeren takrat, ko želimo vozilo zavarovati le v primeru določene nevarnosti (na primer toče), ostale pa za nas niso tako pomembne. Je pa na tem mestu potrebno upoštevati tudi to, da v primeru, ko nam vozilo poškodujejo na parkirišču in imamo sklenjeno le osnovni kasko brez delnega kaska za parkirišče, nismo upravičeni do kritja za nastalo škodo.

Kaj vključuje kasko zavarovanje?
kasko zavarovanje
polno kasko zavarovanje

Do kdaj se splača imeti kasko zavarovanje?

Kadar se odločimo za nakup novega vozila, takrat običajno ni dileme o tem, ali skleniti kasko zavarovanje ali ne. Če pa smo lastnik starejšega vozila, je takšno vprašanje povsem na mestu.

Kadar gre za starejše vozilo se moramo zavedati, da se lahko razglasi totalna škoda že v primeru, ko popravilo iz ekonomskih razlogov ni upravičeno. Razlog za to je v nizki dejanski vrednosti vozila, pri plačilu premije pa se upošteva cena novega vozila.

Ko se torej naša zavarovalna premija za kasko zavarovanje približa vrednosti vozila, ga lahko opustimo. V takšnih primerih je bolje, da se odločimo za sklenitev delnega kaska.

Koliko stane kasko zavarovanje?

Cena kasko zavarovanja je v največji meri odvisna od cene novega vozila in tako imenovane franšize. To pomeni, da moramo del nastale škode poravnati sami, če je ta manjša ali enaka franšiznemu znesku. Pri sklenitvi kasko zavarovanja lahko izbiramo med dvema vrstama franšiz:

Franšiza, ki je odvisna od nove nabavne vrednosti vozila

Ta je izražena v odstotkih, kar pomeni, da dražje kot je naše vozilo, večja bo naša soudeležba pri škodi. V nekaterih primerih je franšiza lahko zelo visoka, pri manjših škodah pa se lahko zgodi, da nam zaradi franšize zavarovalnica sploh ne krije škode.

Franšiza, ki je odvisna od nastale škode

Ta je pogostejša pri lastnikih starejših vozil, ki se odločijo za kombinacije delnega kaska. 

Podobno kot pri obveznemu avtomobilskemu zavarovanju, lahko tudi v primeru kasko zavarovanja pridobimo premijske razrede. Z najvišjim premijskim razredom si tako lahko pridobimo do 50 % popusta na zavarovalno premijo.

Avto Krka je za vas primerjala Zavarovalnice

Dostopnost
Ta spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje. S klikom na "Sprejmi" se strinjate z našo Politiko piškotkov.
Nastavitve Sprejmi