Dizelski delci, znani tudi kot trdni delci, predstavljajo enega ključnih onesnaževalcev zraka, ki izvirajo iz prometa. Ti mikroskopski delci, ki nastanejo med zgorevanjem dizelskega goriva, so znani po svojem negativnem vplivu na okolje in zdravje ljudi. V zadnjih desetletjih so raziskovalci, inženirji ter zakonodajalci po vsem svetu iskali rešitve za njihovo obvladovanje in zmanjšanje emisij. Eden ključnih ukrepov za zmanjšanje emisij trdnih delcev pri dizelskih vozilih je uporaba DPF (Diesel Particulate Filter) filtrov. Pomembno je, da je DPF filter natančno homologiran za ustrezen motor in avtomobil, kar pomeni, da mora biti filter po specifikaciji plemenitih kovin, povratnih tlakov in hrupa v skladu z originalnim delom. Homologacijo lahko uredite na kateri koli izmed poslovalnic Avto Krka.

V primeru, če je povratni tlak, to je tlak izpušnih plinov, ki se vračajo v zgorevalni proces v motorju, previsok ali prenizek, v izpušni sistem pride več ogljikovodikov, kar ni dobro. S pojavom novih tehnologij in merilnih metod so se pojavile tudi nove potrebe in pristopi k natančnemu merjenju trdnih delcev, kar je bistvenega pomena za zagotavljanje čistega zraka in varovanje zdravja ljudi.

Meritve so pomembne tako pri tehničnih pregledih kot tudi pri drugih kontrolnih pregledih vozil, ker na podlagi rezultatov meritev presojamo, ali naprave in vozila, ki so v uporabi izpolnjujejo predpisane zahteve.

Problematika trdnih delcev v prometu

Dizelski delci, ki nastajajo med zgorevanjem dizelskega goriva, so sestavljeni iz majhnih delcev saj, katere velikost se lahko giblje od nekaj nanometrov do nekaj mikrometrov. Analiza trdnih delcev pokaže, da pa jih ne sestavljajo le čiste saje oziroma molekularni vodik, ampak so v njih tudi različni sulfati, pepel in voda ter drugi organski materiali, ki izvirajo iz olj in dizelskega goriva. Med njimi lahko najdemo izjemno škodljive snovi, kakršen je denimo trinitrobenzatron, ena najbolj kancerogenih snovi, ki jo v mestih v veliki meri povezujejo z nastankom pljučnega raka. Trdni delci povzročajo spremembe v aktivnosti srca, povezani pa so tudi z nastankom arterioskleroze in tromboze.

Vpliv na okolje

Poleg neposrednega vpliva na zdravje ljudi so trdni delci iz dizelskih izpuhov tudi pomemben vir onesnaženja okolja. Ti delci se lahko usedejo na površine, vključno s tlemi, vodo in rastlinami, ter tako negativno vplivajo na ekosisteme. Poleg tega lahko prispevajo k zakisanju deževnice in eroziji tal, kar dodatno škoduje okolju.

Vpliv procesov na tvorbo trdnih delcev

Tvorba trdnih delcev v dizelskih motorjih je kompleksen proces, ki je odvisen od več dejavnikov. Med najpomembnejšimi dejavniki so kakovost zgorevalnega procesa, sesanje zraka, razvoj plamena, kombinacija obojega in celo nadmorska višina, na kateri se avtomobil nahaja. Ti dejavniki lahko vplivajo na maso, velikost in število trdnih delcev, ki se sprostijo v okolje.

Princip delovanja DPF filtrov

DPF filtri delujejo na principu zadrževanja trdnih delcev iz izpušnih plinov s pomočjo poroznega materiala, kot je na primer silicijev karbid. Med vožnjo izpušni plini prehajajo skozi DPF filter, kjer se trdni delci usedejo na površino filtra, medtem ko se čisti plin spušča v okolje. Periodično se filtri regenerirajo, kar pomeni, da zbrani delci izgorijo pri visokih temperaturah in tako očistijo filter za nadaljnjo uporabo.

DPF filtri kot osnovni ukrep za zmanjšanje emisij

Učinkovitost DPF filtrov je odvisna od več dejavnikov, vključno z vrsto uporabljenega filtra, vozniškim profilom in pogoji vožnje. Pri optimalnih pogojih lahko DPF filtri zmanjšajo emisije trdnih delcev za več kot 90%, kar je bistvenega pomena za zmanjšanje onesnaženja zraka in varovanje okolja.

V zadnjih desetletjih so se proizvajalci avtomobilov in inženirji osredotočili na razvoj tehnologij za zmanjšanje emisij trdnih delcev iz dizelskih vozil. Eden ključnih ukrepov v tej smeri je bila uporaba DPF filtrov. DPF filtri so namenjeni zadrževanju trdnih delcev iz izpušnih plinov in preprečevanju njihovega izpusta v okolje. Ti filtri delujejo na principu filtracije delcev iz izpušnih plinov in so postali standardna oprema na večini sodobnih dizelskih vozil.

Kljub uporabi DPF filtrov se pojavljajo izzivi pri natančnem merjenju emisij trdnih delcev pri dizelskih vozilih. Klasični načini merjenja, ki so bili osredotočeni predvsem na tehnične preglede vozil, so lahko bili ranljivi za manipulacije in goljufije, na primer s preluknjanjem ali odstranjevanjem DPF filtrov. Zaradi tega so se razvile nove tehnologije in pristopi k merjenju trdnih delcev, ki omogočajo bolj natančno in zanesljivo merjenje emisij.

Novi merilniki trdnih delcev

Z razvojem novih tehnologij so se pojavili tudi novi merilniki trdnih delcev, ki omogočajo natančnejše merjenje emisij na terenu. Ti merilniki so opremljeni s sodobno senzorsko tehnologijo, ki omogoča zaznavanje in štetje najmanjših delcev v izpušnih plinih. Poleg tega so ti merilniki bolj odporni na manipulacije in goljufije, kar zagotavlja bolj zanesljive rezultate meritev.

Poleg tehničnih pregledov vozil se novi merilniki trdnih delcev lahko uporabljajo tudi na terenu, na primer med kontrolnimi pregledi policistov na cesti. To omogoča bolj celovito in sistematično spremljanje emisij trdnih delcev iz dizelskih vozil, kar je ključnega pomena za učinkovito obvladovanje onesnaženja zraka.

Razvoj novih tehnologij za merjenje trdnih delcev

Zaradi kompleksnosti procesov, ki vplivajo na tvorbo trdnih delcev, je razvoj novih tehnologij za merjenje trdnih delcev ključnega pomena za zagotavljanje natančnih in zanesljivih rezultatov. Obstajata dva osnovna postopka za merjenje trdnih delcev: meritve znotraj motorja in meritve zunaj motorja.

Meritve znotraj motorja

Namen notranjih meritev v motorju je izboljšanje zgorevalnega procesa, s katerim se zmanjša tvorba škodljivih snovi. To se lahko doseže z izboljšanjem vstopnega in izstopnega kanala, s katerim se optimizira pretok plinov. Izboljšani vbrizgalni sistemi lahko s povečanjem tlaka in izboljšano atomizacijo goriva pripomorejo k bolj homogeni gorivni zmesi, ki v optimizirani zgorevalni komori lažje popolno zgori s čim manjšo tvorbo onesnaževal.

Meritve zunaj motorja

Zunanje meritve se osredotočajo na zmanjšanje izstopa trdnih delcev, ki so že nastali med zgorevanjem, v ozračje. Namen postopka je, da se čim več trdnih delcev ujame v filtru DPF in jih manj izstopi v ozračje. Zato je potreben čim bolj učinkovit DPF filter.

Kontrolo izpušnih plinov pri dizelskih motorjih na tehničnih pregledih Avto Krka opravljamo z merilnikom motnosti. Merilna veličina je sprememba jakosti svetlobnega toka pri prehodu svetlobe skozi izpušne pline zaradi sajastih delcev, razpršenih v izpušnih plinih.

Trenutno na tehničnih pregledih opravljamo redne preglede, ki ne vključujejo meritev deleža trdih delcev oz. saj v izpuhu. Pri dizelskih avtomobilih poškodb DPF filtrov ali celo odstranitev slednjih ni mogoče ugotoviti z rednimi testi. Slednji pokažejo, da je vse v redu, čeprav so takšni avtomobili lahko hudi onesnaževalci okolja.

Zato so pri Ekonomski komisiji Združenih narodov za Evropo (UNECE) izdali priporočilo državam Evropske unije, naj regularne teste nadgradijo s tako imenovanimi testi trdnih delcev.

Z razvojem novih tehnologij za merjenje trdnih delcev se odpirajo nove možnosti za bolj celovito in učinkovito spremljanje emisij vozil v realnem svetu. To lahko prispeva k izboljšanju kakovosti zraka, varovanju zdravja ljudi in trajnostnemu razvoju prometa.

Novost na tehničnih pregledih za vsa vozila registrirana od 1. januarja 2021 dalje

Od septembra 2024 bomo na tehničnih pregledih, ob identifikaciji vozila kategorije M1 in N1, ki je opremljeno z napravo za spremljanje porabe goriva oziroma električne energije, z diagnostično napravo OBD odčitali podatke o dejanski porabi goriva oziroma električni energiji in jih vpisali v evidenco registriranih vozil. Odčitane podatke o porabi bo kontrolor s priključeno napravo zabeležil skupaj z identifikacijsko številko vozila VIN v sistem OBFCM (On Board Fuel Consumption Monitoring). OBFCM bo shranjeval podatke, kot so skupna količina porabljenega goriva v celotni življenjski dobi, skupna prevožena razdalja v življenjski dobi, hitrost vbrizgavanja goriva v motor in hitrost vozila.

Zbrane podatke bo enkrat letno Javna agencija RS za varnost prometa sporočila Evropski agenciji za okolje. Podatki o porabi goriva in energije bodo anonimni, zato ne bodo imeli nikakršnega vpliva na lastnika ne v dobrem ne v slabem smislu.

Evropska komisija bi z zbranimi podatki želela čim prej ugotoviti, kako se razlika med dejanskimi emisijami in porabo goriva ali električne energije ter ustreznimi homologacijskimi vrednostmi spreminja skozi čas, zaradi spremljanja uspešnosti standardov emisij CO2 pri zmanjševanju emisij CO2 vozila in zaradi obveščanja javnosti. Ti novi podatki bodo pomagali pri nadaljnjih usmeritvah glede izdelave okoljsko manj obremenjujočih vozil skozi njihovo celotno življenjsko dobo.

Kdaj je potrebna menjava pnevmatik?

Zakon o varnosti cestnega prometa določa obvezno zimsko opremo od 15. novembra do 15. marca. Zato moramo vsako leto nekje do 15. novembra namestiti na naša vozila zimske pnevmatike. Te uporabljamo do 15. marca oziroma do tedaj, ko so na cesti zimske razmere, nato pa jih zopet zamenjamo z letnimi pnevmatikami.

Kakšna globina profila je potrebna za zimske in letne pnevmatike?

Pnevmatike moramo obvezno zamenjati tudi v primeru, ko so le te preveč obrabljene. Prvi znak obrabe je obrabljena tekalna plast, kar se odraža na globini profila. Da lahko pnevmatike dobro opravijo svoje delo in nas varno pripeljejo na cilj, morajo imeti ustrezno globino profila. Tudi ta je zakonsko določena, in sicer:

Kako lahko preverimo globino profila pnevmatike?

Popolnoma logično je, da moramo obrabljene pnevmatike pravočasno zamenjati, sicer lahko resno ogrozijo našo varnost in varnost drugih udeležencev v prometu. Zato je priporočljivo, da njihov profil redno spremljamo in merimo, saj bomo le tako vedeli, kdaj je čas za menjavo.

Globino profila lahko preverimo na različne načine:

Kako lahko preverimo globino profila pnevmatike?

Kje lahko opravimo menjavo pnevmatik?

Ker so pnevmatike pomemben del vozila, je pomembno, da jih zamenjamo pri pooblaščenih ponudnikih vulkanizerskih storitev. Oni imajo vsa potrebna orodja in naprave za strokovno premontažo in centriranje gum, kar je ključnega pomena za varno vožnjo v vseh vremenskih razmerah.

Koliko v povprečju stane menjava gum?

Cena menjave gum je zelo različna. V največji meri je odvisna od tega, ali gre za jeklena platišča ne glede na velikost, in od tega, ali gre za alu platišča različnih velikosti. Seveda pa se cene razlikujejo tudi med posameznimi ponudniki vulkanizerskih storitev.

Za premontažo in centriranje 4 pnevmatik na jeklenih platiščih moramo v povprečju odšteti 30 do 40 EUR. Za pnevmatike na alu platiščih, ki imajo 16 col, pa 35 do 50 EUR. Pri alu platiščih velja, da večja kot so, več moramo odšteti za menjavo, na primer za 18 colska platišča bomo morali odšteti že 45 do 56 EUR.

Ali veste koliko vas bo stala vaša prihodnja registracija?

Izdelali smo preprost kalkulator vseh stroškov registracije, kjer si lahko okvirno ceno izračunate kar sami.

Koliko sezon zdržijo pnevmatike oz. gume?

Vse pnevmatike imajo oznako DOT, ki označuje teden in leto, v katerem je bila izdelana. Starost pnevmatike tako najlažje preverimo, če pogledamo oznako DOT. Priporočljiva starost je sicer šest let, vendar moramo o menjavi razmišljati že prej, če so na pnevmatikah že vidni prvi znak obrabe.

Življenjska doba pnevmatik je močno odvisna tudi od našega sloga vožnje in pravilnega ravnanja z njimi. Zato poskrbimo za:

Close up of mechanic’s hand checking the air pressure of a tyre in auto repair service

Kdaj je potrebna menjava zimskih gum za letne?

Zakon nam dovoljuje, da zimske gume z letnimi zamenjamo po 15. marcu. Vendar nam glede na zadnje zime, z menjavo ni potrebno hiteti, saj se je pogosto zgodilo, da so bile zimske razmere na cesti tudi še konec marca ali v začetku aprila.

Sicer se ta spomladanski sneg na cestah običajno ne obdrži dolgo. Če pa moramo ravno takrat na kakšno daljšo pot, je vožnja z letnimi pnevmatikami ne samo prepovedana, ampak tudi nevarna. Zato je bolje z menjavo zimskih gum z letnimi še nekoliko počakati po 15. marcu.

Zakaj je potrebna menjava zimskih pnevmatik?

Zakonodaja ni edini razlog, da menjamo pnevmatike. Dejstvo je, da se zimske gume bolje obnesejo v zimskih razmerah, letne gume pa v poletnih visokih temperaturah. Razlogov za to je več:

Ali lahko zimske pnevmatike izrabim do konca skozi poletje?

Načeloma se za menjavo zimskih pnevmatik po 15. marcu odloča vsak voznik samostojno. Zimske pnevmatike lahko izrabimo tudi do konca skozi poletje, vendar moramo upoštevati, da so prilagojene uporabi v nizkih temperaturah in se nad temperaturam 7°C obnašajo popolnoma drugače.

Znano je, da so letne pnevmatike pri višjih temperaturah zmogljivejše, kar pomeni, manjšo obrabo, manjšo porabo goriva, boljši oprijem s cestiščem in krajšo zavorno pot. Zato se za uporabo zimskih pnevmatik v poletnem času odločimo le v skrajnem primeru.

Kakšne so M+S pnevmatike in kdaj se uporabljajo?

Na nekaterih pnevmatikah zasledimo tudi oznako M+S, kar pomeni Mud and snow oziroma blato in sneg. Izdelane so tako, da je stranski in bočni del pnevmatik izdelan iz letnega profila in dezena, medtem ko je zimski profil in dezen le po sredini pnevmatike. Zato ima naše vozilo v tem primeru manjši oprijem na cestišču, kot pa če bi imeli nameščene zimske gume.Oznako M+S ima vsaka pnevmatika, s katero lahko zakonsko vozimo med 15. novembrom in 15. marce naslednje leto oz. v zimskih razmerah. Vse zimske in celoletne pnevmatike imajo tako oznako. Popolnoma zimske pnevmatike imajo še simbol snežinke.

Na celoletnih pnevmatikah so običajno simboli sonca, snega in dežja. Pa tudi v imenu imajo celoletne pnevmatike napisano allseason, 4season in tudi allweather. Tudi kakšne letne pnevmatike za terenska vozila imajo oznako M+S, kar pomeni, da kljub temu, da niso primerne za zimo, vseeno zadostujejo zakonodaji. V osnovi so to pnevmatike, ki so nekakšen kompromis med letnimi in zimskimi pnevmatikami. Zaradi tega se moramo zavedati, da ob združevanju dveh vrst pnevmatik lahko izgubimo nekatere lastnosti posameznih pnevmatik, ki so ključne za varnost v prometu pri ekstremnih vremenskih razmerah.

Zato ni nič nenavadnega, da nas ob pnevmatikah M+S spremlja tudi večna dilema, kdaj se te pnevmatike uporabljajo. M+S pnevmatike so za nas primerne le, če na leto opravimo zelo malo kilometrov in nismo neposredno izpostavljeni skrajnim vremenskih razmeram, kot je na primer neočiščeno cestišče v jutranjih urah ali poledenela cesta. Če želimo, da so M+S pnevmatike primerne tudi za zimske razmere, morajo imeti ob tem obvezno še oznako snežinke.

Kakšne so M+S pnevmatike in kdaj se uporabljajo?

Kako poteka menjava pnevmatike pri vulkanizerju?

Za menjavo pnevmatik se moramo obrniti na vulkanizerja, ki ima dovolj znanja, izkušenj in orodje za strokovno menjavo. Celoten postopek običajno traja od 30 do 40 minut, pri čemer vulkanizer poskrbi za:

Ali lahko menjavo zimske ali letne gume opravimo sami?

Da bi nekoliko prihranili pri menjavi pnevmatik, se marsikdo odloči za nakup dodatnega kompleta platišč, na katere se namestijo zimske ali letne pnevmatike. V tem primeru lahko pnevmatike zamenjamo kar doma, vendar se moramo celotnega postopka lotiti skrbno in odgovorno:

Ali lahko menjavo zimske ali letne gume opravimo sami?

Kaj je obvezna oprema osebnega vozila v zimskem času?

V zimsko opremo spadajo 4 zimske pnevmatike in zimske verige oziroma njim enakovredni pripomočki za pogonska kolesa. Če nimamo ustrezne opreme, nas lahko doleti denarna kazen v višini 40 EUR, v primeru, da delamo zastoj, pa so kazni še višje.

Kakšne morajo biti zimske pnevmatike?

Zavedati se moramo, da nam le ustrezne zimske pnevmatike omogočajo varno vožnjo na spolzkem cestišču v primeru zimskih razmer. Zato je še kako pomembno, kakšne so zimske pnevmatike na našem avtomobilu. Poleg primernih dimenzij, ki morajo ustrezati dimenzijam platišča, je pomembno, da:

Kakšne morajo biti zimske pnevmatike?

Ali veste koliko vas stane vaša registracija?

Izdelali smo preprost kalkulator vseh stroškov registracije, kjer si lahko okvirno ceno izračunate kar sami.

Kakšne zimske verige potrebujemo za letne pnevmatike?

Če bomo v zimskem obdobju uporabljali zimske verige, moramo biti pozorni predvsem na dva dejavnika. Da imamo na avtomobilu 4 letne pnevmatike z minimalnim profilom 3 mm in da izberemo ustrezne zimske verige. Zakonodaja določa le, da moramo imeti na vozilu ustrezno velike zimske verige, ne določa pa tudi tega, kakšne naj bodo.

Zato so nam v ponudbi na voljo jeklene, plastične in celo tekstilne zimske verige. Zadnji dve kategoriji sta med vozniki priljubljeni zato, ker so enostavne za nameščanje, vožnja po cestah z malo snega pa je z njimi udobnejša. V ekstremnih zimskih razmerah pa nam najboljši oprijem zagotovo nudijo jeklene zimske verige, ki pa so zaradi tega manj primerne za milejše razmere na cestah.

Če se odločamo za jeklene verige, potem je njihova izbira odvisna tudi od avtomobila. Pri nekaterih modelih je uporaba verig omejena le na določene dimenzije pnevmatik. Zato moramo biti še posebej pozorni pri pnevmatikah velikega premera in nizkega preseka, kjer je bolje izbrati tanjše verige.

Man Putting Snow Tire Chains On Car

Kje ne potrebujemo zimskih pnevmatik oziroma verig v zimskem času?

Zimska oprema ni obvezna za celotno Slovenijo. Zimskih pnevmatik in verig ne potrebujemo v priobalnem območju (ceste med Kozino in Sečovljami). Tu se za zimsko opremo štejejo že 4 letne pnevmatike z minimalno globino profila 3 mm.

Kaj mora vsebovati obvezna oprema v osebnem vozilu skozi celo leto?

Čeprav ustreznost obvezne opreme redno preverjajo tudi na tehničnem pregledu, pa se mnogi nanjo ne spomnimo, dokler je resnično ne potrebujemo. Brez obvezne opreme v avtomobilu, nas lahko doleti denarna kazen, prav tako pa ni dovolj, da ustrezno opremo zgolj imamo v avtomobilu, ampak mora ustrezati točno določenim predpisom.

Da bi lahko v primeru nesreč pomagali sebi in drugim ter čim bolje poskrbeli za svojo varnost, moramo skozi celo leto imeti v osebnem vozilu naslednjo opremo:

Young attractive girl stands near car with open back door and emergency lights is on, tries to find something in first aid kit

Kaj vsebuje avtomobilska prva pomoč?

Kot voznik osebnega vozila smo v primeru prometne nesreče dolžni pomagati drugim udeležencem v prometu. Hitro ukrepanje lahko rešuje življenja in ravno zaradi tega je komplet prve pomoči sestavni del obvezne opreme v osebnem vozilu.

V ponudbi so nam danes na voljo različni kompleti prve pomoči. Vendar se ti razlikujejo med seboj le na prvi pogled, saj oblika kompleta ni predpisana. Pomembno je le, da je komplet shranjen v embalaži, ki je odporna na vodo, nečistoče in poškodbe.

Zato pa moramo biti toliko bolj pozorni pri njegovi sestavi – ta mora ustrezati točno predpisanemu seznamu:

Koliko časa velja komplet prve pomoči?

Pri kompletu prve pomoči ni dovolj, da upoštevamo zgolj njegovo vsebino, ampak tudi rok uporabe. Ta je pet let od datuma pakiranja, vendar paket vsebuje tudi izdelke, ki imajo rok uporabe le tri leta. Če se želimo izogniti denarni kazni, potem moramo komplet za prvo pomoč redno preverjati in po potrebi sproti nadomestiti manjkajoče dele.

Kdaj in kako uporabljamo varnostni trikotnik?

Varnostni trikotnik je sestavni del obvezne opreme, ki označuje, da je naše vozilo ustavljeno na cestišču. Kadar se nam zgodi okvara na cesti, počena pnevmatika ali prometna nesreča, je prvo pravilo, da na naše težave opozorimo ostala vozila, za kar uporabimo tudi varnostni trikotnik.

Ker pa je v takšnih situacijah pomembno, da ukrepamo učinkovito, varno in predvsem preudarno, moramo varnostni trikotnik pravilno uporabiti:

1. Varnostni trikotnik previdno vzamemo iz avtomobila

Povsem samoumevno je, da vzamemo varnostni trikotnik iz prtljažnika avtomobila čim hitreje in previdneje. Če vemo, kje je, ga lahko hitro najdemo, ča pa v prtljažniku prevažamo prtljago, smo lahko v velikih težavah. Zato je dobro, da ga imamo vedno pri roki.

2. Varnostni trikotnik sestavimo

Za sestavljanje varnostnega trikotnika ne potrebujemo nobenega orodja. Čeprav je sestavljanje enostavno, pa je priporočljivo, da se tega postopka naučimo že doma. Tako ne bomo imeli težav na licu mesta, zato bomo v primeru panike ravnali veliko bolj samozavestno.

3. Varnostni trikotnik postavimo

Vozniki vemo, da moramo varnostni trikotnik postaviti za vozilo. Vendar ni dovolj, da ga postavimo zgolj 10 m od avtomobila, ampak mora biti ta razdalja vsaj 100 m ali več. Tako imajo ostali vozniki dovolj časa, da odreagirajo. Če smo na avtocesti, potem zaradi lastne varnosti do mesta postavitve hodimo za varnostno ograjo.

Car problems, red warning triangle!

Kaj vsebuje komplet nadomestnih žarnic v osebnem avtomobilu?

Zakon o motornih vozilih določa, da morajo biti vozila v cestnem prometu brezhibna, kar se navezuje tudi na svetlobna telesa. Ustrezen nadomestni komplet izberemo glede na vrsto (zasenčene) prednje luči, ki se razlikuje od posameznega avtomobila. S tega vidika izberemo komplet, ki vsebuje halogensko žarnico R2, H1,H4 ali H7. Ostale žarnice so v vseh kompletih enake, in sicer:

varovalka 15AMP.

Mnogi vozniki se sprašujemo, ali je komplet nadomestnih žarnic sploh potreben, saj imajo sodobna vozila večinoma led svetlobno opremo, ksenonske žaromete, laserske žaromete in podobno, ki jih vozniki ne moremo popraviti sami.

Pozanimali smo se, kako je s tem v praksi. Do sprejetja novega pravilnika o delih in opremi vozil bo minilo še nekaj časa, zato je do tedaj komplet nadomestnih žarnic še vedno obvezen. Če pa nas na cesti ustavijo policaji, nas bodo na pomanjkljivost le opozorili in ne kaznovali.

Kaj se poleg obvezne opreme še priporoča dodatno v avtomobilu?

Za še bolj brezskrbno in varno vožnjo je priporočljivo, da imamo v avtomobilu tudi dodatno opremo. Ta ni obvezna, nam pa v primeru nezgod lahko močno olajša situacijo in reši mnogo problemov. V to opremo uvrščamo:

Ali veste koliko vas stane vaša registracija?

Izdelali smo preprost kalkulator vseh stroškov registracije, kjer si lahko okvirno ceno izračunate kar sami.

Kaj potrebujemo od obvezne opreme v drugih državah po Evropi?

Obvezna oprema se razlikuje od države do države. Zato pred odhodom vedno preverimo, kaj potrebujemo v svojem osebnem vozilu. Spodaj navajamo nekaj trenutnih priporočil, vsekakor pa je najnovejše informacije priporočljivo dodatno preveriti tik pred odhodom.

Država Prva pomoč Rezervne žarnice Varnostni trikotnik Odsevni telovnik Gasilni aparat Alko tester
Avstrija            
Italija            
Nemčija            
Bolgarija            
Hrvaška            
Francija            

Kakšna je obvezna oprema tovornih vozil, priklopnih vozil in avtobusov?

Tudi tovorna vozila, priklopna vozila in avtobusi morajo imeti ustrezno obvezno opremo. Z njo poskrbijo za varno vožnjo in hitro ter ustrezno ukrepanje v primeru nesreč. Ker pa imajo ta vozila določene specifike, je njihova obvezna oprema nekoliko dopolnjena v primerjavi z obvezo opremo osebnih vozil.

Če smo voznik tovornega vozila, priklopnega vozila ali avtobusa, potem moramo poskrbeti, da imamo vedno s seboj:

trucks

Kakšna je obvezna oprema traktorja?

Traktorji sicer veljajo za delovne stroje, vendar so pogosto udeleženi tudi v cestnem prometu. Zato tudi zanje velja, da morajo upoštevati vse cestnoprometne predpise in imeti vedno s seboj predpisano obvezno opremo:

Kaj se traktoristom priporoča kot dodatno opremo?

Za varno vožnjo v cestnem prometu morajo vozniki traktorjev voziti previdno in odgovorno. Poleg tega, da upoštevajo cestno prometne predpise in imajo vedno pri sebi obvezno opremo, lahko z dodatno opremo poskrbijo še za večjo varnost.

Kot dodatno opremo se za vse traktoriste priporoča:

Katere vrste tahografov poznamo?

Tahografe ločimo glede na način zapisa podatkov o aktivnostih voznika in gibanju vozila. S hitrim razvojem tehnologije in elektronike jih delimo na analogne in digitalne tahografe. Še naprednejši pa so pametni tahografi.

Analogni tahografi

Analogni tahograf na prvi pogled spominja kar na klasični avtoradio, kot smo ga poznali nekaj desetletij nazaj. Na sprednjem delu je manjši zaslon, na katerem je zapis datuma in ure, na spodnjem delu pa ima izvlečni predal, v katerega vstavimo diagramsko ploščico. Te so iz papirja in nas z ovalno odprtino na sredini po obliki spominjajo kar na klasične CD-je.

Za analogne tahografe je značilno, da za beleženje podatkov na papirnate tahografske zapisne vložke oziroma diagramske ploščice uporabljajo analogni zapis. Vgrajeni so v vozilo in beležijo tako aktivnosti voznika kot tudi vozila. Med njimi so hitrost, prevožena pot in vse voznikove dejavnosti kot so čas vožnje, aktivni delovni čas, pasivni delovni čas in počitek. Na vsako diagramsko ploščico se zapisujejo podatki v obdobju 24 ur.

Kako uporabljamo analogne tahografe?

Uporaba analognih tahografov je zelo enostavna. Vse, kar morate storiti je, da sledite spodnjim korakom, ki smo jih pripravili za vas:

Ali veste koliko vas stane vaša registracija?

Izdelali smo preprost kalkulator vseh stroškov registracije, kjer si lahko okvirno ceno izračunate kar sami.

Digitalni tahografi

Digitalni tahografi so obvezni za vsa vozila, ki so bila prvič dana v promet po 1. maju 2006. Tudi digitalni tahografi so pravokotne oblike in spominjajo na klasične avtoradie. Na njegovi sprednji strani je manjši zaslon za datum in uro, pod njim ali poleg njega pa se nahaja reža v katero vstavimo voznikovo kartico.

Za digitalne tahografe je značilno, da zapisujejo aktivnosti v digitalni obliki. Vsi podatki se zapisujejo na pomnilniške kartice kot tudi v spominski medij v samem tahografu. Digitalni tahografi so naprednejši od analognih in kot sistem sestoji iz digitalne snemalne naprave, senzorja gibanja in pomnilniške kartice, na kateri se shranjujejo podatki.

Kako uporabljamo digitalne tahografe?

Uporaba digitalnih tahografov je še preprostejša od analognih. Zato ni nobenega strahu, da jih ne bi znali uporabljati, če boste sledili spodnjim korakom:

Na koliko časa moramo prazniti tahograf?

Na koliko časa moramo prazniti tahograf?

Prednost digitalnih tahografov je v tem, da se podatki shranjujejo na voznikovo kartico. Te podatke moramo redno prenašati v bazo prevoznika v časovnih presledkih, ki niso daljši od 28 dni. Kadar pa govorimo o časovnem presledku prenosov podatkov iz pomnilnika digitalnega tahografa, ta ne sme biti daljši od 90 dni. Digitalni tahografi pa nam omogočajo tudi tiskanje podatkov, pri čemer se uporablja poseben termični papir.

Pametni tahografi

Med digitalne tahografe uvrščamo tudi pametne tahografe. Ti so obvezni za vsa vozila, ki so bila prvič registrirana 15. junija 2019 ali pozneje. Gre za drugo generacijo tahografov, katerih sestavni deli so enota v vozilu, tipalo gibanja, tahografska kartica, zunanja GNSS oprema in oprema za zgodnje odkrivanje na daljavo.

Tahografske kartice so pametne kartice, ki so namenjene izključno za uporabo z digitalnim tahografom. Njihov glavni namen je ugotavljanje identitete imetnika kartice, hkrati pa omogočajo prenos in hranjenje podatkov.

Ločimo različne tahografske kartice. Po pooblastilu Ministrstva za infrastrukturo vse štiri tipe polikarbonatnih kartic s čipom izdeluje družba za izdelavo kartic Cetis d.d.. To so:

Pametni tahografi

Omejilnik hitrosti in kje je obvezen

Glede na Pravilnik o napravah za omejevanje hitrosti nekaterih kategorij vozil je omejilnik hitrosti samostojna naprava, ki je prigrajena na motor vozila.

Kot že ime pove, je njena glavna naloga omejevanje največje hitrosti vozila na:

Od kdaj naprej je obvezen omejilnik hitrosti?

Vgradnja omejilnika hitrosti je v Republiki Sloveniji obvezna za vsa:

Če vozimo vozilo, v katerem je največja hitrost omejena z omejilnikom hitrosti, potem moramo v vozniškem delu na vidno mesto namestiti posebno nalepko, ki nas opozarja na nastavljeno največjo hitrost.

Kaj je voznikova kartica?

Pogosta vprašanja

Kaj je voznikova kartica?

Voznikova kartica je ena od štirih tipov tahografskih kartic, ki je namenjena identifikaciji voznika in je nujna za nemoteno snemanje podatkov med vožnjo. Izdelana je na ime in priimek točno določenega voznika, na njej pa je tudi slika voznika. Vsak voznik ima lahko samo eno kartico, ki je veljavna 5 let. Voznikovo kartico vstavimo v režo tahografa pred začetkom vožnje in tahograf jo prepozna samodejno. Med vožnjo omogoča shranjevanje podatkov o voznikovih dejavnostih, vendar moramo biti pozorni na to, da v povprečju voznikova kartica vsebuje za 28 dni podatkov o aktivnostih voznika.

Kako pogosto praznimo voznikovo kartico?

Z voznikove kartice moramo redno skrbeti za prenos podatkov v podatkovno bazo prevoznika. Časovni presledek nikakor ne sme biti daljši od 28 dni, saj smo v tem primeru v prekršku za katerega nas inšpektor lahko kaznuje. V najslabšem primeru pa se kartica lahko tudi poškoduje, zaradi česar ostanemo brez podatkov.

Kako do voznikove kartice?

Postopek izdelave voznikove kartice je zelo enostaven. Poleg izpolnjene vloge za izdajo kartice, moramo priložiti še fotografijo imetnika, podpis, fotokopijo vozniškega dovoljenja, fotokopijo osebnega dokumenta in dokazilo o plačilu kartice. Po prejemu vloge nam kartico izda podjetje Cetis d.d., ki jo lahko prevzamemo v njihovi pisarni ali pa nam jo pošljejo po pošti.

Kaj je homologacija in kdaj jo je potrebno opraviti?

Homologacija pomeni izjavo o ustreznosti vozila s predpisi. Potrdilo o skladnosti vozila se izda pri pooblaščenih kontrolnih organih in je pogoj za registracijo vozila v Republiki Sloveniji. Homologacijski karton moramo predložiti ob prvi in vsaki naslednji registraciji oziroma tehničnem pregledu. Če se na njem pojavimo z vozilom, ki ima vlečno kljuko, pa tega ni zapisano v homologaciji, takšnega vozila ne bomo mogli registrirati. Potreben bo najprej vpis v homologacijski karton.

S homologacijo torej dokažemo, da je vozilo tehnično ustrezno z vsemi zakonskimi predpisi in da jo je izdal pooblaščeni kontrolni organ. Brez homologacije ne moremo registrirati vozila, zato je obvezna za vsako vozilo.

Vse vloge za homologacijo na enem mestu

Prenesite si vlogo in obiščite naše poslovne enote z že izpolnjeno dokumentacijo.

Postopek preverjanja skladnosti vozila moramo opraviti v naslednjih primerih:

20220730_34580

Kako poteka homologacija?

Postopek homologacije se razlikuje glede na to, ali gre zgolj za identifikacijo in oceno tehničnega stanja vozila, ali pa gre za predelavo vozila. Rok za prijavo neke predelave oziroma spremembe na avtomobilu, je 15 dni. To je zakonsko določen časovni rok, v katerem mora biti homologacija urejena. Ko avtomobil s predelavami pregledajo, vse spremembe vpišejo v homologacijski kartonček.

Če spreminjate barvo karoserije, tega ni potrebno posebej homologirati, ampak se za avtomobil vpiše le sprememba barve vozila. V kolikor predelave ne vpišemo v homologacijski kartonček, nas policist lahko kaznuje z denarno kaznijo.

1. Identifikacija motornega vozila

Za uvožena vozila vseh kategorij (nova in rabljena) moramo pri pooblaščenemu kontrolnemu organu vložiti vlogo za izvedbo postopka identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila. V tem primeru se zbrani tehnični podatki o vozilu vnesejo v centralni register vozil, hkrati pa se preveri njegovo skladnost glede na predložene podatke v dokumentih.

Ocena tehničnega stanja motornega vozila

Vsa motorna vozila morajo biti tehnično brezhibna za varno vožnjo. Zato moramo pri pooblaščenem kontrolnem organu opraviti pregled, pri katerem podajo oceno, ali je vozilo tehnično ustrezno. Pregled vozila se opravi na podlagi izpolnjene vloge, ki ji moramo priložiti originale naslednjih dokumentov:

Za novo vozilo:

Za rabljeno vozilo:

2. Identifikacija priklopnega vozila

Lahka priklopna vozila moramo takoj po nakupu identificirati. Na upravni enoti in izvajalcih tehničnih pregledov opravimo prijavo, pri čemer predložimo račun in potrdilo o skladnosti, ki ga dobimo ob nakupu.

Ocena tehničnega stanja priklopnega vozila

Za oceno tehničnega stanja priklopnega vozila se preveri stanje njegovih najbolj vitalnih delov in pregleda najpomembnejše kontrolne točke. Poleg identifikacije se preverijo svetila, delovanje zavor, mehanski sklopi, pnevmatike in podvozje.

20220730_34554-Edit-Edit

3. Pregled predelav na vozilu

Kadar smo na vozilu naredili katero od predelav oziroma sprememb, potem moramo opraviti postopek posamične odobritve predelanega vozila. Predelana vozila so vsa vozila, ki so že registrirana v Republiki Sloveniji in so se jim naknadno spremenile tehnične lastnosti, namembnost ali oblika.

Pred vpisom predelave se natančno preveri, ali so nove komponente na vozilo vgrajene profesionalno in pravilno. Zato je pomembno, da imamo za vsak dodatno nameščen avtomobilski del potrdilo proizvajalca o ustreznosti, kot tudi potrdilo o ustrezni vgradnji s strani podjetja, ki je opravilo predelavo.

Pregled predelave se opravi na podlagi vloge, ki ji priložimo naslednje dokumente:

4. Pregled vgradnje homologirane vlečne naprave

Montaža vlečne naprave je ena najpogostejših predelav, za katero se odločijo lastniki vozil. V Sloveniji je dovoljeno prodajati izključno homologirane vlečne kljuke. Za dokumentacijo, ki je potrebna za ureditev homologacije, poskrbi izdelovalec vlečnih kljuk.

Ko smo vlečno kljuko montirali na naše vozilo, jo moramo vpisati v Potrdilo o skladnosti vozila oziroma homologacijski kartonček. To opravimo pri vseh pooblaščenih izvajalcih tehničnih pregledov, kjer izpolnimo vlogo za vpis vlečne kljuke in predložimo:

NASVET: Mogoče vas bo zanimal tudi naš obširen članek z naslovom: Registracija prikolice

Registracija prikolice glede na vozniško dovoljenje

Prikolice so splošen izraz za priklopno vozilo ali lahki priklopnik. Med seboj se razlikujejo po svoji največji dovoljeni masi (NDM) kot tudi namenu, zato poznamo različne tovorne prikolice, počitniške prikolice in druge prikolice za prevoz motorjev, skuterjev, konj, čolnov in še mnogo drugega.

Z vidika registracije je pomembna največja dovoljena masa prikolice:

Kakšno prikolico imamo in kakšna je njena največja dovoljena masa, pa moramo vedeti že zaradi tega, ker za vleko posameznih vrst prikolic potrebujemo tudi ustrezno vozniško dovoljenje.

Ali veste koliko vas stane vaša registracija?

Izdelali smo preprost kalkulator vseh stroškov registracije, kjer si lahko okvirno ceno izračunate kar sami.

B kategorija vozniškega dovoljenja

Z B kategorijo vozniškega dovoljenja lahko vozimo skupino vozil, katerih največja dovoljena masa (masa in nosilnost vozila + masa in nosilnost prikolice) ne presega 3.500 kg in je v skladu s pravili o homologaciji vozila.

Z vozniškim dovoljenjem B kategorije lahko vozimo tudi skupino vozil, katerih največja dovoljena masa je večja od 3.500 kg, a manjša od 4.250 kg. To pomeni, da lahko lahki priklopnik z nosilnostjo do 750 kg vlečemo tudi s kombijem, katerega nosilnost in masa je na primer 2.850 kg.

B kategorija in koda 96

Z vozniškim dovoljenjem kategorije B in kodo 96 lahko vozimo vozilo B kategorije, ki vleče priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik (torej presega največjo dovoljeno maso 750 kg). Pri tem je pomembno, da je največja dovoljena masa skupine vozil med 3.500 kg in 4.250 kg.

Če imamo na primer osebno vozilo, katerega NDM je 2.150 kg, in z njim vlečemo priklopno vozilo s 1.400 kg NDM, potrebujemo vozniški izpit B kategorije z dodano kodo 96.

BE kategorija

S kategorijo BE vozniškega dovoljenja lahko vlečemo skupino vozil, ki jo sestavlja vlečno vozilo B kategorije (do 3.500 kg) in priklopnik največje dovoljene mase do 3.500 kg. Največja dovoljena masa vlečnega vozila in priklopnika torej ne sme presegati 7.000 kg in mora biti skladna s pravili o homologaciji.

Če imamo na primer kombi ali večji terenec, katerega NDM je 3.000 kg, in z njim vlečemo prikolico s 1.500 kg NDM, potem potrebujemo za vleko izpit BE kategorije.

Kdaj je potreben tehnični pregled prikolice?

Kdaj je potreben tehnični pregled prikolice?

Prvi tehnični pregled za vsa priklopna vozila moramo opraviti eno leto po prvi registraciji, nato pa na vsaki dve leti. Ko je naša prikolica stara osem let in več, moramo na tehnični pregled vsako leto.

To pa ne velja za:

Kako poteka tehnični pregled prikolice?

Lahka priklopna vozila moramo takoj po nakupu identificirati. Na naših enotah ali na upravni enoti opravimo prijavo in ob tem predložimo račun in potrdilo o skladnosti, ki ga dobimo ob nakupu.

Na tehničnem pregledu preverijo stanje najbolj vitalnih delov prikolice in pregledajo najpomembnejše kontrolne točke. Poleg identifikacije preverijo svetila, delovanje zavor, mehanske sklope, pnevmatike in podvozje.

Kako pogosto ga je potrebno opraviti?

Za priklopna vozila velja, da jih moramo peljati na tehnični pregled vsako leto. Lahke priklopnike do 750 kg, bivalne priklopnike nad 750 kg in priklopna vozila med 750 kg in 3.500 kg pa moramo na tehnični pregled peljati vsako četrto leto.

Kako poskrbimo, da bo naša prikolica delovala brezhibno?

Za varno in udobno vleko prikolice moramo poskrbeti sami. Zato je ključnega pomena, da redno preverjamo in vzdržujemo najpomembnejše mehanske dele prikolice.

Tehnični pregled – Zakonodaja vsem lastnikom lahkih priklopnikov nalaga dolžnost, da morajo tehnične preglede opravljati vsake štiri leta, lastniki priklopnih vozil pa na vsako leto. Z rednimi tehničnimi pregledi pravočasno odkrijemo morebitne napake in s tem podaljšamo življenjsko dobo prikolice.

Kako poskrbimo, da bo naša prikolica delovala brezhibno?

Na kaj moramo paziti pri vleki prikolice?

Kakšen avtomobil je najbolje izbrati pri vleki prikolice?

Zavedati se moramo, da bomo z manjšim avtomobilom težko vlekli več kot 1.300 kg težke prikolice. Če pogosto vozimo prikolico, potem raje izberimo priljubljene cestne terence in križance srednje velikosti. Na ta način lahko brez težav vlečemo za seboj od 1.500 do 1.700 kg težke prikolice.

Dodatni plus predstavlja tudi zadnji ali štirikolesni pogon, pri čemer je pomembna tudi moč motorja in konstrukcijske lastnosti vlečnega vozila. Za vleko srednje velike počitniške prikolice bo tako vozilo tipa limuzina ali karavan povsem dovolj, z vidika aerodinamike so visoki avtomobili ali kombiji primernejši za vleko večjih prikolic.

Vleka prikolice je varnejša tudi, če izberemo avtomobil, ki ima sistem za elektronski nadzor stabilnosti ESC razširjen tudi z nadzorom priklopnega vozila. Na ta način vozilo samodejno prilagodi zaviranje in stabilizira prikolico, kar je še posebej dobrodošlo, če pogosto vozimo težje in večje prikolice.

Pogosta vprašanja

Ali je registracija priklopnika do 750 kg potrebna?

Registracije priklopnika do 750 kg ne potrebujemo, ker je zavarovan preko vlečnega vozila. Zanj potrebujemo le tretjo tablico, ki mora biti identična tisti, ki jo imamo na vlečnemu vozilu.

Kako pridobimo vozniško dovoljenje kode 96?

Za pridobitev dodatne kode 96 moramo lastniki vozniškega dovoljenja B kategorije v avtošoli opraviti dodatno praktično usposabljanje v obsegu 9 ur in izpitno vožnjo pred komisijo.

Kako pridobimo vozniško dovoljenje BE kategorije?

Vozniško dovoljenje BE kategorije pridobimo na podlagi opravljenega zdravniškega pregleda in teoretičnega in praktičnega usposabljanja v avtošoli (18 ur). Na koncu moramo opraviti preizkus iz teoretičnega dela in izpitno vožnjo osebnega vozila s priklopnikom pred izpitno komisijo.

Kako pravilno obtežimo prikolico?

Ne glede na to, za kakšno prikolico gre, je pomembno, da tovor na njej čim bolj enakomerno razporedimo po celotni površini in čim nižje dnu prikolice. To pomeni, da tovor ni skoncentriran na njen zadnji ali sprednji del, s čimer prekomerno obremenjujemo njeno osovino in vlečno kljuko.

Kdaj potrebujemo preizkusne tablice?

Kadar se želimo na primer iz Ljubljane pripeljati v Maribor in nimamo registriranega vozila, lahko zahtevamo potrdilo za preizkusno vožnjo oziroma preizkusne tablice. Marsikdo pa se na tem mestu vpraša, v katerih konkretnih primerih nam preizkusne tablice pridejo prav in zakaj bi jih sploh potrebovali za vožnjo iz Ljubljane v Maribor.

Preizkusne tablice lahko zaprosimo:

Seveda ni odveč poudariti, da mora biti takšno vozilo tudi tehnično brezhibno za udeležbo v cestnem prometu.

Ali veste koliko vas stane vaša registracija?

Izdelali smo preprost kalkulator vseh stroškov registracije, kjer si lahko okvirno ceno izračunate kar sami.

Koliko časa so veljavne preizkusne tablice?

Preizkusne tablice se izdajajo izključno na prošnjo lastnika motornega vozila in imajo lahko krajši ali daljši rok veljavnosti.

Samolepilne preizkusne tablice so veljavne največ pet dni, po tem pa nam tablice ne veljajo več in moramo vozilo registrirati ali pa odjaviti iz prometa. V določenih primerih pa imajo preizkusne tablice rok veljavnosti lahko tudi eno leto – v tem primeru so tablice kovinske.

Kje lahko kupim preizkusne tablice in koliko stanejo?

Preizkusne tablice lahko kupimo pri enem od pooblaščenih izvajalcev tehničnih pregledov ali pa v avtohišah. Potrdilo za preizkusno vožnjo in preizkusne tablice izda registracijska enota, na območju katere se bo pričela vožnja vozila.

Preizkusne tablice stanejo približno od 40 do 60 EUR, odvisno od tega, za koliko dni jih vzamemo. Če jih vzamemo za 3 dni, nas bo to prišlo okoli 40 EUR, sicer pa nekoliko več. V to ceno so všteti tudi zavarovanje avtomobilske odgovornosti in vsi stroški izdaje preizkusnih tablic.

Kje lahko kupim preizkusne tablice in koliko stanejo?

Kaj potrebujemo ob dvigu preizkusnih tablic?

Postopek pridobitve preizkusnih tablic je zelo preprost, vendar le, če imamo s seboj vso potrebno dokumentacijo. Zato se pred tem temeljito prepričajmo, kaj natančno potrebujemo, da bo naša vloga odobrena.

S tega vidika nikakor ne smemo pozabiti na:

Ali obstaja zavarovanje preizkusnih tablic?

Za dvig preizkusnih tablic moramo skleniti posebno polico za preizkusne tablice. 

Zavarovanje sklenemo le za obdobje preizkusnih tablic in nam zagotavlja zavarovalno kritje v primeru povzročitve prometne nesreče.

Ali obstaja zavarovanje preizkusnih tablic?

Kako prepoznam preizkusno tablico?

Preizkusna tablica je pravokotne in podolgovate oblike. Tiste, s krajšim rokom veljavnosti so samolepilne, letne registrske tablice pa so kovinske. Na levi strani je oznaka registracijskega območja (LJ, MB, KR,…), kjer je bila preizkusna tablica izdana. Večji desni del tablice je namenjen oznakam, ki jih sestavljata dve črki, pomišljaj in tri številke. Med oznako registracijskega območja in označbami je rdeč pokončen trak, v katerem je kratica PR (»Preizkušnja«) v navpičnem zaporedju.

Ali obstajajo letne preizkusne tablice?

Da. Za letne preizkusne tablice lahko zaprosijo vsi pooblaščeni posamezniki in podjetja, ki se ukvarjajo s prodajo vozil. Ti lahko pridobijo dovoljenje tudi za daljšo dobo uporabe preizkusnih tablice. V tem primeru so preizkusne tablice kovinske in jih je mogoče uporabiti le pri tehnično brezhibnih neregistriranih vozilih za potrebe preizkusnih voženj svojih potencialnih kupcev. Tovrstne preizkusne tablice veljajo eno leto in jih je mogoče podaljšati.

Pogosta vprašanja

Kakšne so kazni v kolikor se predolgo vozim s preizkusnimi tablicami?

V treh dneh po poteku veljavnosti preizkusnih tablic moramo zaprositi za novo prometno dovoljenje, tablice pa se vrnejo. Če tega ne storimo, se smatra kot da se vozimo z neregistriranim vozilom. Če smo fizična oseba, nas doletijo kazni v višini 500,00 EUR, za pravne osebe pa so globe še višje, in sicer 5.000,00 EUR.

Za katera motorna vozila se lahko izdajo preizkusne tablice?

Preizkusne tablice se izdajajo za vsa neregistrirana motorna vozila, ki so nova, predelana in popravljena, in z njimi opravljamo preizkusne vožnje. Prav tako se izdajajo za vsa vozila, ki so na poti do prodajnih podjetij, servisov, tehničnih pregledov ali sejmov z namenom njihove prodaje. Preizkusne tablice se izdajajo tudi za vsa vozila, s katerimi potujemo iz kraja, kjer so bile registrske tablice odvzete, oddane ali pogrešane, do kraja, kjer bomo dobili nove registrske tablice.

Koliko časa traja registracija in kdo vse jo mora podaljšati?

Ali ste vedeli, da s podaljšanjem registracije zamudi skoraj četrtina vseh lastnikov motornih vozil? Čeprav je to postopek, ki ga moramo opraviti vsako leto, pa se zelo hitro zgodi, da nanj pozabimo, zato si je priporočljivo nastaviti kar opomnik, če se želimo izogniti dodatnim stroškom.

Registracija za motorna vozila traja eno leto, pri čemer je datum veljavnosti prometnega dovoljenja odvisen od izteka datuma:

Registracijo lahko podaljšamo vsi lastniki motornih vozil 30 dni pred iztekom datuma, ki je zapisan na prometnem dovoljenju, nikakor pa ne kasneje. Takrat smo že v prekršku, za katerega lahko plačamo globo.

Če smo na podaljšanje registracije popolnoma pozabili in je od izteka veljavnosti prometnega dovoljenja minilo več kot 30 dni, je motorno vozilo odjavljeno iz prometa, kar pomeni, da imamo še večje stroške.

Ali veste koliko vas stane vaša registracija?

Izdelali smo preprost kalkulator vseh stroškov registracije, kjer si lahko okvirno ceno izračunate kar sami.

Kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni?

Postopek podaljšanja registracije je zelo preprost in ga lahko opravimo v enem dnevu.

Vendar le, če so ob tem izpolnjeni naslednji pogoji:

Kljub temu da je postopek podaljšanja registracije zelo preprost in hiter, je vseeno priporočljivo, da se ga lotimo vsaj en teden pred iztekom prometnega dovoljenja. Še posebej je to pomembno, če moramo opraviti tudi tehnični pregled, saj je v tem primeru potrebno motorno vozilo ustrezno pripraviti.

20220730_34292

Kje lahko opravimo podaljšanje registracije?

Registracijo lahko podaljšamo na katerikoli registracijski enoti na območju Republike Slovenije.

To so lahko:

Če za motorno vozilo ni predviden tehnični pregled, lahko podaljšanje registracije opravimo tudi preko spleta. V tem primeru potrebujemo številko prometnega dovoljenja, številko veljavne police avtomobilsko zavarovanje in ustrezno plačilno sredstvo. Vlogo za podaljšanje registracije se v tem primeru odda na katerikoli upravni enoti preko spletnega obrazca.

Če je za motorno vozilo predviden tehnični pregled, lahko vse postopke povezane s podaljšanjem registracije opravimo na enem mestu. Vendar le v primeru, če se odločimo za pooblaščene organizacije, ki opravljajo tudi tehnične preglede vozil. Te nam praviloma zagotavljajo tudi sklepanje avtomobilskega zavarovanja in plačila prispevka za letno uporabo cest – poleg opravljenega tehničnega pregleda sta to dva obvezna postopka pred podaljšanjem registracije motornega vozila.

Kakšna je cena podaljšanja registracije?

Tako kot se po naših cestah vozijo različne vrste in tipi motornih vozil, so tudi stroški podaljšanja registracije zelo različni. V največji meri so odvisni od različnih parametrov vozila kot so vrsta in tip vozila, zmogljivost motorja, število sedežev, število mesecev garancije.

S preprostim kalkulatorjem stroškov registracije, si okvirno ceno lahko izračunamo kar sami.

Kakšna je cena podaljšanja registracije?

Kaj moramo predložiti ob podaljšanju registracije?

Celoten postopek podaljšanja registracije poteka nemoteno, če se nanj dobro pripravimo.

Zato poskrbimo, da imamo s seboj vse potrebne dokumente:

pooblastilo v primeru, da podaljšanje registracije urejamo za drugo osebo.

Za pravno osebo lahko vse postopke v zvezi z registracijo vozil opravi zastopnik podjetja ali od njega pooblaščena oseba. V tem primeru moramo imeti s seboj veljavni osebni dokument in žig podjetja.

Pogosta Vprašanja

Kje lahko dobim vlogo za podaljšanje?

Kadar podaljšanja registracije ne moremo opraviti sami, lahko to namesto nas stori tudi eden od naših najbližjih družinskih članov, sorodnikov ali prijateljev. V tem primeru mora imeti ta oseba s seboj osebni dokument in naše pooblastilo, s katerim ga pooblaščamo, da celoten postopek opravi namesto nas.

Koliko časa imam za ureditev podaljšanja registracije v primeru poteka?

Kadar ugotovimo, da nam je veljavnost prometnega dovoljenja že potekla, moramo podaljšanje registracije opraviti čim prej. Skrajni rok, do katerega jo je potrebno podaljšati, je 30 dni po izteku prometnega dovoljenja. Po 30 dneh se motorno vozilo popolnoma odjavi iz prometa, s čimer nastanejo še večji stroški, ki pa si jih zagotovo nihče ne želi.

Kaj se zgodi, če registracije ne podaljšam v 30 dneh po njenem poteku?

Če se zgodi, da na podaljšanje registracije popolnoma pozabimo, potem smo v prekršku in nas doleti globa. Čeprav nam zavarovanje avtomobilske odgovornosti velja še 30 dni po preteku prometnega dovoljenja, pa se motorno vozilo po 30 dneh popolnoma odjavi iz prometa. S tem nastanejo še večji stroški in še večja globa kot v primeru, če registracijo podaljšamo znotraj 30-dnevnega roka.

Ali lahko prenesem registrske tablice na novo vozilo?

Registrske tablice lahko prenesemo na novo vozilo le v primeru, ko gre za lastniško tablico. To so tablice po lastni izbiri, kjer je označba na njih po željah lastnika in znotraj določenih omejitev. Na motornih vozilih so najpogostejše serijske registrske tablice. V tem primeru jih ne moremo prenesti na drugo vozilo, saj s postopkom registracije za novo vozilo dobimo nove registrske tablice ali pa so tablice že na vozilu. Serijske registrske tablice je torej mogoče registrirati le z vozilom, na katerem so bile prvotno nameščene, v vseh ostalih primerih gredo na uničenje.

Zamenjava registrskih tablic

Registrske tablice moramo zamenjati, ko so toliko obrabljene, da so neuporabne, ali pa je najmanj ena registrska tablica pogrešana ali uničena.

V tem primeru lahko lastniki vozil obrabljene oziroma uničene tablice vrnete na naši enoti tehničnih pregledov, mi pa vam bomo izdali nove registrske tablice in novo prometno dovoljenje. Prav tako pa je mogoče naročiti novo registrsko tablico z isto označbo.

Zamenjava registrskih tablic

Za zamenjavo registrskih tablic je potrebno:

Fizična oseba mora poleg tega predložiti dokazilo o istovetnosti (veljavna listina opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ).

V primeru zamenjave registrske tablice pravnih oseb lahko postopke opravi zastopnik podjetja, ki je vpisan v AJPES ali od njega pooblaščena oseba.

Ali veste koliko vas stane vaša registracija?

Izdelali smo preprost kalkulator vseh stroškov registracije, kjer si lahko okvirno ceno izračunate kar sami.

Montaža registrskih tablic

Registrske tablice namestimo na sprednjo in zadnjo stran vozila, kjer je za namestitev tablice posebej določeno mesto. Običajno je to prednji odbijač in zadnji odbijač ali vrata prtljažnika.

Montaža je zelo preprosta, če sledimo naslednjim korakom:

  1. Namestitev registrske tablice se začne z montažo okvirja za registrsko tablico. Okvir ima luknje, ki so namenjene vijakom za pritrditev okvirja. Z ustrezno velikimi vijaki in s pomočjo izvijača, okvir pritrdimo na odbijač. Če okvir nima lukenj, je potrebno luknje dodatno izvrtati.
  2. Ko je okvir močno pritrjen, se odstrani spodnji del okvirja oziroma letvica, kar omogoča lažjo namestitev tablice na okvir.
  3. Registrsko tablico vstavimo v okvir tako, da jo zataknemo pod zatiče na vrhu tablice, spodnji del pa le pritisnemo v okvir.
  4. Sedaj ponovno namestimo spodnji dela okvirja oziroma letvico. Ta se zatakne v okvir tako, da zaobjame registrsko tablico po celotni njeni dolžini in preprečuje, da bi padla iz okvirja.
Montaža registrskih tablic

Registrske tablice po lastni izbiri

Lastniki motornih vozil se lahko odločimo tudi za tablice po lastni izbiri. V tem primeru so registrske tablice vezane na lastnika vozila, za razliko od serijskih tablic, ki so vezane na vozilo.

Kakšne so omejitve pri tablicah po lastni izbiri?

Ko se odločamo za tablice po lastni izbiri, obstajajo določene omejitve. Izberemo lahko le takšno kombinacijo črk in številk, ki jo omogoča prostor na tablici. Običajno je to šest znakov, ki pa ne smejo biti takšni kot jih vsebujejo serijske tablice.

Označbe na registrskih tablicah morajo vsebovati vsaj eno črko in največ en pomišljaj, ki ne sme biti na začetku ali na koncu označbe. Prav tako ne smejo vsebovati kratic državnih organov, tujih predstavništev in mednarodnih organizacij. Označbe ne smejo biti vulgarne, žaljive in ne smejo vsebovati neprimernih izrazov.e na vozilu ugotovimo pomanjkljivosti ali morebitne napake, vas na to opozorimo, po zakonu pa imate 5 delovnih dni časa, da te nepravilnosti odpravite. Naša skrb je, da je vaše vozilo brezhibno in da ne predstavlja kakršnekoli nevarnosti v prometu.

Ko odpravite morebitne napake, vaše vozilo ponovno pregledamo in preverimo, ali so napake odpravljene.

Dostopnost
Ta spletna stran uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje. S klikom na "Sprejmi" se strinjate z našo Politiko piškotkov.
Nastavitve Sprejmi