SONČNA ELEKTRARNA CELJE

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.


Opis in namen projekta

Skupina Avto Krka namenja velik poudarek v svojem delovanju tudi skrbi za okolje in trajnostni razvoj. Zavedamo se, da je potrebno pozornost nameniti energetsko učinkovitejšemu delovanju družbe, povečanju deleža porabljene energije iz obnovljivih virov in zmanjševanju emisij toplogrednih plinov.

V skupini AVTO KRKA smo se zato odločili, da v luči trajnostnega razvoja, strehe poslovalnic tehničnih pregledov opremimo s sončnimi elektrarnami.

Na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021) v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 so bila s strani Republike Slovenije in Evropske unije pridobljena sredstva za izgradnjo sončne elektrarne (operacija SE AVTO KRKA CELJE).

Sončno elektrarno sestavlja generator s PV moduli (460 Jinko Tiger Pro panelov), razsmernik, DC in AC stikalni blok ter merilno ločilno mesto.
Nazivna moč sončne elektrarne je 209,30 kW.
Sončna elektrarna je nameščena na strehi objekta na naslovu Ipavčeva ulica 21, 3000 Celje.
Predvidena letna proizvodna količina je 85.000 Kw.

Cilji projekta

  • Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov.
  • Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.
  • Zelena preobrazba podjetja.

Informacije o evropski kohezijski politiki so na voljo na spletni strani www.eu-skladi.si/.

Dostopnost