OPERACIJA MAROF AVTOKRKA

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.


Opis in namen projekta

Sončno elektrarno sestavlja generator s PV moduli (156 JINKO TR JKM455-60HL4-V panelov), razsmernik SolarEdge, DC in AC stikalni blok ter merilno ločilno mesto.
Nazivna moč sončne elektrarne je 499,29 kW.
Sončna elektrarna je nameščena na strehi objekta na Cundrovec 13A,8250 Brežice.
Predvidena letna proizvodna količina je 565.036 kWh.

Cilji projekta

  • Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov.
  • Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.
  • Zelena preobrazba podjetja.

Informacije o evropski kohezijski politiki so na voljo na spletni strani www.eu-skladi.si/.

Dostopnost