Obrazci

V primeru, ko upravnega postopka ne morete opraviti osebno (npr. tehnični pregled, registracijo, zavarovanje vozila, homologacijo), lahko to za vas opravi zdrava oseba, ki ima s seboj pooblastilo in svoj osebni dokument.

Pooblastilo

 

Obrazci kontrole skladnosti vozil (homologacije)

Vloga za izvedbo postopka identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila

Vloga za izdajo dvojnika potrdila o skladnosti vozila

Vloga za izvedbo postopka posamična odobritev predelanega vozila