Evropski teden mobilnosti

16.09.2017

"ZDRUŽIMO MOČI, DELIMO SI PREVOZ."

Je tradicionalna evropska pobuda, ki lokalne skupnosti spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov.
Ta želi ljudi spodbuditi, da s souporabo, torej z deljenjem prevoznih sredstev, pripomorejo k manjšemu onesnaževanju okolja. 

 mobilnost

Prizadevanja za človeku in okolju prijaznejše načine mobilnosti vsako leto povežejo na tisoče sodelujočih mest.

S SKUPNIMI MOČMI ZA BOLJŠI JUTRI!

Evropski teden mobilnosti