Opis del in nalog:

- obvladovanje in izvajanje vseh postopkov v zvezi z registracijo vseh vrst vozil

- prodaja dodatnih artiklov

- skrb za ažuren vnost podatkov

- ažurno sprejemanje telefonskih klicev

- skrb za pravočasno in pravilno posredovanje vseh vrst podatkov o postopkih registracije

- skrb za zaključek blagajne

- spremljanje zakonodajnih novosti

- dela in naloge delovnega mesta Referent II in Administrator ter Zastopnik začetnik

- delo za družbo in družbe v skupini

- opravljanje drugih del in nalog, če tako določi nadrejeni

 

Stopnja in smer izobrazbe:

V., ekonomske, administrativne ali druge ustrezne smeri

Delovne izkušnje:

1 leto

Poskusno delo:

- 6 mesecev

 

Zahtevana znanja in veščine:

opravljen izpit iz splošnega upravnega postopka

- opravljen preizkus usposobljenosti za referenta registracije vozil

- vozniški izpit B kategorije

- poznavanje uporabe računalniških programov MS Office

- nekaznovanost