Avto Krka

 

Avto Krka - varna, brezhibna in ugodna vožnja.
Naj bo to vaš izbor!


Kontaktirajte nas!

Avto Krka v številkah

  • 0

    poslovnih enot
  • 0

    let tradicije
  • 0

    obiskovalcev letno

Spodbujanje procesnih izboljšav podjetij

Obveščamo vas, da smo bili izbrani na Javnem razpisu za:

SPODBUJANJE PROCESNIH IZBOLJŠAV PODJETIJ V LETU 2016 IN 2017 »PROCESNI VAVČER 2016/2017« (PVAV 16/17)

Avto Krka d.o.o.      Avto Krka TP d.o.o.

 

Namen projekta je izboljšati konkurenčnost našega podjetja preko procesnih izboljšav. Cilj projekta je povečati »dodano vrednost na zaposlenega«, ter povečati konkurenčnost podjetja. Pričakovani rezultati operacije so izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti, ter pozitiven vpliv na zaposlene, poslovne partnerje in lokalno okolje. Operacija se bo izvajala do septembra 2017.

Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani www.eu-skladi.si

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP«.

Stopite v stik

Imate kakšno vprašanje? Izpolnite obrazec in odgovorimo vam v najkrajšem možnem času.