ZAVAROVANJA

Kaj je dopolnilno zdravstveno zavarovanje in kaj krije?

Življenje je nepredvidljivo in ker nesreča nikoli ne počiva, se lahko vsak dan znajdemo v situaciji, ko je potreben obisk zdravnika. V tem primeru naše osnovno zdravljenje pokrije osnovno ali obvezno zdravstveno zavarovanje, kar pa pogosto ni dovolj.

Če se želite izogniti ogromnim stroškom zdravljenja, je zelo dobrodošlo skleniti tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Kaj je dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je ena od oblik prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj, za katerega moramo poskrbeti sami. Krije razliko do polne cene zdravstvenih storitev, ki jih osnovna oblika zavarovanje ne krije.

Če nimate sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, potem morate v primeru obiska zdravnika večino zdravstvenih storitev doplačati sami, prav tako pa tudi zdravil in medicinsko ortopedskih pripomočkov.

OPOMBA: Doplačilo v določenih situacijah pomeni tudi nekaj 1000 EUR in več, kar lahko resno ogrozi socialen položaj marsikaterega posameznika in družine.

Kaj je dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Z Avto Krko do najugodnejšega zavarovanja

Pri nas lahko izbirate med vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko ponudbo prilagodimo tako, da bo za vas najprimernejša in najugodnejša.

Razlika med obveznim in dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem

V Sloveniji je zdravstveno zavarovanje sestavljeno iz osnovnega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. V praksi to pomeni, da v primeru obiska pri zdravniku v povprečju 70 % zdravstvenih storitev krije obvezno zdravstveno zavarovanje, preostalih 30 % pa dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Razlika med obveznim in dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem pa je tudi v plačilu. Medtem ko je prvo obvezno in ga plačuje naš delodajalec, upokojencem pa ZPIZ, moramo za dopolnilno zdravstveno zavarovanje poskrbeti sami in ga tudi sami plačevati. Zanj velja, da je njegova sklenitev prostovoljna in odločitev vsakega posameznika.

Kaj zajema obvezno zdravstveno zavarovanje?

Obseg pravic do zdravstvenih storitev določa Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Obvezno zdravstveno zavarovanje tako obsega kritje bolezni in poškodbe, ki so se zgodile pri delu in izven dela.

V okviru tega vsem zavarovanim osebam zagotavlja:

Plačilo zdravstvenih storitev
Obvezno zdravstveno zavarovanje le določene zdravstvene storitve krije v polnem obsegu (100 %), druge pa le v določenem deležu. Zdravstvene storitve, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje krije v celoti so na primer sistematični in preventivni pregledi otrok, obvezna cepljenja, nekatera zdravila, ki so razvrščena na P100 listo, nujna medicinska pomoč in nujni reševalni prevozi, patronažni obiski,….

Nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela
Iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja se krije tudi nadomestilo plače v času bolniške odsotnosti z dela. Do njega so upravičene vse zaposlene in samozaposlene osebe, pri čemer je višina odvisna od osnove za nadomestilo, razloga in trajanja začasne zadržanosti od dela ter načina valorizacije.

Povračilo potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih storitev
Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju imajo obvezno zavarovane osebe tudi pravico do povračila potnih stroškov, ki so nastala zaradi zdravljenja, rehabilitacije ali diagnostike v drugem kraju. Pri tem se upošteva, da mora biti zavarovana oseba odsotna od doma več kot 12 ur.

Kaj zajema obvezno zdravstveno zavarovanje?

Kaj zajema dodatno ali dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije stroške tistih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti. Višina doplačila je odvisna predvsem od cene zdravstvene storitve, giblje pa se lahko od 10 % do 90 % stroškov. In katere storitve zajema?

Kritje plačljivih zdravstvenih storitev
Med zdravstvene storitve, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti, so razni specialistični pregledi in diagnostika, operacije in dolgotrajna zdravljenja ter rehabilitacije.

Kritje posameznih plačljivih zdravil
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije 30 % cene tistih zdravil, ki so bila razvrščena na P70 listo in jih obvezno zdravstveno zavarovanje krije v višini 70 % od polne cene. Če nimate urejenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, morata ta zdravila v lekarni doplačati.

Kritje nenujnih reševalnih prevozov
Med nenujne reševalne prevoze spadajo tisti, ki jih zavarovana oseba naroči sama, njeni svojci ali zdravnik, pri čemer je bilo ugotovljeno, da reševalni prevoz ni bil nujen. Prav tako se iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja krijejo reševalni prevozi na diagnostične preglede, na pregled k invalidski komisiji, v socialnovarstveni zavod in obratno, na zdraviliško zdravljenje ali obnovitveno rehabilitacijo.

Kritje medicinskih pripomočkov
Obvezno zdravstveno zavarovanje krije v celoti medicinske pripomočke le določenim skupinam oseb, kot so osebe z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, invalidom, starejšim od 75 let, če gre za nujno zdravljenje in v primeru določenih bolezni in stanj. V vseh drugih primerih je potrebno medicinske pripomočke, kot so na primer očala, proteze, slušni aparati, ortopedska obutev, kilni pasovi in drugo, doplačati. V tem primeru razliko lahko krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Dostopnost