Pridi na piknik, super bo! 🙂 

nagradna igra 25 x hvala

Nagradni sklad

10 x KAVNI APARAT NESCAFÉ Dolce Gusto Mini Me,

ker je skodelica kave okus sreče. In da bo sreča trajala, vsakemu prejemniku še letna dostava kapsul.

15 x DARILNI PAKET (majica, sončna očala, krpica za očala),

ker pozornost razvedri.

Poskusite svojo srečo in izpolnite vstopnico za nagradno igro.

Srečnih 25 nagrajencev bomo vsak mesec objavili na naši spletni strani.

Kaj krije kolektivno nezgodno zavarovanje?

Kaj krije kolektivno nezgodno zavarovanje?

Kolektivno nezgodno zavarovanje lahko delodajalec sklene z omejenim ali neomejenim kritjem:
omejeno kritje pomeni, da so zaposleni zavarovani v delovnem času, ko so na svojem delovnem mestu;
neomejeno kritje pomeni, da so zaposleni zavarovani 24 ur na dan, ne glede na to, kdaj in kje se zgodi nezgoda.

Pri tem lahko izbira med različno visokimi zavarovalnimi vsotami in nevarnostmi, ki so posledica nezgode. V sklopu kolektivnega nezgodnega zavarovanja lahko delodajalec sklene zavarovanje za vse naslednje nevarnosti, ki so posledica nezgode:

Ugodnosti Kolektivnega Nezgodnega Zavarovanja

Kolektivno nezgodno zavarovanje ne poskrbi zgolj za zdravje in dobro splošno počutje zaposlenih, ampak prinaša ugodnosti tako za delodajalca kot tudi za vse zaposlene.

Pod enakimi pogoji kot zaposleni se lahko v zavarovanje vključijo tudi družinski člani zaposlenega. Kot družinski član se šteje zakonec ali izvenzakonski partner in otroci, ki živijo v skupnem gospodinjstvu. S posebnim soglasjem zavarovalnice se pod temi pogoji lahko zavaruje tudi širše sorodstvo (kot so starši, sestra, brat).

Kot del paketnega zavarovanja lahko kolektivno nezgodno zavarovanje sklenejo tudi manjša podjetja in samostojni podjetniki.

Vsem zaposlenim s sklenitvijo kolektivnega nezgodnega zavarovanja običajno pripadajo tudi asistenčne storitve zavarovalnice, s pomočjo katerih je uveljavljanje izplačila zavarovalnin še bolj enostavno.

Kolektivno zavarovanje specialistov z asistenco

Šele ko resno zbolimo, dobro spoznamo naš zdravstveni sistem in dolge čakalne vrste na pregled pri izbranem specialistu. V takšnem primeru nam ustrezno zavarovanje še kako prav pride. To pripomore k pravočasnemu postavljanju diagnoze, ki je ključnega pomena za začetek in potek zdravljenja.

Kolektivno zavarovanje specialistov z asistenco tako lahko bistveno vpliva na hitrost okrevanja zavarovanca, prepreči morebitne zaplete in pripomore k hitrejši vrnitvi na delovno mesto – to pa je ključnega pomena za nemoten potek delovnega procesa v vsakem podjetju.

Just a little more…

Kaj krije kolektivno zavarovanje specialistov z asistenco?

Kolektivno zavarovanje specialistov vsem zavarovancem omogoča hiter in enostaven dostop do zdravnika splošne medicine na daljavo, hiter dostop do specialista ter raznih diagnostičnih preiskav in asistenčnih storitev, ki pripomorejo k učinkovitejšemu diagnosticiranju bolezni in zdravljenju.

Zavarovanje pa poleg tega vključuje tudi druga kritja, kar pa je odvisno predvsem od izbranega paketa oziroma želja in potreb zavarovanca. Kritja, ki so na voljo, so:

K temu je mogoče dodati tudi pester nabor preventivnih pregledov in preiskav.

Ugodnosti za zavarovanca

Dejstvo je, da vsakdo, ki ima sklenjeno zavarovanje specialistov, v primeru bolezni lahko pričakuje hiter in učinkovit proces diagnosticiranja in zdravljenja. Kolektivno zavarovanje specialistov ima tako dodatne ugodnosti za zavarovanca:

Ugodnosti za podjetje

S kolektivnim zavarovanjem specialistov z asistenco pa veliko pridobi tudi podjetje. Poleg tega, da bistveno pripomore k boljšemu zdravstvenemu stanju zaposlenih, pa na ta način poskrbi:

Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje

Če želimo tudi v pokoju aktivno preživljati prosti čas, se ukvarjati z različnimi hobiji, hoditi na izlete, potovati ali pa se zgolj družiti s prijatelji, potem je o tem pametno razmisliti že mnogo let prej. Le s pravočasnim dodatnim varčevanjem lahko poskrbimo, da bomo tudi v pozni starosti živeli svoje sanje.

Senior engineer explaining machine functioning to his student

Značilnosti kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

Še predno se odločimo za katerokoli obliko dolgoročnega varčevanja, se moramo o tem temeljito pozanimati. Tudi če nam delodajalec ponudi plačevanje premij za dodatno pokojninsko zavarovanje, dodatne informacije niso nikoli odveč.

Zakaj je dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje za nas pomembno?

Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje je namenjeno zaposlenim, ki so že vključeni v obvezno pokojninsko zavarovanje pri svojem delodajalcu. To pomeni, da zanj plačuje vse prispevke.

Dodatno pokojninsko zavarovanje je finančno ugodna oblika varčevanja. Delodajalec z vplačevanjem premij na pokojninski račun poskrbi za finančno varnost zaposlenih potem, ko se upokojijo. Delodajalec za zaposlene plačuje delno ali celotno premijo, odvisno od tega, kakšen je dogovor med delodajalcem in zaposlenim.

Ob vključitvi v to vrsto zavarovanja zaposleni izbere enega od skladov, ki običajno izvaja naložbeno politiko z manjšim tveganjem. Vse vplačane premije se zbirajo na njegovem osebnem pokojninskem računu zaposlenega.

Pomemben podatek je, da se od premij ne obračunajo prispevki in davki. Delodajalcu pa se znesek vplačane premije prizna kot davčna olajšava pri davku od dohodka pravnih oseb.

V pokojninski načrt so lahko vključeni tudi zavarovanci, ki samostojno opravljajo druge dejavnosti.
Vsa vplačana sredstva so na varnem, ne glede na morebitni stečaj podjetja ali izgubo službe.

Potrdilo o zavarovanju avtomobilske odgovornosti le ob sklenitvi zavarovanja

V primeru skupinskega zavarovanja voznega parka dobimo potrdilo o avtomobilski odgovornosti (ki ga sicer potrebujemo za registracijo vozila) le na začetku, ko se vozilo doda na skupno zavarovalno polico. To potrdilo nam velja vse do tedaj, ko je vozilo na polici oziroma dokler ga ne odjavimo iz prometa.

Premija se v tem primeru obračuna na začetku zavarovalnega leta z akontacijo in na koncu leta s poračunom premije. S tem se izognemo vsakoletnim skrbem o poteku zavarovanja, prihranimo čas in lažje načrtujemo stroške na letni ravni.

Zavarujemo lahko različne tipe vozil

To so avtomobilsko zavarovanje, gospodarska in tovorna vozila ter delovni stroji z lastnim pogonom.

Če želimo skleniti zavarovanje avtomobilske odgovornosti za delovne stroje brez lastnega pogona, ga moramo skleniti s premoženjskim zavarovanjem.

White vans in a row

Vsakemu vozilu posebej lahko določimo zavarovalno vsoto in zavarovalna kritja

V okviru skupinskega zavarovanja se vsakemu vozilu posebej določi zavarovalna vsota in želena kritja glede na naše potrebe in želje. Ob sklenitvi zavarovanja so tako na skupni avtomobilski polici določeni:

Plačilo v enkratnem znesku ali na obroke

Skupinsko zavarovanje voznega parka nam omogoča, da se znotraj podjetja sami odločimo, ali bomo zavarovalno polico poravnali v enkratnem znesku ali v obrokih po dogovoru.

Dostopnost