Zavarovanja

Avtomobilska zavarovanja

Kot si je brez padala težko predstavljati varen skok z letala, si je težko predstavljati avtomobil brez zavor. Podobno težko si je predstavljati vsakdanjik brez avtomobilskega zavarovanja.

Zato vam pri nas nudimo možnost sklenitve avtomobilskih zavarovanj za vse zavarovalnice:

 • TRIGLAV
 • TILIA
 • ZAVAROVALNICA MARIBOR
 • ADRIATIC SLOVENICA
 • GENERALI
 • ERGO
 • Zavarovanje avtomobilske odgovornosti

  Po zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu mora lastnik motornega vozila skleniti zavarovanje pred odgovornostjo zaradi uporabe motornega vozila, preden začne vozilo uporabljati v prometu in zavarovanje obnavljati, dokler je vozilo v uporabi. Če je za vozilo predpisana registracija, sme organ, pristojen za registracijo, izdati prometno dovoljenje šele potem, ko lastnik vozila predloži dokaz o sklenjenem zavarovanju, ki velja za najmanj toliko časa, kolikor bo veljalo prometno dovoljenje.

  Zavarovanje avtomobilske odgovornosti AO+

  Zavarovanje krije škodo, ki jo zaradi telesnih poškodb v prometni nesreči motornega vozila utrpi voznik. Zavarovalna vsota je različna po zavarovalnicah. Višina premije je odvisna od bonitete zavarovanca in moči motorja vozila ali nosilnosti vozila ali prostornine motorja vozila, odvisno od tipa vozila.

  Zavarovanje avtomobilskega kaska

  Zavarovalnica krije neposredno škodo na zavarovanem vozilu zaradi prometne nezgode (trčenje z drugim vozilom oziroma udeležencem v prometu, trčenje v oviro, zdrs s ceste, prevrnitev), padca predmetov, zračnih vozil in njihovih sestavnih delov, poškodovanja tapeciranih delov vozila ob nudenju pomoči osebam, poškodovanim v prometni nesreči, pa tudi škodo zaradi namernega poškodovanja zavarovane stvari, če gre za preprečitev večje škode na zavarovani ali drugi stvari ali ljudeh. Zavarovalnica krije tudi prevoz poškodovanega vozila do najbližje delavnice ali servisa.

  Za informativni izračun nas pokličite ali se oglasite na naših poslovnih enotah!
  Za dodatne informacije nas kontaktirajte po telefonu 051 638 638.