Registracije

Pri registracijah nudimo storitve za:

  • prvo ali ponovno registracijo,
  • podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja,
  • spremembe podatkov o lastniku ali vozilu,
  • odjavo vozila,
  • zamenjavo registrskih tablic,
  • rezervacije in naročilo registrskih tablic z izbranim delom oznake,
  • izdajo dvojnika prometnega dovoljenja,
  • zamenjavo prometnega dovoljenja,
  • izdajo preizkusnih registrskih tablic.