Delavnica za tahografe

Delavnica za tahografe

  • kontrola analognih tahografov,
  • kontrola digitalnih tahografov,
  • kontrola naprav za omejevanje hitrosti nekaterih vozil,
  • servis tahografov.

Kontrole tahografov

Kontrolni organ izvaja kontrolo tahografov naslednjih proizvajalcev: Continental (Siemens, Kienzle) in Stoneridge Electronics (Veeder Root).
Kontrole tahografov v okviru matične organizacije Avto Krka ISO d. o. o. izvajajo kontrolni organi za tahografe na poslovnih enotah:

  • PE NOVO MESTO, Pod Trško goro 83A, Novo mesto,
  • PE POSTOJNA, Tržaška cesta 60C, 6230 Postojna,
  • PE ŠEMPETER, Žnidarčičeva ul. 15, 5290 Šempeter,
  • PE LJUBLJANA, C. ljubljanskih brigad 15, 1000 Ljubljana,
  • PE ŠENTJUR, Ul. Tončke Čečeve 18, 3230 Šentjur.

Kontrole tahografov se izvajajo na podlagi odločbe, podeljene s strani Direkcije Republike Slovenije za ceste. Kontrolni organ je akreditiran pri Slovenski akreditaciji, številka akreditacijske listine je K-019 in kontrolira vse odobrene tipe tahografov v skladu z veljavno zakonodajo.

Servis tahografov

Avto Krka je eden izmed več tisoč pooblaščenih servisov CONTINENTAL (Siemens, Kienzle) po vsem svetu. Storitve našega servisa so trenutno usmerjene na širšo Dolenjsko regijo, Posavje, Belo krajino (PE Novo mesto) in Notranjsko regijo (PE Postojna). V servisu so zaposleni strokovno usposobljeni kadri, ki pri delu uporabljajo najsodobnejšo servisno in diagnostično opremo. Servis razpolaga z vsemi originalnimi nadomestnimi deli.